Uz attīstību un izaugsmi virzīta profesionālās izglītības iestāde

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Ar katru gadu aizvien vairāk sabiedrībā un darba devēju vidū pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības. Uzņēmumos pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kas ir elastīgi, ar daudzveidīgām darba prasmēm un spēju adaptēties mainīgajā darba tirgus situācijā.

Ogres tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas piedāvā daudzveidīgu, ikviena jaunieša interesēm atbilstošu profesionālo izglītību. Ogres tehnikumā ir iespēja apgūt profesionālās kompetences mežsaimniecības, kokapstrādes, datorikas, elektronikas, ēdināšanas pakalpojumu un viesmīlības, kā arī dizaina un mākslas jomās. Šobrīd Ogres tehnikumu par savu izglītības iestādi izvēlējušies 1000 audzēkņu no visas Latvijas, kas apgūst 21 profesionālo kvalifikāciju. No 2017. gada 1. septembra Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta ir arī Vecbebros Bebru pagastā Kokneses novadā, kur biškopja arodu katru gadu apgūst vairāk nekā 20 izglītojamo, bet no 2019. gada 1. septembra Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta būs arī Rankā Gulbenes novadā, kur jauniešiem būs iespēja apgūt gan ar mežsaimniecības un kokapstrādes jomu, gan ar ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītas profesijas. Ogres tehnikums ir vienīgā izglītības iestāde Baltijā, kas dod iespēju audzēkņiem apgūt Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmu Karjeras izglītībā.

Labākajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem paralēli profesijas ieguvei ir iespēja kārtot Latvijas Amatniecības kameras amatnieka eksāmenu un iegūt Zeļļa diplomu, tāpat audzēkņi un pedagogi ar augstiem rezultātiem piedalās valsts un starptautiska mēroga profesionālās meistarības konkursos, kas sniedz papildu pieredzi, zināšanas un prasmes.

Ogres tehnikuma piedāvājums gan neaprobežojas tikai ar profesionālās izglītības programmām jauniešiem - ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja atbilstoši savām vēlmēm un nepieciešamībai izvēlēties kādu no pieaugušajiem piedāvātajām izglītības programmām. Ļoti pieprasītas ir programmas dažādu traktortehnikas vadītāju, motorzāģu un krūmgriežu vadītāju apliecības iegūšanai. Atbilstoši pieprasījumam Ogres tehnikums izstrādā arī jaunas, darba tirgū pieprasītas programmas - piemēram, mašinizētā mežizstrāde; harvestera operatora darbi; sieviešu vieglā apģērba šūšana; darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē; kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana u.c.

Viena no iespējām veicināt profesionālās izglītības attīstību, nodrošināt tās apguvi augstā kvalitātē ir sadarbība ar darba devējiem. Ogres tehnikums, pateicoties sadarbībai ar darba devējiem, no 2013. gada īsteno darba vidē balstītas mācības, kas nodrošina iespēju nākamajiem speciālistiem jau no pirmā kursa iepazīt izvēlēto profesiju reālā darba vidē, apgūt nepieciešamās profesionālās prasmes ne tikai izglītības iestādē, bet arī pie darba devēja. Šobrīd prakses nodrošināšanai Ogres tehnikums sadarbojas ar vairāk nekā 300 uzņēmējiem visā Latvijā.

Ogres tehnikuma stratēģisko nozīmi apliecina ne vien kvalitatīvi nodrošināts mācību process un sadarbība ar darba devējiem, bet arī mērķtiecīga virzība uz attīstību - iesaistīšanās daudzveidīgos projektos, veicinot starptautisku sadarbību, nodrošinot Ogres tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem pieredzes apmaiņu un stažēšanos Eiropas Savienības valstīs, ieguldot finanšu līdzekļus infrastruktūras attīstībā, renovējot dienesta viesnīcu un uzbūvējot multifunkcionālo halli.

Katru gadu Ogres tehnikums savu kvalitāti apliecina, izvērtējot atbilstību profesionālās izglītības kompetences centra statusam un kvalitātes ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanu sabiedrībā, lai profesionālās izglītības kvalitāte būtu augstā līmenī un atbilstu mūsdienu darba tirgus mainīgajām prasībām, ir jāiegulda smags darbs ikdienā, ir jābūt labai sadarbībai visos līmeņos - ar darba devējiem, pašvaldībām un Izglītības un zinātnes ministriju. Tikai vienotā komandā, virzoties uz vienu mērķi, mēs sasniegsim visaugstāko profesionalitātes līmeni.