Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, septembrī atsāksies mācības klātienē

 
©Romāns Kokšarovs/F64 Photo Agency

Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, plānots, ka mācības skolās septembrī atsāksies klātienē, trešdien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP).

Viņš norādīja, ka gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija būtiski mainīsies, tad ministrija "ātri lems, ko tālāk darīt". "Ja šāda likumsakarība iestājas, ir iespēja turpināt mācību procesu attālinātā režīmā. IZM strādās visu vasaru, lai digitalizētu mācību saturu," pauda Znotiņš.

Veselības ministrijas (VM) izstrādātie noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai" paredz, ka līdz 2020.gada 31.jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Tomēr šajā laikā klātienē atļauts īstenot izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmās, konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem, konsultācijas izglītības iestādē 9.klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē, izglītības procesu sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmās, profesionālās kvalifikācijas praksi ieslodzījuma vietās un valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi skolā pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvei, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Tāpat klātienē atļauts rīkot valsts pārbaudījumus, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise, un valsts pārbaudījumus augstākās izglītības iestādē augstākās izglītības ieguvei, ja tos nav iespējams veikt attālināti.

Klātienē atļauti arī profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kuras norise paredzēta skolā, un attiecīgo pārbaudījumu norisi, ja to nav iespējams veikt attālināti. Taču īstenojot šādas norises, jānodrošina, ka tās fiziski nepārklājas ar citām noteiktajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Arī izglītības procesu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās atļauts rīkot klātienē, kā arī izglītības procesu interešu izglītības programmās, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus. Ja interešu izglītības programmu īsteno skolas ēkā, būs jānodrošina, ka minētais process fiziski nepārklājas ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Noteikumi ļauj klātienē organizēt arī papildu mācību pasākumus, tostarp pēcpārbaudījumu, norisi pamatizglītības pakāpē, izglītības procesu sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", izglītības procesu Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī, kā arī sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus.

Papildus izglītības procesa norisi klātienē atļauts īstenot arī veselības aprūpes jomā reglamentētajās profesijās un specialitātēs medicīniskās izglītības klīniskās mācības (arī rezidentūrā iegūstamo daļu) ārstniecības iestādēs.

VM iepriekš norādīja, ka iespējamā pakāpeniskā ierobežojumu maiņa vai atcelšana par periodu no šā gada augusta tiks veidota šā gada jūnija beigās, kad būs redzama epidemioloģiskās situācijas attīstība gan Latvijā, gan ārvalstīs. Attiecīgi tiks veidots aktualizēts tiesiskais regulējums.