Sabiedriskajiem medijiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti vairāk nekā 310 000 eiro

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64

Kultūras ministrija (KM) lūdz valdībai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sabiedriskajiem medijiem piešķirt 310 273 eiro, liecina izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegtais rīkojuma projekts.

KM skaidroja, ka, ņemot vērā strauju samazinājumu valsts SIA "Latvijas Radio" un valsts SIA "Latvijas Televīzija" (LTV) pašu ieņēmumu apjomā un ilgstoši zemu ieguldījumu līmeni kapitāla atjaunošanā, uzturēšanā un investīcijās, izveidojusies akūta nepieciešamība veikt neatliekamus ieguldījumus atsevišķu drošības risku novēršanā un darbības risku pārvaldībā. Kopējais nepieciešamo ieguldījumu apjoms patlaban Latvijas Radio ir 51 050 eiro apmērā un LTV - 259 223 eiro apmērā.

2019.gada pirmajā pusgadā Latvijas Radio pašu ieņēmumi ir samazinājušies par 14,2%, un ir prognozējama turpmāka to samazināšanās. Līdz ar to Latvijas Radio trūkst līdzekļu apraides izdevumu segšanai, tehniskajam nodrošinājumam un ēkas Rīgā, Doma laukumā 8, uzturēšanai. LTV aprēķinātais ieņēmumu kritums 2019.gadā salīdzinājumā ar prognozēto ir 500 000 eiro.

Rīkojuma projekta anotācijā norādīts, ka sabiedrisko mediju komercdarbības ierobežojumi neļauj sabiedriskajām raidorganizācijām patstāvīgi nodrošināt nepieciešamos kompensējošos pasākumus infrastruktūras risku mazināšanai. Ņemot vērā, ka Latvijas Radio un LTV nav uzkrājumu, kas ļautu absorbēt plānoto ieņēmumu samazināšanos šādā apjomā, tas liedz Latvijas Radio un LTV veikt nepieciešamās investīcijas infrastruktūrā, pamatlīdzekļu uzturēšanā un atjaunošanā, kā arī rada risku sabiedriskā pasūtījuma 2019.gada plāna izpildei 2019.gada rudens-ziemas sezonā.

Ja vidēji Eiropā sabiedrisko mediju finansējumam no publiskiem resursiem piešķir 0,17% apjomā no iekšzemes kopprodukta, tad Latvijā tas ir tikai 0,1%. Tas ilgstošā laika periodā nav ļāvis veikt nepieciešamos ieguldījumus, kas kopsakarā ar šā gada plānoto ieņēmumu kritumu ir izraisījis sekas, kas prasa steidzamu risinājumu 2019.gadā.

Saskaņā ar sertificēta būvinženiera Vladimira Kožuhova tehniskās apsekošanas atzinumu par ēkas Rīgā, Doma laukumā 8, pagrabstāva pārsegumu tehnisko stāvokli, Latvijas Radio pārseguma metāla sijas ir bojātas nesakārtotas ūdens noteces rezultātā un telpas ekspluatācija nav pieļaujama bez fiksācijas darbu veikšanas. Līdzekļi nepieciešami arī Latvijas Radio programmu tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai. Latvijas Radio 1 programmā šī gada 21.maijā Signālu vadības centra procesora un 3.Studijas/režijas ētera skaņu pults tehnisku bojājumu dēļ izveidojās pārtraukums. Lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos, nepieciešami uzlabojumi studiju tehniskajā nodrošinājumā.

Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu Latvijas Radio darbību nepieciešams finansējums 51 050 eiro apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

LTV 2017.gada 10.oktobra valdes sēdē tika aktualizēta studiju konstrukciju drošība LTV studijās, jo īpaši tika akcentēta 6.studijas paviljonā esošo konstrukciju bīstamība. LTV valde pieņēma lēmumu atbalstīt studiju aprīkojuma iegādi, nepieciešamības gadījumā šim nolūkam finansējumu nodrošinot ar īstermiņa aizdevuma palīdzību. Studiju aprīkojuma iegādes vajadzībām tika sākta iepirkuma procedūra, taču, ņemot vērā apstākļus, kādi izveidojās ar neparedzēti lieliem "Studiju režijas atjaunošanas, vienota aparatūras kompleksa, kas apkalpos vairākus studiju paviljonus, izveides" projekta iepirkumu rezultātiem, LTV valde pieņēma lēmumu atlikt LTV studiju aprīkojuma iegādes plānus. Līdz ar to LTV 6.studijas aprīkojums drošības apsvērumu dēļ patlaban ir demontēts un LTV rīcībā nav resursu, lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai nepieciešamo neatliekamo LTV studiju aprīkojuma iegādi 259 223 eiro apmērā.

Aprīkojums aizstās demontētās LTV studiju aprīkojuma iekārtas, kuru turpmāka ekspluatācija darbinieku un studiju apmeklētāju drošības apsvērumu dēļ tika pārtraukta.

Ņemot vērā kritisko pārraižu telpu stāvokli Latvijas Radio un LTV studijās (konstrukciju drošība un nolietotais aprīkojums) un nepietiekamos Latvijas Radio un LTV iekšējos resursus, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" papildus nepieciešams finansējums 310 273 eiro apmērā, lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma 2019.gada plāna izpildi 2019.gada rudens-ziemas sezonā.