Par 2,8 miljoniem pašvaldībās mazinās centralizētās apkures radīto piesārņojumu

© Gints Ivuškāns / F64

Centralizētās apkures radītā piesārņojuma samazināšanai pašvaldībās būs pieejams 2,8 miljonus eiro liels finansējums.To paredz valdības šodien apstiprinātie gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas pašvaldību siltumapgādē īstenošanas noteikumi.

Minētais finansējums būs pieejams no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Ņemot vērā tikpat lielu privāto līdzfinansējumu, projektu īstenošanai kopējais finansējuma apjoms būs 5,6 miljoni eiro.

Šādi plānots veicināt esošo centralizētajā siltumapgādē izmantoto vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu pielāgošanu no 2025.gada izvirzītajām vides kvalitātes prasībām attiecībā uz putekļu emisijām.

Tādējādi tiks uzlabota gaisa kvalitāte tuvākajā apkārtnē un Latvijā kopumā.

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, esošajām sadedzināšanās iekārtām, kas nodotas ekspluatācijā pirms 2018.gada 20.decembra ar uzstādīto nominālo siltuma jaudu no 5 līdz 20 megavatiem (MW), no 2025.gada 1.janvāra jānodrošina, ka putekļu emisijas nepārsniedz emisijas robežvērtību 50 miligrami vienā nanokubikmetrā.

Savukārt iekārtām ar jaudu no 20 līdz 50 MW šī prasība noteikta līdz 30 miligramiem nanokubikmetrā, vienlaikus nodrošinot attīrīšanas efektivitāti augstāku par 97%.

Tās ir daudz stingrākas prasības par šobrīd noteiktajām.

Lai jaunās prasības izpildītu iekārtām, ir jāuzstāda atbilstošas putekļu emisijas attīrīšanas iekārtas vai jāveic esošās iekārtas nomaiņa.

Svarīgākais