Daugavpils Būvniecības tehnikums – vieta, kur attīstās personības
 
©Foto: Agris GRANTMANIS

2018./2019. mācību gadā Daugavpils Būvniecības tehnikums uzņēmis vairāk nekā 600 audzēkņu 17 profesionālās kvalifikācijas programmās. Vispieprasītākās profesijas, kuru apguvei ir pieteikušies visvairāk topošo profesionāļu, ir: apdares darbu tehniķis, interjera noformētājs, inženierkomunikāciju tehniķis.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska komentē jauniešu izvēli: «Mūsu tehnikumu tradicionāli izvēlas jaunieši, kuri savu karjeru saredz aktīvā darba dzīvē, jo zina, ka arods ir dzīves pamats. Cilvēks, kurš prot strādāt ar rokām, tupina pilnveidoties un augt atbilstoši saviem dzīves mērķiem, nekad nepaliks bez darba un pieklājīga atalgojuma. Tehnikums aktīvi iesaistās darba vidē balstītā profesionālās izglītības procesā, kas dod iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē - darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim. Protams, pastāv noteikti kritēriji un zināšanu kopums, kas jāapgūst katram konkrētās profesijas pārstāvim, tāpēc pēc mācību beigšanas jaunais profesionālis apgūst ne tikai konkrētajā darbavietā nepieciešamās iemaņas un teorētiskās zināšanas, bet tādu zināšanu apjomu, kas viņam dod iespēju strādāt jebkurā nozares uzņēmumā, tostarp ārvalstīs.»

Foto: Agris GRANTMANIS

Jaunos pedagogus izvēlas no esošajiem audzēkņiem

Vienlaikus Daugavpils Būvniecības tehnikums lielu uzmanību pievērš jaunu pedagogu sagatavošanai, kuri nākotnē varēs aizvietot vecākos kolēģus. Tehnikuma direktore uzsver, ka pedagoģiskais sastāvs - viņu praktiskā pieredze, pedagoģiskās prasmes un vēlme strādāt - ir pamats tehnikuma turpmākai pastāvēšanai un izaugsmei, jo darbs tehnikumā ir ne tikai vieta, kur saņemt algu, bet gan misija, jo no iedoto profesionālo zināšanu, sociālās saskarsmes un daudzām citām iemaņām ir atkarīga jaunā profesionāļa turpmākā dzīve. Tāpēc labākajiem tehnikuma absolventiem, proti, tiem, kas savas prasmes un zināšanas ir pierādījuši valsts mēroga profesionālās meistarības konkursos, starptautiskos projektos, aktīvi līdzdarbojušies skolas dzīvē, iniciējuši un atbalstījuši sociālos procesus ārpusstundu darbā, tiek piedāvāta iespēja turpināt strādāt par pedagogiem tehnikumā, mācīties tālāk augstskolā, iegūt pedagoga izglītību un būt par labiem pedagogiem - meistariem.

LAIKMETĪGI. Daugavpils Būvniecības tehnikuma laboratorijās tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas / Foto: Agris GRANTMANIS

Palīdz izdarīt pareizo izvēli

Pateicoties ES finansētajam SAM 8.3.5. projektam Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, izglītojamajiem ir iespēja padziļināti iepazīties ar izvēlēto specialitāti, tikties ar profesionāļiem noteiktās nozarēs, apmeklēt uzņēmumus, saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties meistarklasēs, semināros, izprast personības izaugsmes iespējas, izzināt nepieciešamās prasmes darba tirgū u.c. Ināra Ostrovska uzskata, ka savlaicīga iepazīšanās ar dažādām profesijām, jaunajiem cilvēkiem paver iespēju izvēlēties tieši to, kas pašiem šķiet vispiemērotākā. Katrs jaunietis pakāpeniski attīsta sevi kā personību, prasmīgu meistaru noteiktā jomā, bet mēs varam palīdzēt.

Ekrānšāviņš no avīzes