Piektdiena, 1.marts

redeem Ilgvars, Ivars

arrow_right_alt Latvijā

Kurās vietās iedzīvotāji drīkst paši cirst eglīti Ziemassvētkiem?

© Kaspars Krafts/f64

Ziemassvētki nav iedomājami bez izrotātas Ziemassvētku eglītes. Savā ziņā mēs esam izredzēti, jo Latvijā ir tā privilēģija, ka svētku eglīti drīkst savām vajadzībām nocirst valstij piederošajos mežos.

LVM "Mammdaba" informē:

Pārliecināties par Latvijas valsts mežu teritoriju

Eglīti svētkiem var doties meklēt tikai AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos Latvijas teritorijā, kas dabā apzīmēti ar LVM īpašuma zīmēm - uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Uz LVM robežas ceļa vai kvartālstigas malā un kvartālstigu krustpunktos izvietotās zīmes vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. LVM apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi var aplūkot arī lietotnē LVM GEO Mobile. Fona karšu sadaļā pieslēdzot “LVM meža karte”, ar apzīmējumu “LVM” ir attēlotas valsts mežu teritorijas.

Kur un kādu eglīti meklēt?

Ne visās vietās mežā eglītes atļauts cirst. Savu svētku rotu droši var meklēt meža ceļu malās, kvartālstigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Savukārt eglītes stingri aizliegts cirst priežu, egļu, melnalkšņu un jaukta tipa jaunaudzēs, jo tur aug Latvijas nākotnes mežs. Eglīšu ciršana aizliegta arī aizsargājamās teritorijās, kas apzīmētas ar ozollapas zīmi. Bez saskaņojuma eglīti aizliegts cirst arī citu īpašnieku mežos.

Izredzētās eglītes augstums nedrīkst būt lielāks par 3 metriem un celma diametrs 10 cm augstumā virs sakņu kakla nedrīkst pārsniegt 12 cm. Var izmantot gan cirvi, gan mačeti, bet visieteicamāk - zāģi, jo eglīte jānocērt iespējami tuvu zemei. Zāģējot celms paliek līdzens, savukārt cērtot ar cirvi vai mačeti - celms būs ass un uz tā var savainoties gan meža dzīvnieki, gan citi eglīšu meklētāji.

Arī pēc svētkiem eglīte var būt noderīga. Ar tās zariem var apsegt dārza augus vai izmantot kociņu kā kurināmo.