Darba devēji aizvien visvairāk pieprasa IT speciālistus
 
©f64

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2645 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: "Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPs ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti."

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Šogad darba devēji akcentējuši ar būvniecības, mārketinga, ēdināšanas, klientu apkalpošanas, ražošanu saistītas profesijas, vispieprasītākie joprojām programmētāji.

TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā ir IKT nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju (158 ieteikumi), kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas (mārketings, finanses, grāmatvedība). TOPa veidotāji uzsver - tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus.

Darba devēji visaugstāko atzinību jau septīto gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt kā visatzītākā studiju programma jau otro gadu ir kļuvusi Latvijas Universitātes datorzinātņu programma.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Biznesa augstskola "Turība" (BAT), bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

"Darba devēji visprecīzāk spēj novērtēt RTU studiju programmu kvalitāti, jo tieši viņi darba gaitās ievada mūsu absolventus un ir pirmie, kuri spriež par absolventu sagatavotību darba tirgum," saka RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

TOPā visnovērtētākā studiju programma ir LU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU datorzinātņu un būvniecības studiju programma, trīs LU apgūstamās studiju programmas - komunikācijas, tiesību un vadības zinātņu programmas, - kā arī viena BAT studiju programma - tūrisma un viesmīlības vadība. Desmitniekā ierindojas arī divas BA studiju programmas - uzņēmējdarbības vadība un finanses, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura programma ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā.

"Esam gandarīti par augsto novērtējumu no darba devēju puses, tas ir kvalitātes rādītājs, jo mūsu uzdevums ir sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus," saka LU Latvijas Universitātes datorikas fakultātes dekāns Guntis Arnicāns.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!

Darba devēji šogad aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālajām skolām un koledžām. TOPā visnovērtētākā profesionālā skola ir Rīgas Valsts tehnikums, kā otrā ir Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, seko Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Ogres tehnikums un TOP5 noslēdz Rīgas mākslas un mēdiju tehnikums.

TOPā visnovērtētākā koledža ir Rīgas tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža, Rīgas celtniecības koledža, Alberta koledža un TOP5 noslēdz Latvijas kultūras koledža.

"Aicinām jauniešus izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Viņi ir tie, kuri spēj pateikt, no kurām skolām nāk labākie absolventi," norāda Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top