Paplašinās sociālās rehabilitācijas iespējas vardarbībā smagi cietušiem bērniem

© Ģirts Ozoliņš / F64

Labklājības ministrija (LM) paredzējusi pilnveidot atbalsta pasākumus vardarbībā cietušiem bērniem, nepieciešamības gadījumā piešķirot līdz 120 speciālistu konsultācijām smagos un komplicētos vardarbības gadījumos, paredz otrdien valdībā apstiprinātie noteikumi.

LM norāda, ka bērnam, kurš ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris, ir tiesības uz sociālo rehabilitāciju. Tās mērķis ir sniegt atbalstu negatīvo seku mazināšanā un funkcionēšanas spēju uzlabošanā.

Sociālo rehabilitāciju var saņemt ne tikai tie cietušie bērni, kuri iesaistīti administratīvā pārkāpuma procesā vai kriminālprocesā, bet arī citi bērni, kuriem nepieciešama palīdzība, tai skaitā aizdomu par vardarbību pret bērnu gadījumos. Pakalpojuma saņemšanu var iniciēt pašvaldības sociālais dienests, ja dienests identificē šādu nepieciešamību, vai pieprasīt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuvecāks, piemēram, gadījumā, ja pret bērnu tiek vērsts mobings skolā.

Šobrīd bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām, var saņemt līdz 20 speciālistu konsultācijām dzīvesvietā vai iestādē. LM norāda, ka ierobežojums, bērniem ļaujot saņemt tikai 20 valsts finansētas psihologa konsultācijas, nenodrošina pakalpojuma apjomu atbilstoši konkrētā bērna specifiskajām un individuālajām vajadzībām, jo īpaši gadījumos, ja bērns ir cietis īpaši smagā un komplicētā gadījumā.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības sociālais dienests, saņemot psihologa sadarbības pārskatu un bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai bāriņtiesas iesniegumu, varēs palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumam dzīvesvietā vai iestādē piešķirto konsultāciju skaitu par 20 konsultācijām vienā reizē. Kopumā bērnam sniegtais konsultāciju skaits nevar pārsniegt 120 konsultācijas sociālās rehabilitācijas ietvaros.

Tāpat gada laikā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā vai iestādē, tostarp arī kopā ar ģimenes locekli vai personu, kas bērnu aprūpē, varēs saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas bērna sociālās funkcionēšanas uzturēšanai.

Bērnam, kurš cietis smagā un komplicētā vardarbības gadījumā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var pabeigt brīdī, kad bērns ir sasniedzis sociālās rehabilitācijas mērķi un bērnam vairs nav nepieciešamas psihologa konsultācijas. LM norāda, ka pakalpojuma ietvaros nav nepieciešams izmantot visas 120 konsultācijas. Konsultāciju pakāpeniska piešķiršana izveidota, lai ievērotu bērna labākās intereses, lai būtu iespējams novērtēt progresu, kas sasniegts sociālās rehabilitācijas ietvaros un novērtētu kādas ir bērna vajadzības. 20 konsultācijas bērns saņem aptuveni sešus mēnešus.

Pakalpojumu ik gadu saņem aptuveni 2000 bērnu - 2020.gadā tie bija 1951 bērni, 2021.gadā -1786 bērni, 2022.gadā - 1905 bērni.

Svarīgākais