Pie ģimenes ārstiem un manavakcina.lv reģistrētie pieteikumi Covid-19 potei būs vienlīdz prioritāri

 
©Vladislavs Proškins/F64 Photo Agency

Ģimenes ārstu praksēs saņemtie iedzīvotāju individuālie un "manavakcina.lv" reģistrētie pieteikumi vakcinācijai pret Covid-19 būs vienlīdz prioritāri, liecina otrdien oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskotais veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) rīkojums.

Lai nodrošinātu vienota vakcinācijas procesa organizēšanu, ārstniecības iestādēm ir jāsāk konkrētas sabiedrības grupas vakcinācija pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta (NVD). Speciālistam iestādē pirms personas vakcinācijas sākšanas ir jāpārliecinās, vai personai būs iespēja veikt balstvakcināciju, kā arī jānodrošina personu reģistrācija vakcinācijai, veidojot pierakstu vakcinācijai un balstvakcinācijai.

Rīkojums paredz, ka vakcinējamo personu sarakstiem, kas izveidoti "manavakcina.lv", ārstniecības iestādēs, kas nav ģimenes ārstu prakses, ir prioritāte pret ārstniecības iestādē saņemtiem individuāliem pieteikumiem, ņemot vērā prioritāri vakcinējamo grupu secību. Savukārt ģimenes ārstu praksē saņemtie individuālie personu pieteikumi un portālā "manavakcina.lv" reģistrētie pieteikumi vakcinācijai ir vienlīdz prioritāri. Ģimenes ārsti, veidojot pierakstu, iespēju robežās ņem vērā vakcinējamo personu vecumu un veselības stāvokli, priekšroku dodot vecākām personām vai personām ar smagākām hroniskām slimībām atkarībā no vakcinējamās personu grupas, paredz rīkojums.

Ģimenes ārsti, kuru prakse neveic vakcināciju pret Covid-19, var rekomendēt personām, kas ir reģistrējušās attiecīgā ģimenes ārsta pacientu sarakstā, reģistrēties vakcinācijai portālā "manavakcina.lv" vai nosūtīt personas vakcinēties uz ārstniecības iestādi, kurai ir līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi par vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Pacienti, kas piesakās vakcinācijai ārstniecības iestādē, kurai ir noslēgts līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi, ar ģimenes ārsta nosūtījumu un personas, kas reģistrējušās vakcinācijai portālā "manavakcina.lv" ir vienlīdz prioritāras, ja atrodas vienā prioritāri vakcinējamo personu grupā.

Kolektīvu vakcināciju ārstniecības iestādes veic, saņemot pieteikumus kolektīvu vakcinācijai no NVD.

Noteikts arī, ka, veidojot pierakstu vakcinācijai, prioritārā kārtā tiek nodrošināta vakcinācija personām, kam ir paredzēta balstvakcinācija, vai iedzīvotājiem, kas atrodas augstākā prioritāri vakcinējamā grupā.

Ārstniecības iestādēm ir jānodrošina vakcinējamām personām informācija par pieteikšanās iespējām un kārtību konkrētā iestādē, aktuālākajām prioritārajām sabiedrības grupām, kuru vakcinācija konkrētajā iestādē ir sākta, publicējot to iestādes mājaslapā. Šis nosacījums gan neattiecas uz ģimenes ārstu praksēm.

Tāpat iestādēm, izņemot ģimenes ārstus, jānodrošina vakcinācijas pakalpojumu pieejamība svētku dienās un brīvdienās, ja ārstniecības iestādē ir pieejamas vakcīnu devas vakcinācijai.

Savukārt, lai novērstu vakcīnu devu zudumus, vakcinācijas iestādei jāveido vakcinējamo personu rezerves saraksti no aktuālās vai nākamās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas, lai varētu operatīvi nodrošināt to vakcinējamo personu aizvietošanu, kas nav ieradušās uz vakcināciju. Vienlaikus noteikts, ka ārstniecības iestāde veic personu pēc individuāliem pieteikumiem vakcināciju no rezerves saraksta tikai tādā gadījumā, ja netiek saņemti vakcinējamo personu saraksti no NVD.

Pakalpojuma sniedzējiem ir jāplāno prioritāri vakcinējamo personu vakcinācija tā, lai nodrošinātu optimālu vakcīnu flakonu izlietojumu un novērstu vakcīnu devu zudumus. Tomēr, ja vakcinācijas dienas beigās ārstniecības iestādē veidojas neizlietoto vakcīnu devu uzkrājums, kuras nav iespējams saglabāt uz nākamo vakcinācijas dienu, var tikt vakcinētas personas arī ārpus noteiktās prioritāri vakcinējamās grupas. Šādu personu skaits nedrīkst būt lielāks kā flakonā ietilpstošo devu skaits mīnus viena. Personu, kas neietilpst attiecīgajās prioritārajās grupās, vakcinācija ir jādokumentē un jāpamato. Tāpat ir jādokumentē un jāpamato norakstītās devas, ja šāda rīcība notiek.

Ja ārstniecības iestāde konstatē, ka vakcīnu devu skaits un vietas pierakstam uz vakcināciju ir pietiekamā apjomā, lai nodrošinātu vakcinācijas un balstvakcinācijas pieejamību, taču kapacitāte netiek izmantota, iestāde par to informē Vakcinācijas projekta biroju. Vakcinācijas projekta birojs pārplāno vakcinējamo personu plūsmu uz konkrēto ārstniecības iestādi vai informē Veselības ministrijas (VM) darba grupu sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 par nepieciešamību sākt jaunu prioritāri vakcinējamo grupu vakcināciju.

Rīkojums paredz, ka potēšanu pēc medicīniskām indikācijām pacientiem, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tai skaitā augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija, ārstniecības iestādē veikc saskaņā ar ārsta nozīmējumu. Tāpat jāņem vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicētās rekomendācijas šādu pacientu vakcinācijas organizēšanai, kā arī ārstniecības iestādes noteiktā kārtība pacientu vakcinācijai pēc medicīniskām indikācijām, kas nosaka kārtību pacienta nosūtīšanai uz vakcināciju, pacienta veselības stāvokļa novērtēšanai pirms un pēc vakcinācijas, kā arī pacienta balstvakcinācijas organizēšanu.

Personu ar hroniskām slimībām potēšana ir jāveic, ņemot vērā SPKC mājaslapā publicētās rekomendācijas šādu personu vakcinācijas organizēšanai.

Vakcinācijas projekta birojam būs jāorganizē izbraukuma vakcinācija, ja tiek konstatēts, ka konkrētā administratīvā teritorijā vakcinācijas procesa norisi kavē nepietiekama uz vietas pieejamo vakcinācijā iesaistīto ārstniecības iestāžu kapacitāte.

Nolemts arī, ka priekšlikumus pārejai uz jaunu sabiedrības prioritāri vakcinējamo grupu VM darba grupai sabiedrības vakcinācijai pret Covid-19 var saņemt no Vakcinācijas projekta biroja, ņemot vērā vakcinācijas procesa tendences, kā arī SPKC, ņemot vērā konkrētās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas lielumu, konkrētās sabiedrības grupas vakcinācijas aptveri, kā arī vakcīnu pasūtījumu un vakcīnu atlikumu veidošanās tendences. Saņemot minētos priekšlikumus, VM darba grupa gatavos rekomendāciju veselības ministram par nepieciešamību sagatavot rīkojumu pārejai uz jaunu prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu.

NVD ir jāinformē ārstniecības iestādes par jaunas prioritāri vakcinējamo personu grupas vakcinācijas sākšanu pēc veselības ministra rīkojuma saņemšanas. Tāpat NVD ir jāpieņem kolektīvu pieteikumi vakcinācijai, jāizvērtē to atbilstība aktuālajai prioritāri vakcinējamo personu grupai. Apstiprinātais kolektīvais pieteikums vakcinācijai nodot ārstniecības iestādei, kas veiks konkrētā kolektīva vakcināciju.

Jau ziņots, ka pirmdien vakcinēšanas pret Covid-19 temps Latvijā turpināja pieaugt, dienā izpotējot 1565 vakcīnu devas, pirmo poti saņemot 1534 personām, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) šorīt apkopotie dati.

Pirmdien vakcinēto cilvēku skaits NVD statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus "E-veselības" sistēmā ievada tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Kopumā pēdējās septiņās dienās vakcīnas pirmo vai otro devu kopumā saņēma 9307, kas ir vidēji 1330 cilvēki dienā, kas atbilst veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) iepriekš publiski nospraustajam mērķim, proti, ik dienu vakcinēt vismaz 1000 cilvēku. Turklāt vidējais nedēļā sapotēto cilvēku skaits lēnām pieaug.

Vairums jeb 1534 piektdien vakcinētie saņēmuši vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu. Savukārt 31 cilvēks noslēdzis vakcināciju pret Covid-19, saņemot vakcīnas otro devu.

Vairums vakar vakcinēto bijušas personas vecumā virs 60 gadu vecuma.

Starp pirmdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem bijuši 335 sociālo aprūpes centru (SAC) klienti, 64 cilvēki no citas paaugstināta riska grupas, 663 personas vecumā virs 60 gadiem, 185 ārstniecības personas, 174 ārstniecības iestāžu darbinieki, 116 SAC darbinieki, kā arī viens operatīvo dienestu darbinieks.

Pirmdien Latvijā 1314 personas saņēmušas "AstraZeneca" vakcīnas devas, 219 cilvēki potēti ar "Moderna" vakcīnu, bet vēl 32 cilvēki potēti ar "Pfizer-BioNTech" vakcīnu "Comirnaty".

Kopumā līdz šim Latvijā pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši 30 753 cilvēki, bet abas devas - 16 814 cilvēki, liecina NVD dati. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2021.gada 1.janvārī Latvijā provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 līdz šim varētu būt saņēmuši 1,62% iedzīvotāju, bet abas - 0,89% iedzīvotāju.

Pagājušās nedēļas beigās centralizētu uzaicinājumu īsziņas un e-pasta veidā saņēma tie pirmie seniori, kas vecāki par 70 gadiem un bija pieteikušies savai vakcīnai vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.

Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs norāda, ka tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl nav pieteikušies savai vakcīnai, tiek aicināti reģistrēties pie sava ģimenes ārsta, vietnē "www.manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!