Negaidi ugunsgrēku! Sava īpašuma elektroinstalāciju pārbaudi jau tagad

 
©Ilze Zvēra/F64

Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem, pērn 1352 jeb 14% no visiem ugunsgrēkiem izcēlušies īssavienojumu un elektroierīču bojājumu dēļ. Katru no tiem varēja laikus novērst, ja īpašuma elektroinstalācija un izmantotās elektroierīces būtu regulāri pārbaudītas.

Lai nodrošinātu, ka īpašuma elektrotīkls ir drošā tehniskā stāvoklī, Ugunsdrošības noteikumi uzliek par pienākumu elektroinstalāciju nekustamajā īpašumā pārbaudīt vismaz vienu reizi 10 gados, jo katram nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums rūpēties par savu īpašumu un tā drošību, lai tas neapdraudētu citus iedzīvotājus. AS Sadales tīkls aicina uzdot sev jautājumu - vai esmu pārliecināts, ka mājoklī elektroinstalācija un elektroiekārtas ir drošas, un nepieciešamības gadījumā pārbaudīt to jau tagad.

Ugunsgrēku cēlonis visbiežāk ir veci elektrības vadi un drošinātāji

Novecojuši elektrības vadi, bojātās kontaktligzdas, nedrošs un nereti no padomju laikiem saglabājies automātslēdzis vai ievada drošinātājs, ko tautas valodā bieži vien dēvē par drošinātājiem vai korķiem, ir galvenie cēloņi, kas izraisa aizdegšanos. Bet nepareiza vai bojātu elektroierīču lietošana var radīt ne vien ugunsgrēku, bet arī nāvējošu elektrotraumu. AS Sadales tīkls to dēvē par nolaidību un bezatbildīgu attieksmi, jo apdraudējums ir ne tikai īpašumam, bet arī ģimenes locekļu un arī kaimiņu dzīvībai.

Veicot īpašuma remontu, piemirstam pārbaudīt un atjaunot elektroinstalāciju

Ir ļoti daudz namu, kur iekšējā dzīvokļa vai mājas elektroinstalācija ir saglabājusies vēl no padomju laikiem. Nereti cilvēki, veicot mājoklī kosmētisko remontu, aizmirst, ka jāpārbauda un jāatjauno arī elektrības vadi, kuri visbiežāk ir paslēpti sienās un nevar redzēt to reālo stāvokli. Elektrības vadi ar laiku noveco. Gluži kā sava veselība, arī elektroinstalācija ir regulāri jāpārbauda un jāuztur drošā stāvoklī. Ja acu priekšā nav saplaisājuši vadi ar nobirušu izolāciju vai slikti savienoti vadi, tas nenozīmē, ka ar «elektrību viss ir kārtībā».

Kādēļ «izsit» drošinātājus?

Padomju laikā izbūvētā elektroinstalācija bija paredzēta vien radioaparātu, ledusskapju un apgaismojuma lietošanai, savukārt šobrīd vienā mājoklī mēdz būt pat vairāk nekā desmit elektroierīču. Ja pie šāda novecojuša elektrotīkla tiek pieslēgtas jaudīgas elektroiekārtas, elektroinstalācijā rodas pārslodze. Elektrības vadi ir paredzēti noteiktam elektrības daudzumam, ja strāvas plūsma vados ir pārāk augsta, vadi sakarst, sāk kust izolācija, parādās deguma smaka un dzirksteles, kas izraisa vadu aizdegšanos un ugunsgrēku. Īpaši augsts ugunsgrēka risks ir gada aukstajā periodā, kad iedzīvotāji lieto vairāk elektroierīču, izmanto sildītājus un citas elektriskās apkures iekārtas, bet elektroinstalācija nav paredzēta šādai slodzei.

Mudiniet apsaimniekotāju pārbaudīt elektrības vadus arī kāpņu telpā

Pienākums rūpēties par drošu elektroinstalāciju gan dzīvokļos, gan kāpņu telpā ir ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja uzdevums. Veicot elektrības pieslēgšanu vai elektrības skaitītāja maiņu padomju ēkās, AS Sadales tīkls darbinieki novēro, ka daudzviet elektrotīkls ir novecojis un elektrības sadalnēs kāpņu telpās ir vadu «mudžeklis». Bieži vien elektrības vadi brīvi karājas savīti ar dažādu telekomunikāciju vadiem, tajos sakrājušies putekļi, kas paaugstina aizdegšanās risku. Tas viss apdraud gan pašus iedzīvotājus, gan visu ēku, jo īssavienojums, kas var sadedzināt iedzīvotāju elektroiekārtas vai izraisīt vadu aizdegšanās, nav paredzams. Turklāt bojāti vai slikti savienoti elektrības vadi rada elektrības noplūdi, kas dažkārt ir iemesls, kādēļ pieaug elektrības patēriņš.

Noteikumi liek pārbaudīt elektroinstalāciju reizi 10 gados

Lai samazinātu šādu nelaimes gadījumu skaitu, katram nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums pārbaudīt elektroinstalāciju. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka elektroinstalācija, kā arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces nekustamajā īpašumā jāpārbauda vismaz vienu reizi 10 gados, un tas attiecas gan uz privātmājām, dzīvokļiem, gan darbnīcām un garāžām. Ja apgaismojuma spuldzi visbiežāk iedzīvotāji maina paši, tad elektrotīkla pārbaude un izbūve jāuztic tikai sertificētiem speciālistiem, kuru kontaktinformācija pieejama Latvijas Elektriķu brālības mājaslapā www.leb.lv vai Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas mājaslapā www.bleea.lv.

Tikai elektroinstalācijas uzturēšana un regulāra pārbaude var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un zaudējumiem. Tādēļ AS Sadales tīkls aicina klientus rūpēties par savu īpašumu, novārtā neatstājot elektrības vadus, kontaktligzdas un automātslēdžus, bet, ja nepieciešams veikt remontdarbus, tos uzticēt sertificētam speciālistam vai mājas apsaimniekotājam.