Palielinās interese par pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

 
Attēlam ir ilustratīva nozīme ©Lauris Aizupietis/F64

Kopš SIA Rīgas ūdens speciālistu uzsāktās klātienes tikšanos akcijas pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri izrāda interesi par iespējām pieslēgties uzņēmuma jaunizbūvētajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Mārupes (pilsētas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonos izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta ietvaros.

Pirmās divas SIA Rīgas ūdens tikšanās ar iedzīvotājiem notika septembra beigās un oktobra sākumā Mārupē - Akmens dārzā un Raudas ielas apkaimē. Uzņēmuma speciālisti sniedza konsultācijas par dzīvojamo māju pieslēgšanas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem iespējām, pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai, centralizēto tīklu priekšrocībām attiecībā pret lokālajiem tīkliem, kā arī sniedza atbildes uz citiem jautājumiem. Abas šīs tikšanās apmeklēja 80-100 cilvēku, no kuriem teju puse pēc tam rakstiski izteica savu interesi izmantot projekta piedāvātās iespējas.

Nākamā informatīvā sanāksme ar iedzīvotājiem notika novembra sākumā Katlakalna apkaimē, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas telpās. Uz to atnāca aptuveni 50 interesentu, no kuriem 34 iedzīvotāji anketās rakstiski apliecināja, ka vēlas izmantot SIA Rīgas ūdens pakalpojumus centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā un būvniecībā. Savukārt uz novembra beigās notikušo tikšanos Bolderājā, Rīgas 19. vidusskolas telpās, sanāca aptuveni 70-80 interesentu. No tiem aptuveni pussimts iedzīvotāju apliecināja vēlmi pieslēgties centralizētajiem tīkliem.

Šādas uzņēmuma speciālistu tikšanās ar minēto mikrorajonu iedzīvotājiem plānots rīkot arī 2020. gadā. Pirmās no tām varētu notikt martā vai aprīļa sākumā.