Šodien - Pasaules ūdens dienā - aicina izteikt viedokli par dzeramā ūdens kvalitāti

Pasaules ūdens dienā, kas šodien tiek atzīmēta visā pasaulē, par dzeramā ūdens kvalitātes uzraudzību atbildīgā Veselības inspekcija (VI) aicina Latvijas iedzīvotājus izteikt savu viedokli par dzeramā ūdens kvalitāti, aizpildot anketu VI mājaslapā.

VI pārstāve Ieva Raboviča norāda - lai arī kopumā ūdens resursi Latvijā dzeramā ūdens apgādei ir pietiekami, bieži vien iedzīvotājus neapmierina dzeramā ūdens kvalitāte, jo īpaši mazajās ūdens apgādes sistēmās pagastos. Visbiežākais neatbilstības cēlonis ir Latvijas pazemes ūdeņu piesātinājums ar dzelzs savienojumiem, kuru atdalīšanai no dzeramā ūdens jāizmanto speciālas tehnoloģijas, kuras vēl nav ieviestas visās Latvijas pašvaldībās. Arī novecojušie ūdens sadales tīkli var pasliktināt iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, kaut gan sākotnēji tā kvalitāte ir bijusi laba. Šīs vecās ūdens pārvades infrastruktūras nomainīšana prasa laiku un lielus finanšu līdzekļus.

Katru gadu Pasaules ūdens diena tiek veltīta kādam būtiskam ar ūdens apsaimniekošanu saistītam jautājumam. Šogad Pasaules ūdens dienas aktualitāte ir "Ūdens pilsētai", un šā gada sauklis - "Ūdens pilsētām: reaģējot uz urbanizācijas izaicinājumu". "Pasaules ūdens dienas 2011" mērķis ir pievērst starptautiska mēroga uzmanību pilsētas iedzīvotāju skaita pieaugumam, industrializācijas, klimata pārmaiņu, konfliktu un dabas katastrofu radītajam iespaidam uz pilsētu ūdens sistēmām, ūdens kvalitāti un kvantitāti.

Pirmā Pasaules ūdens diena tika atzīmēta 1993. gadā, Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada.

Svarīgākais