Uzņēmumam "Finanza" nāksies maksāt lielu sodu par negodīgas komercprakses īstenošanu

© f64.lv, Oksana Džadana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 7. jūnijā pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „Finanza” uzlikts tiesiskais pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, patērētāju auditorijai paredzētas reklāmas maskējot kā kreditēšanas reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem, un piemērota soda nauda 10 000 eiro apmērā.

PTAC izvērtēja SIA „Finanza” īstenoto komercpraksi un ierosināja administratīvo lietu pret SIA „Finanza” par normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību saistībā ar neatbilstošas kreditēšanas reklāmas izplatīšanu televīzijā, veidojot reklāmu tā, lai ar to mēģinātu apiet kreditēšanas reklāmu aizliegumu, un veicinot bezatbildīgu aizņemšanos.

Lietas izskatīšanas gaitā PTAC konstatēja, ka, izplatot kreditēšanas reklāmas, SIA „Finanza” neievēro Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 8.3 pantā noteiktos reklāmas izplatīšanas ierobežojumus, tādējādi pārkāpjot Reklāmas likumā un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā noteiktās prasības.

Lai gan SIA „Finanza” reklāmās ir norādīts, ka tas ir piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem, PTAC Lēmumā secināja, ka reklāmas kopējais vizuālais noformējums un vēstījums ir vērsts tieši uz patērētāja vajadzību apmierināšanu, proti, patēriņa preču iegāde un rēķinu apmaksa ar kreditēšanas pakalpojuma starpniecību.

PTAC secināja, ka reklāmas patiesā mērķauditorija ir ne tikai saimnieciskās darbības veicēji, bet galvenokārt patērētāji, līdz ar to ir pārkāpti patērētāju kreditēšanas reklāmas normatīvo aktu ierobežojumi, un SIA „Finanza”, izplatot šādu kreditēšanas reklāmu, kas kopumā jebkuru patērētāju aicina saņemt kredītus patēriņa preču iegādei vai rēķinu apmaksai, būtiski var ietekmēt vidusmēra patērētāja rīcību, bezatbildīgi pieņemot lēmumu un novedot pie nepārdomātām kredītsaistībām.

Jāatgādina, ka ar mērķi pasargāt vidusmēra patērētāju ar 2018. gada 4. oktobra PTAL grozījumiem tika noteikta patērētāja un viņa ekonomisko interešu aizsardzība, paredzot vispārēju patērētāju kreditēšanas reklāmu aizliegumu, tomēr pieļaujot atsevišķus izņēmumus.

SIA „Finanza” reklāma tika izplatīta vairākos televīzijas kanālos ar lielu atskaņošanas skaitu dienā, tādējādi reklāma tika vērsta uz plašu patērētāju loka sasniegšanu.

Ievērojot pārkāpuma ilgumu, apstākļus un raksturu, kā arī reklāmas izplatīšanas apjomu un to, ka reklāma veidota ar mērķi apiet patērētāju kreditēšanas reklāmas ierobežojumus, un faktu, ka SIA „Finanza” neatzīst savu vainu profesionālai rūpībai neatbilstošas komercprakses īstenošanā, PTAC secināja, ka SIA „Finanza” izdarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags pārkāpums, tādējādi kopējais soda naudas apmērs SIA „Finanza” noteikts 10 000 eiro. Papildus PTAC aizliedz paredzamu negodīgu komercpraksi, proti, patērētāju auditorijai paredzētas reklāmas slēpjot kā kreditēšanas reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem un veicinot bezatbildīgu aizņemšanos.

PTAC aicina kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus un kreditēšanas starpniekus ievērot kreditēšanas reklāmas normatīvo aktu ierobežojumus. Šo ierobežojumu labākai izpratnei PTAC ir izstrādājis vadlīnijas atbilstošai patērētāja kreditēšanas reklāmai, kas pieejamas PTAC tīmekļvietnē sadaļā “Vadlīnijas komersantiem”. Savukārt patērētājus PTAC aicina būt atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt savas spējas atmaksāt kredītu pirms kredītsaistību uzņemšanās.

Latvijā

Latvijā šogad maijā reģistrētas 260 580 kādam kibertelpas apdraudējumam pakļautas unikālās IP adreses, kas ir par 14,3% vairāk nekā 2023.gada maijā, liecina informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" publicētā kibertelpas reģistrēto incidentu statistika.

Svarīgākais