Sākas vēsturiskā restorāna “Sēnīte” atjaunošana

© Žanis Zujevičs

Uzņēmums “Latvian Catering Company” pakāpeniski sācis valsts kultūras pieminekļa – vēsturiskā restorāna “Sēnīte” – atjaunošanu un teritorijas sakopšanas darbus, kas noritēs vairākās kārtās.

Kopš restorāna iegādes 2023. gada rudenī uzņēmums jau veicis pirmās kārtas darbus - apzinājis ēku tehnisko stāvokli, daļēji novēršot telpu stāvokļa pasliktināšanos. Veikta inženiertehnisko komunikāciju pārbaude un remonts, novērsti elektrosistēmas bojājumi, notiek teritorijas labiekārtošanas darbi. Visu, kas, veicot pārbaudi, izrādījies labā stāvoklī, uzņēmums centies saglabāt.

Vēl atlikušie pirmajā kārtā veicamie darbi - kupola konservācija - notiks, līdz ko tam būs labvēlīgi laikapstākļi.

Otrajā kārtā veicamie darbi ir saimniecisko telpu - virtuves, cehu un biroja - atjaunošana, ko iecerēts pabeigt līdz 2024. gada beigām, šīs telpas izmantojot uzņēmuma ražošanas vajadzībām. Trešajā kārtā notiks apmeklētājiem pieejamo telpu - restorāna un alus zāles - atjaunošana, kas plānota 2025.gadā. Kopējā investīciju summa vēl tiks precizēta laika gaitā.

“Mēs ļoti vēlamies, lai atjaunotā restorāna durvis sabiedrībai tiktu atvērtas līdz restorāna 60. dzimšanas dienai 2027. gada 5. decembrī. Protams, plāns ir viena lieta, īpaši būvniecības un renovācijas jomā, tomēr ļoti ceram, ka mums tas arī izdosies, jo jūtam ļoti lielu interesi un atbalstu no sabiedrības, kā arī atsevišķiem uzņēmumiem,” atklāj SIA “Latvian Catering Company” valdes loceklis Rolands Zujevičs.

Rūpes par leģendārā restorāna atdzimšanu apliecina arī cilvēku vēlme iesaistīties restorāna teritorijas sakopšanas darbos Lielajā talkā 27. aprīlī - īsā laikā tika saņemts maksimālais pieteikumu skaits, un pieteikšanās jau ir noslēgusies.

Lai rastu finansējumu nepieciešamo darbu veikšanai, uzņēmums plāno izmantot dažādus finanšu avotus, tostarp kredītiestāžu, tāpat plānota ES finansējuma, kā arī līdzekļu piesaiste kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Uzņēmumam izveidojusies laba sadarbība ar Siguldas novada pašvaldību un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Lai darbi ritētu raitāk, uzņēmums būs gandarīts par jebkuru atbalstu.

Soli pa solim veicot vēsturiskā restorāna atjaunošanu, šovasar uzņēmums iecerējis rīkot arī vairākus publiskus pasākumus, par ko interesenti tiks informēti atsevišķi.

1967. gada 5. decembrī tika atklāts arhitekta Linarda Skujas un inženiera Andra Bites projektēts sabiedriskās ēdināšanas komplekss ar savdabīgas formas restorāna ēku jeb “Sēnīti”, kas kļuva par spilgtāko modernisma piemēru toreizējā Latvijā. 2016.gadā objekts iekļauts aizsargājamo valsts kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc atjaunošanas darbi tiek veikti, saskaņojot ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.

Uzņēmums “Latvian Catering Company” dibināts 2017. gadā un darbojas sabiedriskās ēdināšanas jomā, piedāvājot pakalpojumus gan korporatīviem, gan privātiem pasākumiem Baltijas valstīs. 2023.gadā uzņēmuma apgrozījums bija ap 930 tūkstošiem eiro.

Svarīgākais