Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Latvijā

PTAC liedz piekļuvi tīmekļvietnei, kurā tiek tirgoti nereģistrēti uztura bagātinātāji

© unsplash.com

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu (NKAL), uzsākot patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības lietu (Administratīvā lieta), ir izvērtējis Igaunijas komersanta DirectMarketing OÜ (Sabiedrība) īstenoto komercpraksi.

Administratīvajā lietā konstatēts, ka konkrētā komercprakse tika īstenota, Sabiedrībai tīmekļvietnē https://bellalab.lv/ (Vietne) organizējot Latvijas patērētājiem adresētu distances tirdzniecību, kuras ietvaros tika piedāvāti un pārdoti Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Uztura bagātinātāju reģistrā neiekļauti uztura bagātinātāji, tādējādi potenciāli radot apdraudējumu cilvēku veselībai, kas var rasties, lietojot nereģistrētus uztura bagātinātājus. Šāda prakse saskaņā ar NKAL ir vērtējama kā profesionālajai rūpībai neatbilstoša un jebkuros apstākļos maldinoša komercprakse, jo konkrētajā gadījumā Sabiedrība rada iespaidu, ka Vietnē piedāvātos uztura bagātinātājus drīkst likumīgi pārdot, lai gan tas neatbilst patiesībai.

Vienlaikus Sabiedrība saziņu ar PTAC nenodrošināja un konkrētajā administratīvajā lietā ar uzraudzības iestādi nesadarbojās. Minēto apstiprina fakts, ka Sabiedrība nav novērsusi norādītos pārkāpumus Vietnē, kā arī nav sniegusi PTAC pieprasīto informāciju un skaidrojumu.

Ņemot vērā konstatētos apstākļus un nodrošinot patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību, PTAC, pamatojoties uz NKAL, PTAL, Administratīvā procesa likumu un MK noteikumiem Nr.685 un Nr.99, nolēma noteikt tiesisko pienākumu elektronisko sakaru komersantiem laika periodā līdz 2026. gada 15. februārim ierobežot piekļuvi tiešsaistes saskarnei https://bellalab.lv/ elektronisko sakaru tīklā.