Eiropas Komisija vērsusies tiesā pret sešām ES valstīm, tai skaitā arī Latviju

© f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Eiropas Komisija (EK) vērsusies Eiropas Savienības Tiesā (EST) pret sešām Eiropas Savienības (ES) valstīm, tai skaitā arī Latviju, par to, ka tās nav novērsušas Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svešzemju sugu ieviešanos, liecina EST informatīvā sistēma.

Jau vēstīts, ka EK 26.janvārī nolēma vērsties EST pret Bulgāriju, Īriju, Grieķiju, Itāliju, Latviju un Portugāli par to, ka tās nav īstenojušas dažādus noteikumus, kas paredzēti regulā par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.

Savukārt iesniegums tiesā pieņemts marta beigās.

Invazīvas svešzemju sugas ir augi un dzīvnieki, ko nejauši vai apzināti ievieš teritorijā, kur tie parasti nav sastopami.

Invazīvas svešzemju sugas Eiropā un visā pasaulē ir viens no pieciem galvenajiem bioloģiskās daudzveidības izzušanas cēloņiem. Tie ir augi un dzīvnieki, kas cilvēka darbības rezultātā nejauši vai tīši tiek ieviesti dabas vidē, kurā to parasti nav.

Tie nopietni apdraud Eiropas vietējos augus un dzīvniekus, un tiek lēsts, ka tie Eiropas ekonomikai ik gadu rada 12 miljardu eiro zaudējumus. Ar invazīvām sugām saistītu problēmu risināšana ir svarīgs aspekts ES centienos apturēt biodaudzveidības izzušanu, kā noteikts paziņojumā par Eiropas zaļo kursu un Eiropas Biodaudzveidības stratēģijā 2030.gadam.

Regula ietver pasākumus, kas jāveic visā ES attiecībā uz invazīvām svešzemju sugām, kuras ES rada bažas. Sešas dalībvalstis nav izstrādājušas, īstenojušas un EK paziņojušas rīcības plānu, kā novērst svarīgākos invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās ceļus.

Svarīgākais