KM tērēs 84 000 eiro, lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu mākslinieciskās spējas

 
©Romāns Kokšarovs/F64

Kultūras ministrija (KM) noslēgusi 84 000 eiro vērtu līdzdalības līgumu ar ārvalstu organizāciju "Pasaules brīvo latviešu apvienības" pārstāvniecību par diasporas pašdarbības kopu attīstību un māksliniecisko spēju stiprināšanu, liecina noslēgtais līgums.

Šo uzdevumu veikšanas laiks ir trīs gadi no līguma parakstīšanas brīža, proti, tas ir spēkā līdz 2022.gada 3.novembrim. Puses apņemas likumā par valsts budžetu 2020.gadam un 2021.gadam uzdevumu īstenošanai pieejamā finansējuma ietvaros noslēgt atsevišķus finansēšanas līgumus par nākamo gadu.

Organizācija apņēmusies veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu, kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi, sekmējot latvisko identitāti, kā arī veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu diasporā.

Tāpat organizācijai jānodrošina pašdarbības kopu sadarbību un dalību citu attiecīgās diasporas mītnes zemes latviešu kopienu rīkotājos pasākumos, kā arī citās diasporas mītnes zemēs.

Plānots, ka organizācija veicinās pašdarbnieku dalību mītnes zemē rīkotajos pasākumos, iepazīstinot mītnes zemes sabiedrību ar latviešu kultūras savpatnību.

Līgumā norādīts, ka uzdevumu veikšanas vieta ir diasporas mītnes zemes ar ievērojamu un aktīvu Latvijas diasporu, bet obligāti - Eiropas valstis.

Paredzēts, ka ik gadu tiks atbalstītas vismaz 56 pašdarbības kopas ar nepieciešamajiem instrumentiem, tērpiem, mēģinājumu un pasākumu norišu telpām, kā arī nodrošināt tās ar vajadzīgo aprīkojumu.

Tāpat organizācijai jāatbalsta vismaz 20 pašdarbības kopu dalību citu diasporu pašdarbības kopu rīkotajos identitāti stiprinošajos pasākumos latviešu kopienās, kā arī to līdzdalību diasporas mītnes zemēs rīkotos publiskos pasākumos.

Organizācijai ne vēlāk kā līdz līguma izpildes perioda katra gada 3.decembrim jāiesniedz KM pārskatu par uzdevumu izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu.