“Valsts nekustamie īpašumi” uzņemas finansiālas saistības Latvijas–Krievijas robežas žoga būvniecībai

© Vladislavs Proškins/f64

28. novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu”, kas sagatavots, lai informētu valdību un Saeimu par pastāvīgās infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts ārējās sauszemes robežas, kā arī izbūves turpināšanai nepieciešamo finansējumu, informē Iekšlietu ministrija.

Ar valdības akceptu valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” ir uzņēmusies finansiālās saistības, lai izbūvētu žogu uz Latvijas-Krievijas robežas, kur tas iepriekš nav ticis izbūvēts un realizētu būvprojektu “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve”.

Žoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas līdz 27. novembrim nodrošināta jau 100, 7 km garumā jeb 89,9 % no ~112 km apjoma. Sauszemes žoga izbūvi plānots pabeigt šogad, lai līdz nākamā gada vasarai pabeigtu izbūvēt aptuveni 30 km garu žoga posmu gar publiskajiem ūdeņiem, kas ir dabīgs šķērslis.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsver, ka šobrīd, kamēr uz Latvijas robežas turpinās Baltkrievijas varas iestāžu atbalstīts hibrīduzbrukums, žoga izbūve sauszemes daļās uz Latvijas - Baltkrievijas robežas līdz gada beigām būs nozīmīgs palīgs drošības nodrošināšanai.

Trešajā būvdarbu kārtā uz Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežas posmā gar Daugavu - 16,7 km garumā - noris projektēšanas un inženierizpētes darbi. Sešu sakaru torņu, pievedceļu un patruļtaku izbūvi šajā posmā plānots daļēji finansēt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Savukārt, robežas infrastruktūras izbūves pēdējā jeb ceturtajā darbu kārtā uz Latvijas-Baltkrievijas sauszemes robežas posmā pie Riču ezera - aptuveni 5 km garumā - noris izstrādātās tehniskās specifikācijas saskaņošana ar iesaistītajām institūcijām, plānots tuvākajā laikā organizēt cenu aptauju ceļu projektēšanai un būvniecībai, indikatīvi plānojot cenu aptaujas organizēšanu līdz 2024. gada beigām.

Uz Latvijas-Krievijas robežas jāizbūvē vēl aptuveni 180 km žoga (ievērojot šodienas valdības sēdē pieņemtos lēmumus - vēl 151 km garumā, tajā skaitā cenu aptaujā žoga būvniecībai 124 km garumā šobrīd noris piedāvājumu vērtēšana) un ap 53 km robežapsardzības infrastruktūras (patruļtakas). Būtiska daļa robežjoslas pie Krievijas robežas jau ir atmežota, kas dod iespēju veikt žoga būvniecību raitāk.

Lai uz visas austrumu robežas būtu izveidota moderna un efektīva robežapsardzības infrastruktūra, žoga izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas paredzēts pabeigt 2024. gadā, bet kopumā Latvijas austrumu robežas infrastruktūru (izņemot tehnoloģisko infrastruktūru) plānots pilnībā izbūvēt 2025. gadā.

Ar šodien valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju informē arī par cenu aptaujas rezultātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves uzsākšanai uz valsts ārējās sauszemes robežas. Atbilstoši šodien pieņemtajiem lēmumiem plānots nekavējoties uzsākt valsts robežas aprīkošanu ar tehnoloģisko infrastruktūru 104 km posmā.

Svarīgākais