NBS komandiera amatā stājas ģenerālmajors Raimonds Graube
 
©Gatis Dieziņš (Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs)

Šodien svinīgā ceremonijā Ādažu bāzē, klātesot valsts bruņotā spēka augstākajam vadonim, Valsts prezidentam Valdim Zatleram, ģenerālmajors Juris Maklakovs nodeva amata pienākumus un Latvijas armijas karogu nākamajam Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim ģenerālmajoram Raimondam Graubem.

Valsts prezidents, uzrunājot svinīgā pasākuma dalībniekus, pateicās ģenerālmajoram Jurim Maklakovam par četros gados sasniegto, īpaši izceļot Latvijas karavīru dalību divās starptautiskajās operācijās, darbu pie profesionālas armijas izveidošanas nobeiguma fāzē, kā arī veikto štāba reformu samazināta finansējuma apstākļos.

Savukārt nākamajam NBS komandierim Valsts prezidents novēlēja veiksmīgi turpināt iesāktos darbus. "Viņa pieredze ir pietiekama, lai es būtu pārliecināts, ka mums visiem kopā izdosies," sacīja prezidents.

Viņš pateicās arī bruņotajiem spēkiem, uzsverot, ka to veiksmes pamatā ir profesionālisms, kas iegūts, mācoties un trenējoties, kā arī patriotisms - dzimtenes mīlestība.