Latvija noslēdz jaunu sadarbības līgumu ar ASV

© Ģirts Ozoliņš / F64

Latvija un ASV noslēgs jaunu divpusējās sadarbības starpvaldību līgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, paredz noteikumu projekts, ko otrdien pieņēma valdība.

Pašlaik spēkā ir 1994. gada 6. jūnijā noslēgtais ASV valdības un Latvijas valdības līgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomās, kas iepriekš grozīts un pagarināts. Vienlaikus tas noslēgts pirms Latvija kļuva par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti un Latvijai nebija saistoši ES normatīvie akti muitas jomā, pauda IZM.

Izvērtējot līguma saturu, konstatēts, ka iekārtām, kuras uz Latviju varētu tikt nosūtītas no ASV kopīgu zinātnisko aktivitāšu īstenošanai, ir piemērojams ievedmuitas nodokļa atbrīvojums.

Lai arī valstu sadarbības līguma projektā nav norādīti konkrēti zinātnisko iekārtu saņēmēji Latvijā, paredzēts, ka pētniecības finansēšanas institūcijas varēs noslēgt īstenošanas līgumus.

Tajos varēs aprakstīt attiecīgās sadarbības veidu un apmēru, kā arī visas procedūras, kas jāievēro, tostarp finansēšanu, izmaksu sadalīšanu un citus būtiskus jautājumus, piemēram, iekārtu izmantošanas mērķi, pētniecības iekārtu nosūtīšanu, saņemšanu un izmantošanu.

Līgums arī paredz iespēju, ka sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos var veikt, izmantojot īstenošanas līgumus, ko noslēdz starp pusēm vai to aģentūrām, katrā no tām aprakstot attiecīgās sadarbības veidu un apmēru, kā arī procedūras un finansēšanu. Šādu īstenošanas līgumu ar attiecīgu ASV pētniecības finansēšanas organizāciju, piemēram, var slēgt Latvijas Zinātnes padome.

Svarīgākais