Ogres tehnikums - attīstībā esoša izglītības iestāde!
 
©Publicitātes foto

Ogres tehnikums piedāvā profesionālās izglītības programmas četros virzienos: mežsaimniecības un koka izstrādājumu, t.sk. namdara, profesijās, datorikas, elektronikas un administratīvā darba profesijās, dizaina un mākslas profesijās, viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu profesijās.

Vasarā darbs nepierimst

Jūnijs Ogres tehnikumā, tāpat kā visās Latvijas profesionālās izglītības iestādēs, ir spraigākais mācību laiks. Pirmo, otro, trešo kursu audzēkņiem noslēdzas mācību gads ar eksāmeniem mācību priekšmetos un darba vidē balstītām mācībām uzņēmumos. Savukārt ceturto kursu audzēkņi atgriežas no kvalifikācijas praksēm un gatavojas profesionālās kvalifikācijas eksāmenam, lai iegūtu diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību darbs profesionālās izglītības iestādēs turpinās arī vasaras mēnešos, jo tiem audzēkņiem, kuri mācās pēc vidusskolas, uzņēmumos norit kvalifikācijas prakses.

Publicitātes foto

Gan maziem bērniem, gan pieaugušajiem

Mūsdienu straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā profesionālās izglītības iestādēm nepārtraukti jāpieņem jauni izaicinājumi, jāattaisno ieguldītās Eiropas struktūrfondu un valsts budžeta finanšu investīcijas, kuru rezultātā ir modernizēta mācību vide un iegādāts mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošs aprīkojums, jānodrošina mācību process audzēkņiem pēc vispārējās pamatizglītības ieguves, jauniešiem pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves, jādod iespējas pilnveidot zināšanas nozarē strādājošajiem, kā arī pieaugušajiem, kuri vēlas iegūt jaunu profesionālo kvalifikāciju, lai palielinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Ogres tehnikuma materiālo bāzi izmanto arī Ogres pilsētas vidusskolu 1.-6. klašu skolēni, apgūstot pirmās iemaņas datorikā, elektronikā un robotikā, kā arī Rīgas reģiona 5.-9. klašu audzēkņi, izmēģinot savas prasmes mājturības olimpiādē kokapstrādē un metālapstrādē.

Prioritāte - darba vidē balstīta izglītība

Vērtējot nu jau noslēdzošos mācību gadu, Ogres tehnikuma audzēkņu un pedagogu kolektīvs ir gandarīts par mācību gadā paveikto un sasniegto. Mēs esam kļuvuši par laureātu, iegūstot galveno balvu Vācijas - Baltijas Tirdzniecības kameras izsludinātajā konkursā nominācijā Uzņēmīgākā profesionālās izglītības iestāde, īstenojot audzēkņu darba vidē balstītās mācības. Galvenā balva ir diviem Ogres tehnikuma pedagogiem - pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju. Nu jau aktīvākās nodaļu vadītājas Aļona Lukašenoka un Ineta Rumpētere, kuras cieši sadarbojas ar uzņēmumiem darba vidē balstīto mācību nodrošināšanā, pošas braucienam uz Vāciju. Audzēkņu darba vidē balstītās mācības sākām īstenot 2013. gadā, iesaistot tajās četrgadīgo izglītības programmu audzēkņus. Šā gada 29. jūnijā Ogres tehnikuma izlaiduma pasākumā mēbeļu galdnieka, namdara, elektronikas tehniķa, viesmīlības pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas audzēkņi, kuri no pirmā kursa ir iesaistīti darba vidē balstītās mācībās, saņems diplomus par profesionālo vidējo izglītību. Šobrīd Ogres tehnikums sadarbībā ar 110 uzņēmumiem darba vidē balstītās mācībās ir iesaistījis 281 audzēkni. Darba vidē balstītas mācības nozīmē, ka no 1. kursa audzēknim praktiskās mācības notiek uzņēmumā. Tas dod iespējas audzēknim praktizēties reālā darba vidē, savlaicīgi iepazīt izvēlēto profesiju, pārliecināties par teorētisko zināšanu nepieciešamību, lai kvalitatīvi izpildītu praktiskos uzdevumus, kā arī iespēja darba vidē balstīto mācību laikā saņemt papildu stipendiju no uzņēmuma.

Iegūtā balva ir balva ne tikai Ogres tehnikumam, bet arī katram uzņēmumam, kurš iesaistījās audzēkņu darba vidē balstīto mācību īstenošanā.

Publicitātes foto

Praktiskās iemaņas starptautiskā vidē

Jauns izaicinājums Ogres tehnikumam un Latvijas uzņēmumiem bija nodrošināt darba vidē balstītas mācības audzēkņiem no Spānijas, Čehijas un Turcijas.

Lai pilnveidotu pieredzi audzēkņu darba vidē balstīto mācību īstenošanā, aktīvi izmantojam Erasmus+ projektu iespējas. Šajā mācību gadā Ogres tehnikuma audzēkņi pieredzi ir guvuši Maltā viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā, Itālijā koka izstrādājumu un elektronikas jomā, Zviedrijā mežsaimniecības tehnikas jomā.

Ar panākumiem piedalās konkursos

Mēs esam priecīgi, ka varējām piedalīties pirmajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvija 2017 un mūsu reklāmas dizaina profesijas trešā kursa audzēkne Estere Terēze Valtere ieguva sudraba medaļu un tiesības gatavoties pasaules un Eiropas mēroga profesionālās meistarības konkursiem WorldSkills un EuroSkills.

Šajā mācību gadā Ogres tehnikums ir stiprinājis sadarbību ar Baltijas valstu un Baltijas jūras valstu profesionālajām izglītības iestādēm. Kaut sadarbība ar mežsaimniecības skolu Luaa Igaunijā ir daudzu gadu garumā, šogad esam noslēguši sadarbības līgumu par kopīgu gatavošanos Eiropas profesionālās meistarības konkursam mežsaimniecības jomā un kokgāzēju sacensībām, kuras šogad notiek Šveicē, par pedagogu pieredzes apmaiņu - igauņu kolēģi ir apņēmušies mācīt Ogres tehnikuma audzēkņus, savukārt Ogres tehnikuma pedagogi igauņu audzēkņus. Kopīgi ar Igaunijas kolēģiem un kolēģiem no Somijas strādājam pie meža mašīnu operatora izglītības programmas aktualizācijas.

Esam iekļāvušies Baltijas jūras valstu sadarbības tīklojumā apģērbu dizaina jomā. Pagājušajā mācību gadā organizējām Baltijas jūras valstu modes skati Ogres tehnikumā, šogad ar savu apģērbu kolekciju Ogres tehnikuma audzēkņi devās uz Helsinkiem. Tas bija Ogres tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem jauns izaicinājums un jauna pieredze, lai pilnveidotu apģērbu dizaina jomu.

LVM - jauno profesionāļu pasūtītājs

Sadarbībā ar uzņēmējiem attīstām un pilnveidojam esošās izglītības programmas, domājam, pamatojoties uz darba devēju pieprasījumu, par jaunām izglītības programmām. Atsaucoties uzņēmēju pieprasījumam, izglītojam nozarē strādājošos. Laba sadarbība ir izveidojusies ar a/s Latvijas valsts meži, īstenojot mežsaimniecības nozares pieprasītās izglītības programmas: profesionālās pilnveides izglītības programmu Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība, neformālās izglītības programmu Mašinizētā mežizstrāde. A/s Latvijas valsts meži un privātais uzņēmums RGrupa atbalsta Ogres tehnikuma audzēkņus, piešķirot uzņēmuma stipendiju, iesaistot stipendiātus tālākizglītības semināros, tādējādi paaugstinot izglītības kvalitāti.

Publicitātes foto

Kursi medniekiem, mācības biškopjiem un citu jomu profesionāļiem

Ogres tehnikums piedāvā gan tehnikuma audzēkņiem, gan citiem interesentiem iegūt B kategorijas autovadītāja, C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja, C 95 profesionālā transportlīdzekļa vadītāja, E kategorijas transportlīdzekļa vadītāja, F kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesības, kā arī motorzāģa vadītāja tiesības un apgūt kursus Mednieks un Bīstamo koku gāšana.

Jauns izaicinājums Ogres tehnikumam ir iespēja īstenot pieaugušo izglītības programmas biškopības un lauku īpašuma apsaimniekotāja profesijās. No 2017. gada 1. septembra minētās izglītības programmas Ogres tehnikums īstenos Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas telpās Vecbebros. Atbalstu Biškopja profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanā mums sniedz Latvijas Biškopju biedrība un Ogres novada Biškopju biedrība, ar kurām esam noslēguši sadarbības līgumu un uzsākuši Biškopja izglītības programmas aktualizāciju.

Uzlabo sadzīves un sporta infrastruktūru

Turpinām strādāt, lai izveidotu Ogres tehnikumu kā vienotu mācību kompleksu, izmantojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta finanšu līdzekļus, rekonstruētu dienesta viesnīcu un uzceltu multifunkcionālu zāli sporta nodarbību un pasākumu nodrošināšanai.

Šobrīd profesionālās izglītības iestādēm jāizmanto iespējas, ko piedāvā Eiropas Sociālais fonds, lai sadarbībā ar nozaru asociācijām un profesionālajām organizācijām veiktu nozares analīzes, mārketinga un pārdošanas kapacitātes izpēti, paaugstinātu uzņēmumu darbinieku kvalifikāciju, aktualizētu saturu un izstrādātu modulārās izglītības programmas, iesaistītu uzņēmumus darba vidē balstītu mācību īstenošanā.

Par mākslu, kultūru un tradīcijām

Aizvadītais mācību gads Ogres tehnikumam ir bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem, kur katrs pasākums ir devis jaunas zināšanas un jaunu pieredzi. Sadarbībā ar biedrību Siera klubs aicinājām Latvijas profesionālās izglītības iestādes piedalīties gleznu konkursā Jāņu siera ceļš. Konkursa noslēgumā Latvijas profesionālās izglītības audzēkņu gleznas turpinās savu dzīvi grāmatā par Jāņu sieru. Ogres tehnikumā darbojas trīs audzēkņu mācību uzņēmumi. Darbojoties audzēkņi iegūst pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā. Bagāts aizvadītais mācību gads ir bijis ar dalību dažādās gan valsts mēroga, gan starptautiskās izstādēs izstāžu centros Ķīpsalā un Rāmavā.

Mēs esam pateicīgi katram Ogres tehnikuma audzēknim par līdzdalību Ogres tehnikuma organizētajos pasākumos! Mēs esam pateicīgi uzņēmējiem, katram uzņēmumam, kurš pieņem mūsu audzēkņus darba vidē balstītās mācībās un kvalifikācijas praksē, sekmējot kvalitatīvas profesionālās izglītības ieguvi.

Gaidām jaunos audzēkņus Ogres tehnikumā gan Ogrē, gan īstenošanas vietā Vecbebros!