Piešķir trīs miljonus eiro efektīvas zivsaimniecības kontroles veicināšanai

© Kaspars Krafts / F64

Efektīvas zivsaimniecības kontroles veicināšanai un noteikumu izpildei, kā arī uzticamu datu veicināšanai, lai varētu pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus būs pieejams trīs miljonu eiro atbalsts, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" publiskotā Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācija.

Atbalsts būs pieejams Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam pasākuma "Kontrole un noteikumu izpilde" trešajā kārtā.

Projektus varēs iesniegt no 2024. gada 15. jūlija līdz 13. decembrim. Projekti būs jāīsteno divu gadu laikā pēc iesnieguma apstiprināšanas.

Uz atbalstu var pretendēt valsts pārvaldes iestāde, kas normatīvos noteiktajā kārtībā ir iesaistīta zvejas, zivju izkraušanas, tirdzniecības, transporta, uzglabāšanas vai ražošanas kontrolē vai nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā, kā arī valsts informācijas sistēmas "Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" turētāja - Zemkopības ministrija (ZM).

Atbalsts paredzēts pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, būvniecībai, personāla atlīdzībai, komunikācijas pasākumu rīkošanai, kā arī dalībai semināros un apmācībās.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

Svarīgākais