Hosams Abu Meri telemedicīnai saskata labas perspektīvas arī rehabilitācijas jomā

© Kaspars Krafts/f64

Trešdien, 8.novembrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Ārstu rehabilotologu asociācijas un Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus medicīniskās rehabilitācijas jomā un turpmāko sadarbību, ziņo Veselības ministrija.

Speciālisti atzina, ka līdzīgi kā citās medicīnas jomās, būtisks izaicinājums rehabilitācijā ir arī cilvēkresursu pieejamība, jo speciālistu sagatavošana ir laikietilpīga un darbinieki bieži izvēlas strādāt privātajā sektorā. Veselības ministrs Hosams Abu Meri atzina, ka ārstniecības personu darba samaksu plānots turpināt palielināt arī nākamajā gadā, lai palielinātu atalgojuma konkurētspēju. Vienlaikus bez atalgojuma palielinājuma būtiska nozīme ir arī gan darba videi, pārdomātiem procesiem darba organizācijā katrā ārstniecības iestādē un veselības aprūpes sistēmā kopumā.

Kā daļējs cilvēkresursu trūkuma risinājums sarunā ar speciālistiem tika apspriesta telemedicīnas plašāka izmantošana, kas būtu pielietojama arī rehabilitācijā. Tāpat speciālisti atzina, ka būtiski ir ieviest rehabilitācijas saņēmēju reģistru e-veselībā un vienotu informācijas sistēmu, lai efektīvāk izmantotu pieejamos resursus.

Tikšanās laikā rehabilitācijas jomas speciālisti, kā vienu no galvenajiem problēmjautājumiem uzsvēra nepieciešamību pārskatīt rehabilitācijas apmaksas tarifus, kā arī noteikt jaunus tarifus, piemēram, par Valsts darbspēju ekspertīzes ārstu komisijai domātās dokumentācijas sagatavošanu, kas prasa detalizētu funkcionēšanas izvērtējumu un rezultātā ir laikietilpīga. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība stiprināt rehabilitācijas dienestus neatliekamās palīdzības slimnīcās, lai rehabilitācija pacientiem tiktu uzsākta pēc iespējas ātrāk un vajadzīgā apjomā, tādējādi panākot iespējami labāko rezultātu atveseļošanās procesā.

Svarīgākais