Filiāles – kvalitāte kā Rīgā, tikai lētāk un tuvāk mājām
 
©F64/attēlam ir ilustratīva nozīme

Nav noslēpums, ka daudzi par studiju vietu izvēlas Rīgu, taču diplomu var iegūt ne tikai galvaspilsētā. Augstākās izglītības klātbūtne ir jaušama arī Latvijas reģionos, tostarp augstskolu filiālēs. Augstskolu pārstāvji uzsver, ka filiālēs kvalitāte ir tāda pati kā Rīgā, turklāt studentiem ir iespēja ietaupīt gan laika, gan naudas resursus vairākās pozīcijās.

Piemēram, biznesa augstskolai Turība ir četras filiāles: Liepājā, Jēkabpilī, Cēsīs un Liepājā. Tur ir iespējams iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību šādās studiju programmās: Tiesību zinātnes, Finanses un grāmatvedība, Mārketings un tirdzniecība, Viesmīlības serviss, Tiesību zinātnes - modificētā tālmācības studiju programma.

Filiāļu plusi

Uz jautājumu, vai mūsdienās filiāles ir dzīvotspējīgas, Turības rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis atbild: «Filiāles noteikti ir dzīvotspējīgas, tomēr ir jāņem vērā gan studiju programmu, gan līmeņa specifika. Grūtāk un dārgāk studiju procesu filiālēs būtu nodrošināt tehniskās specialitātēs, kur nepieciešamas laboratorijas vai kāds cits specifisks aprīkojums, kā arī doktorantūras līmeņa studijās. Biznesa augstskola Turība jau vairāk nekā piecpadsmit gadus filiālēs realizē pirmā līmeņa augstākās izglītības sociālo zinātņu virziena programmas, un esam pārliecinājušies par šādas studiju formas noderību. To apliecina arī lielais filiāļu absolventu skaits, kas turpinājumā pie mums vai citās augstskolās ir ieguvuši arī bakalaura un maģistra diplomu.»

Viņš norāda, ka filiālēm ir daudz plusu. «Vispirms jau tā ir iespēja turpināt mācības arī tiem, kam attāluma, darba specifikas vai citu iemeslu dēļ tas būtu liegts. Tas ir arī ievērojams laika un naudas ietaupījums. Braukāšana uz studijām Rīgā ne vien prasa daudz laika, bet arī rada papildu izdevumus gan transportam, gan dzīvošanai. Jāņem vērā arī tas, ka filiāles esamība sekmē arī tās teritorijas, kur filiāle atrodas, attīstību,» norāda A. Baumanis.

Viņš arī noraida aizspriedumus, ka filiālēs ir zemāka izglītības kvalitāte. «Pirmkārt, visi studiju programmu absolventi neatkarīgi no tā, vai studējuši filiālē vai Rīgā, noslēguma pārbaudījumus kārto Rīgā pie vienām un tām pašām komisijām. Tas ļauj salīdzināt rezultātus, un atšķirību par labu vieniem vai otriem nav. Arī, turpinot studijas bakalaura līmenī Rīgā, neparādās atšķirības iepriekšējā sagatavotībā saistībā ar to, kur iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība. Jāpiemin, ka lielā daļā gadījumu gan filiālēs, gan Rīgā ar studentiem strādā vieni un tie paši pasniedzēji. Arī nepieciešamā mācību literatūra tiek nodrošināta centralizēti. Pārējais jau vairāk ir atkarīgs no pašu studentu centības, un šeit īpašu problēmu nav. Studijas gan filiālēs, gan Rīgā ir par maksu, kas vēl vairāk ieinteresē studentus uz mācīšanos tā, lai no studiju procesa tiktu gūta maksimāla atdeve,» uzsver A. Baumanis.

Nāk no citām augstskolām

Arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča akcentē, ka apgalvojumi par zemāku izglītības kvalitāti ir nepatiesi. «To var runāt tikai tie, kas paši studiju procesā nav piedalījušies. Tieši otrādi - pie mums C bloka studiju priekšmetus ar apgūt arī citu augstskolu studenti. Ar LU mums ir noslēgts pat sadarbības līgums. Un studenti izmanto šo iespēju. Katru gadu 5-7 studenti no citām augstskolām izvēlas īstenot filiālē sev atbilstošus studiju priekšmetus. Pamatā viņi dzīvo Kuldīgas un blakus novados. Jau studiju laikā mēs no viņiem dzirdam atzinīgus vārdus un lielisku novērtējumu. Nākamais - mūsu absolventi ir esoši skolu direktori, vietnieki, lielu iestāžu un uzņēmumu vadītāji, dažādu nozaru speciālisti, pašvaldību vadītāji. Visā Kurzemē mūsu absolventi ir novērtēti savās specialitātēs un apbalvoti ar dažādiem apbalvojumiem - Gada skolotājs, Gada uzņēmējs utt. Vai viņi izvēlējās studijas filiālē tāpēc, ka nebija kur likt naudu un laiku? Arī viņi katrs savu izvēli izdarīja labprātīgi un pirms izvēles izvērtēja,» ir pārliecināta R. Karloviča.

Studenti ir prasīgi

Līdzīgi kā A Baumanis, arī RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja uzskata, ka filiālēm ir nākotne. «Jā, pat ar studentu dinamiku. To pierāda katras filiāles dzīvotspēja un attīstība. Filiāle nav autonoma, atrauta no akadēmijas, līdz ar to sabiedrība ir novērtējusi tās piedāvājumu, ka tas ir tikpat kvalitatīvs kā Rīgā, tikai lētāk un tuvāk mājām. Galvenais kvalitātes indikators ir apmierināts students, absolvents. Maksas students ir mūsdienīgs, prasīgs, pašmotivēts, zina, ko vēlas saņemt, un ar noteiktām prasībām kvalitātei. Prasības ar katru gadu pieaug, un mēs to ļoti respektējam. Atbilstoši tam pilnveidojas studiju organizatoriskais process, attīstās jaunas studiju programmas atbilstoši pieprasījumam, tiek papildināti un modernizēti tehnoloģiju resursi, pilnveidota infrastruktūra, arvien vairāk studiju process tiek sasaistīts ar nozarēm un to vadošajiem speciālistiem, kas kopā veido augstu studiju kvalitātes līmeni. Filiālē notiek nozaru un zinātniskās konferences, metodiskie semināri, brauc ārzemju vieslektori, piedalās projektos, izmanto ERASMUS programmas piedāvājumus utt.,» teic R. Karloviča.

RPIVA Kuldīgas filiālē ir iespējams apgūt pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas: Pirmsskolas izglītības skolotājs, Komercdarbības organizācija ar specializāciju: komercdarbības speciālists; otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas: Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, Komercdarbība un uzņēmuma vadība; īsās profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: Pamatizglītības skolotājs (1.-6. kl.), Skolotājs logopēds.

Jāpiebilst, ka RPIVA ir filiāles arī Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Madonā, Tukumā, Ventspilī.