Valdība plāno teju vienu miljonu eiro novirzīt KNAB vajadzībām

© MN

Valdība plāno lemt par 854 091 eiro novirzīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) informācijas tehnoloģiju (IT) nodrošinājuma uzlabošanai.

Patlaban ir sagatavots valdības lēmuma projekts par 854 091 eiro pārdali uz KNAB budžeta programmu. 715 546 eiro nepieciešami dokumentu un informācijas pārvaldības sistēmas izstrādei, bet 138 545 eiro - informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma stiprināšanai.

Pašreizējā KNAB lietvedības sistēma ir tehniski novecojusi, un to nav iespējams integrēt E-lietas platformā. Lai panāktu iestādes procesu digitalizāciju, ir sākts darbs pie jaunas Dokumentu un informācijas pārvaldības sistēmas izstrādes.

Atbilstoši veiktajam vērtējumam tika atzīts, ka biroja politikas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai atbilst prokuratūras informācijas sistēma (PROIS), kas nodrošina prokuratūras dokumentu pārvaldības sistēmas, kriminālprocesa uzskaites moduļa, darbinieku uzskaites moduļa, materiāli tehniskā nodrošinājuma uzskaites moduļa un citu moduļu funkcionēšanu.

Birojs ir ieguvis PROIS kodu, tika apzinātas un izvērtētas arī PROIS pilnveidošanas un attīstības iespējas biroja vajadzībām, un 2022.gadā tika izstrādāta tehniskā specifikācija un apzināts nepieciešamais finansējums.

Vienlaikus biroja funkciju efektīvai izpildei ir nepieciešams nomainīt novecojošo informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu. Lai stiprinātu biroja kapacitāti, uzlabojot biroja informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu izmeklēšanas, operatīvās darbības un analītisko funkciju veikšanai, tika apkopota informācija par novecojušās informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nomaiņas iespējamību un apzināts nepieciešamais finansējums.