RVT ievieš inovācijas mācību procesā un programmās
 
ROBOTIKA UN VIRTUĀLĀ REALITĀTE ir nevis nākotnes, bet šodienas realitāte, tāpēc RVT audzēkņiem ir iespēja apgūt šodien to, bez kā rīt nevarēsim iztikt ©Foto: Rūta KALMUKA, F64 Photo Agency

Nākamgad Rīgas valsts tehnikums (RVT) svinēs 100 gadu jubileju. Vēloties sagaidīt jubileju gan vizuāli, gan saturiski jaunā mūsdienīgā veidolā, jau pirms dažiem gadiem ir sācies tehnikuma atjaunināšanās laiks – būvētas jaunas mācību telpas, iekārtotas mūsdienīgas darbnīcas, laboratorijas, celta dienesta viesnīca, jaunu spozmi atgūst centrālā ēka no Kronvalda ielas puses, kā arī pakāpeniski tiek ieviests mūsdienīgs, uz jaunākajām tehnoloģijām balstīts mācību process un veidotas jaunas profesionālās programmas, akcentējot IKT un inovācijas.

Latvijas simtgades cienīgi

Rīgas valsts tehnikums dibināts gadu pēc Latvijas valsts izveidošanas - 1919. gadā. Laikā, kad visa Latvija svin savu simtgadi, arī RVT dara visu, lai savu simtgades jubileju sagaidītu ar mūsdienīgu un sakārtotu infrastruktūru. RVT direktore Dagnija Vanaga vēsta: «Savā ziņā esam kā viens no valsts simboliem, kas nu jau gadsimtu valsts tautsaimniecībai sagatavo visdažādāko jomu profesionāļus. Tāpēc mēs nedrīkstam būt pašapmierināti un nedomāt par nākamo simtgadi - mums ir jāiet laikam līdzi un varbūt pat soli priekšā industrijām, lai spētu sagatavot tām nepieciešamos speciālistus, kuri ne tikai vēlas, bet arī spēj būt noderīgi kopējā valsts izaugsmes kontekstā ilgtermiņa perspektīvā. Izvēršot darbību reģionos, mēs nodrošinām Latvijas jauniešiem iegūt tautsaimniecībai noderīgas un darba tirgū pieprasītas profesijas, izmantojot aktualizētas mācību programmas, mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, spēcīgu pedagoģisko korpusu un sociāli sakārtotu un interesantu mācību vidi.»

IKT ir viena no svarīgākajām jomām, jo praktiski visas industrijas pieņem jaunus izaicinājumus un ievieš mūsdienu tehnoloģijas. Mūsu uzdevums ir sniegt jauniešiem ne tikai augsta līmeņa zināšanas konkrētajā specialitātē, bet arī iemācīt jaunajiem cilvēkiem ikdienā izmantot visu jaunāko, ko piedāvā pasaule, pārliecināts ir Ilvars Tauriņš / Rūta Kalmuka/F64

2018./2019. mācību gadam RVT ir uzņēmis 800 audzēkņu, kas ir nedaudz vairāk, nekā plānots. Jāpiebilst, ka arī plānotais jauno audzēkņu skaits šim mācību gadam bija ievērojami lielāks par iepriekšējiem gadiem. Vēl jāteic, ka būtiska interese par mācībām RVT vērojama ne tikai Rīgā, bet arī Krāslavas struktūrvienībā - dažu gadu laikā tā no 40 audzēkņiem izaugusi par struktūrvienību ar 170 topošajiem profesionāļiem.

IKT - šodienas aktualitāte

Vislielākā interese kopumā tehnikumā ir par IKT jomas programmām - programmētāji un datorsistēmu tehniķi, šajās specialitātēs pieprasījums ir bijis tik liels, ka programmētājiem pat atvērtas papildu grupas. Plānoto audzēkņu skaita vietā šajā programmā šogad nodrošināta iespēja mācīties divas reizes lielākam skaitam programmētāju, kaut arī vēlmi mācīties bija izteikuši vēl vairāk jauniešu. Tiem, kuri netika programmētājos, ir piedāvātas vietas citās programmās, tostarp datorsistēmu tehniķos. Direktore apliecina, ka esošā tendence ir likumsakarīga, jo praktiski visās industrijās vienu no galvenajām lomām ieņem datorizācija - sākot no kokapstrādes un metālapstrādes darbagaldiem, līdz autoservisiem un autobūvei.

ATJAUNINĀŠANĀS. Sagaidot RVT simtgadi, esam iekāpuši jaunā attīstības posmā - uzcēluši jaunas ēkas, uzlabojuši laboratorijas, būvējam dienesta viesnīcu, atjaunojam vēsturisko korpusu un veidojam jaunu mūsdienīgu mācību saturu un pieeju mācību procesam, gandarīta ir Dagnija Vanaga / Rūta Kalmuka/F64

Savlaicīgi plāno inovācijas

Mūsdienu apstākļos, kad tehnoloģijas attīstās milzu soļiem, nedrīkst palaist garām īsto brīdi, kad uzsākt speciālistu apmācību, kuri spēs ne tikai apkalpot ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas iekārtas, bet arī būtu pietiekami labi sagatavoti, lai paši spētu tādas radīt. Direktores vietnieks IKT un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš skaidro: «Ražošanas industrijās, kā arī citās jomās, tostarp medicīnā, sabiedriskajā ēdināšanā, pakalpojumu servisos, ienāk roboti. Jau šodien mēs vairs nebrīnāmies par robotiem, kas uzkopj mājokļus un pļauj zālienus, bet tuvākajos gados robotu būs arvien vairāk un attīstība notiks straujāk - tā ir šodienas pasaules tendence. Tāpat arī virtuālā realitāte, kas pagaidām vēl plašam sabiedrības lokam vairāk saistās ar zinātniskās fantastikas filmām, pavisam drīz būs mūsu ikdiena. Piemēri jau šodien ir redzami un tiek pielietoti gan izzinošajos procesos, gan izklaidē, gan zinātnē. Tāpēc RVT ir pieņēmis lēmumu stiprināt un paplašināt mācību programmas, lai mūsu jaunieši spētu aizpildīt inovatīvās darba vietas un sniegt pievienoto vērtību valsts izaugsmei. Atbilstoši jaunākajām tendencēm jāmācās arī pasniedzējiem.» Vēl pirms licencētas robotikas mācību programmas atvēršanas RVT ieinteresētajiem jauniešiem piedāvā iespēju apgūt robotikas un virtuālās realitātes pamatus robotikas pulciņā interešu izglītības ietvarā.

Pirmais solis, kas jāsper, lai tehnikums īstenotu idejas, ir ne tikai mācību programmu satura izstrāde, piemēram, robotikas specialitātei, bet gan pedagogu tālākizglītībai. Ja pasniedzējs būs apguvis jaunākās tehnoloģijas, ieguvis pieredzi no zinošākajiem jomas speciālistiem un pārņēmis praksi no Eiropas izglītības iestāžu kolēģiem, tad viņš spēs aizraut arī audzēkņus un sniegt viņiem nepieciešamo zināšanu kopumu. Ne tikai ar IKT saistītajās specialitātēs, bet arī citu mācību priekšmetu apguvei RVT realizē jaunu mācību pieeju - ieviešot moduļu izglītības programmas, kā arī īsteno darba vidē balstītu izglītību. Savukārt vispārizglītojošo priekšmetu apguvei šogad ieviests jauninājums - mācību klase, kurā katram audzēknim ir planšete ar aplikācijām angļu un vācu valodas apguvei, kā arī matemātikas zinībām. Tādējādi mācību process kļūst aizraujošāks un iegūtās zināšanas labāk nostiprinās atmiņā.

Vaicāta, vai RVT tehnoloģiski ir pietiekami labi apbruņots, lai ieviestu inovācijās balstītas mācību programmas, Dagnija Vanaga ir pārliecināta: «Pēdējos gados, pateicoties Eiropas fondu finansējumam, esam ieguldījuši milzīgas investīcijas materiāli tehniskās bāzes sakārtošanai, laboratoriju iekārtu iegādei un dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī esam noslēguma fāzē infrastruktūras sakārtošanā - var teikt, ka esam atjaunojušies un tapuši par mācību iestādi, kas balstīta uz jaunākajām tendencēm. Pamats mums ir labs - tagad atliek sekot nozaru jaunumiem un ieviest tos arī mācību programmās, atbilstoši aktualizējot arī materiāli tehnisko bāzi.