Levits: Tagad Latvijas tiesiskā sistēma darbojas tāpat kā citās ES dalībvalstīs

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64

Administratīvās tiesas ir godam paveikušas savu darba daļu, lai Latvijas tiesisko sistēmu varētu uzskatīt par integrālu Rietumu tiesību sistēmas sastāvdaļu, šodien administratīvo tiesu jautājumiem veltītajā pasākumā pauda Valsts prezidents Egils Levits.

Šodien notiek konference "No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence" par godu administratīvo tiesu 15.gadadienai.

Valsts prezidents akcentēja, ka tagad Latvijas tiesiskā sistēma darbojas tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir liels sasniegums, jo tas nozīmē, ka mūsu sistēma atbilst augstam tiesiskuma standartam.

Viņš norādīja, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas veiktās tiesiskās reformas mērķis bija izraušanās no padomju okupācijas režīma politisko un juridisko tradīciju purva un Latvijas tiesiskās sistēmas atgriešana Rietumeiropas politiskās un tiesiskās kultūras zonā. "Mēs gribējām panākt, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs spēs sevi pilnvērtīgi īstenot kā tiesību subjektu, kurš vairāk nebūs atkarīgs no iestāžu patvaļas," skaidroja Levits.

Valsts prezidents reizē norādīja uz grūtībām administratīvā procesa ieviešanā. "Šodien mēs varam konstatēt, ka lēmums izveidot atsevišķas administratīvās tiesas, nošķirti no vispārējās jurisdikcijas tiesām, ir pilnībā attaisnojies, iespējams, pat pārsniedzot sākotnējās cerības. Administratīvo tiesu darba sākums iezīmē būtisku pagriezienu Latvijas tiesu sistēmas vēsturē un arī visā tiesiskajā sistēmā," pauda valsts augstākā amatpersona.

"Tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem, kam ir uzticēta valsts vara, prasmīgi ar to apieties. Tas ir ass un smags instruments, un ar to ir jāprot rīkoties. Tas attiecas, protams, uz valsts ierēdņiem, bet tikpat labi arī uz tiesnešiem, kuri piemēro likumus un līdz ar to izmanto valsts varu," akcentēja Levits.

Valsts prezidents norādīja, ka administratīvo tiesu darbība pakāpeniski ir ieviesusi izmaiņas arī citu tiesu darbā, paaugstinot lietu izskatīšanas un nolēmumu kvalitātes "latiņu" un ar savu piemēru rādot, kādi ir nolēmumu argumentācijas un pamatošanas standarti. Vienlaikus ar administratīvo tiesu darbību ir uzlabojusies arī kopējā izpratne par cilvēktiesībām, to nepieciešamību un piemērošanu, pauda Levits.

Viņš arī vērsa uzmanību, ka demokrātiska, tiesiska valsts nav pašsaprotama un ka "tā ir izcīnīta, un to ir visu laiku jāspēj noturēt". Levits savā runā skāra arī jautājumus par moderno tehnoloģiju izmantošanu un sabiedrības uzticību tiesām.