Sestdiena, 2.marts

redeem Laila, Lavīze, Luīze

arrow_right_alt Latvijā

Pedagogiem ievieš diferencētu merķdotāciju sistēmu

© m

No šī gada mainās kārtība, kādā pašvaldībās sadala mērķdotācijas pedagoga darba samaksai. Par bērniem pirmsskolas vecumā tiek atvēlētas mērķdotācijas 92,5 eiro apmērā uz vienu izglītojamo, par 1.-6.klases skolēniem - 104 eiro, par 7.-9.klases skolēniem - 134 eiro, bet par 10.-12.skolēniem - 144 eiro.

Par ilgstoši slimojošu 1.-9.klases skolēniem, kuriem mācību process norisinās ārpus izglītības iestādēm, atvēlētas mērķdotācijas 119 eiro apmērā uz vienu izglītojamo.

Savukārt 127 eiro piemēros par skolēniem, kas apgūst speciālās izglītības programmas vai mācās neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās.

Pašvaldībām ir tiesības sadalīt starp izglītības iestādēm finansējumu atbalsta personālam, kā arī finansējumu ilgstoši slimojošo skolēnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēm un prioritāri - imigrējošo un reemigrējošo izglītojamo atbalstam.

Finansējumu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un skolotāju logopēdu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, pašvaldība sadala atbilstoši tās izstrādātajai kārtībai.

Grozījumi paredz, ka mērķdotāciju pašvaldībai 92,5 eiro apmērā uz vienu izglītojamo piemēros no 1.septembra. Laikposmam no 1.janvāra līdz 31.augustam ministrija aprēķinās mērķdotāciju 90 eiro apmērā uz vienu izglītojamo.

Lai mazinātu pašvaldībām aprēķinātās mērķdotācijas atšķirības laikposmam no 1.janvāra līdz 31.augustam, noteikumos norādītais reģionālais koeficients tiek koriģēts un mērķdotācijas aprēķinā ministrija piemēros izlīdzināšanas koeficientu, ko aprēķina, izmantojot noteikumos minētās formulas.

Grozījumi noteikumos palielina arī valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, paredzot papildu finansējumu pedagogu darba slodzes sabalansēšanai, samaksai par papildu stundām cita pedagoģiskā darba pienākumu veikšanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.