Kad vakcinētie seniori sāks saņemt 20 eiro pabalstu?

 
©Kaspars Krafts/F64

Atbild Labklājības ministrija:

Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sāks izmaksāt 2021.gada decembrī, vienlaikus izmaksājot pabalstu par novembri un decembri. Šāda pāreja nepieciešama, lai VSAA varētu pielāgot savu informācijas sistēmu pabalsta izmaksai, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no Nacionālā veselības dienesta un sagatavotu sarakstus pabalsta izmaksai.

Nolemts piecu mēnešu laikā izmaksāt 100 eiro - 20 eiro katru mēnesi - ikvienam cilvēkam vecumā no 60 gadiem, kurš ir vakcinējies pret Covid-19 vai būs to izdarījis līdz šī gada beigām. Lai persona kvalificētos atbalsta saņemšanai, tai jādzīvo Latvijā un pilns vakcinācijas kurss jāveic līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ja vakcinācijas kurss būs pabeigts, piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad pabalstu maksās par 2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un martu. Par novembri 20 eiro neizmaksās.

Ja cilvēks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu sasniedz 2021.gada 30.decembrī, tad tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.gada 1.decembra. Novembrī viņam vēl nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par novembri pabalstu nesaņems.

Ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta iesniegums VSAA un tam jāpievieno ES digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā kopiju.

VSAA pabalstu 20 eiro mēnesī izmaksās bez personas iesnieguma, ja persona ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tajā skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, VSAA administrētās izdienas pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta vai valsts sociālā pabalsta saņēmēja. Šie cilvēki jauno pabalstu saņems līdzīgi kā līdz šim saņem piešķirto pensiju, atlīdzību vai pabalstu.

Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas jāiesniedz sešu mēnešu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja vakcinācija veikta pirms grozījumiem, kas paredz pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanas dienas, ja pilns vakcinācijas kurss veikts pēc jauno likuma normu spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iesniegumā būs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs. Līdzīgā kārtībā iesniegums jāiesniedz arī tad, ja Latvijā dzīvojoša persona vakcināciju veikusi citā Eiropas Savienības (ES) valstī un ir saņēmusi ES digitālo Covid-19 sertifikātu.