Ceturtdiena, 18.aprīlis

redeem Jadviga, Laura

arrow_right_alt Latvijā

Vasarā strādās ar nesekmīgajiem vidusskolas audzēkņiem no Ukrainas

© Oksana Džadana / F64

atvijas skolu 10. un 11.klašu skolēniem no Ukrainas līdz 23.augustam tiks organizēti papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi, ja mācību gada noslēgumā kādā no mācību priekšmetiem vērtējums būs zem četrām ballēm vai vispār nebūs iegūts, otrdien nolēma valdība.

Papildus mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi tiks organizēti atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī par obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē.

Pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos arī nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šajā mācību gadā iegūst vispārējo izglītību 1.-8. un 10.-11.klasē vai profesionālo vidējo izglītību 1.-3.kursā, izglītības iestādei jāizstrādā individuāls izglītības programmas apguves plāns, kurā atbilstoši viņa iepriekš iegūtajām zināšanām un prasmēm var pielāgot valsts izglītības standartos noteiktos sasniedzamos rezultātus. Izglītojamā mācību snieguma vērtēšana notiek atbilstoši individuālajā izglītības programmas apguves plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Papildus liecībai, izziņai par izglītības programmas daļēju apguvi vai citam dokumentam par izglītojamā sniegumu tiks pievienots individuāls izglītības programmas apguves plāns.

Sasniedzamie rezultāti netiek pielāgoti pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības noslēguma posmā - 9.klasē, 12.klasē vai atbilstošā noslēguma kursā -, kur attiecīgi izglītojamajiem ir nepieciešams kārtot valsts pārbaudījumus attiecīgās pakāpes izglītības ieguvei.