KNAB izsaka mutisku brīdinājumu ekonomikas ministra padomniekam

 
©Andrejs Terentjevs/F64

Ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos Pāvels Rebenoks saņēmis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mutisku brīdinājumu par amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Nākamnedēļ Ministru kabinets plāno pieņemt lēmumu, kas ļautu Rebenokam savienot ekonomikas ministra ārštata padomnieka amatu ar Rīgas ostas valdes locekļa amatu.

Ekonomikas ministrijā informēja, ka 26.februārī pēc Nemiro ieteikuma valdība Rīgas ostas valdes locekļa amatā iecēla Rebenoku, tādējādi viņam kļūstot par valsts amatpersonu. Savukārt ar 14.februāri Rebenoks tika iecelts ekonomikas ministra ārštata padomnieka juridiskajos jautājumos amatā uz ministra pilnvaru laiku.

Interešu konflikta novēršanas likums paredz, ka valsts amatpersona var savienot amatus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā.

Pie valdības sēdes dienaskārtībā ietvertā jautājuma pievienots arī KNAB atzinums, kurā birojs norāda, ka Rebenoks no 26.februāra līdz šim brīdim savieno Rīgas ostas valdes locekļa amatu ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka amatu pretēji tam, kā noteikts Interešu konflikta novēršanas likumā, proti, bez tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļaujas, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā.

KNAB secinājis, ka tādējādi Rebenoks kā valsts amatpersona nav ievērojis likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus, par ko ir piemērojama administratīvā atbildība.

Tomēr, izvērtējot informāciju par Rebenoka izdarīto administratīvo pārkāpumu, KNAB konstatēja, ka pārkāpums ir maznozīmīgs. Rezultātā KNAB lēma neuzsākt lietvedību Rebenoka administratīvā pārkāpuma lietā par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu un atbrīvot viņu no administratīvās atbildības, izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Lai labotu kļūdu par amata savienošanu, valdība nākamnedēļ plāno atļaut Rebenokam savienot Rīgas ostas valdes locekļa amatu ar ekonomikas ministra ārštata padomnieka amatu.

Vienlaikus, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Rebenokam būs pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Rīgas ostas valdes locekļa amatu, pastāv iespēja, ka Rebenoks var nonākt interešu konflikta situācijā.