Neaizmirsti par elektrodrošību arī svētku laikā!
 
©F64

Lai Ziemassvētku un gadu mijas svētku gaidīšanas laiks ikvienā ģimenē paietu bez lieka satraukuma, AS «Sadales tīkls» aicina gada nogalē rūpēties gan par savu, gan par savu ģimenes locekļu drošību un pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.

AS «Sadales tīkls» aicina ēku, mājokļu un eglīšu rotājumiem izmantot tikai drošus un pārbaudītus elektriskos svētku rotājumus, jo nereti tieši svētku laikā, kad ikvienu ir pārņēmis svētku gaidīšanas prieks, iedzīvotāji aizmirst elektrodrošības noteikumus, apdraudot gan savu, gan līdzcilvēku dzīvību.

F64

Elektrodrošības padomi, izmantojot elektriskos svētku rotājumus

• Izvēloties un iegādājoties elektriskos svētku rotājumus, tie jāizvēlas atbilstoši apstākļiem un videi, kur tos paredzēts izvietot. Telpās jāizmanto iekštelpām paredzētas elektriskās virtenes un rotājumi, bet pagalma vai ēkas dekorēšanai jāizmanto rotājumi un virtenes, kuras paredzētas lietošanai ārpus telpām.

• Pirms elektrisko svētku rotājumu pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar to lietošanas instrukciju.

• Elektriskajos svētku rotājumos, kuri ilgstoši nav lietoti vai stāvējuši pagrabos un noliktavās, var būt sakrājušies putekļi, tādējādi radot ugunsgrēka risku.

• Pirms rotājumu uzstādīšanas un pieslēgšanas tie rūpīgi jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tie ir droši. Gluži kā elektrotīkls, arī elektroiekārtu izolācija ar laiku noveco un zaudē savas aizsardzības īpašības - vadu izolācija var būt sabojāta vai saplaisājusi, izraisot dzīvībai bīstamu elektrotraumu vai ugunsgrēku.

• Pirms elektrisko rotājumu lietošanas ieteicams pārbaudīt elektrotīklu un kontaktligzdu izvietojumu, pie kā tos paredzēts pieslēgt, jo ugunsgrēku var izraisīt arī pārslogots elektrotīkls. Tas bieži vien notiek situācijās, kad, saslēdzot visas elektroiekārtas kopā, kontaktligzdas un elektrotīkls tiek pārslogots, kas savukārt izraisa elektrības vadu vai elektroiekārtu aizdegšanos.

• Dekoratīvā apgaismojuma virtenes nedrīkst stiprināt pie metāla virsmas vai objektiem.

• Dodoties ārpus mājām vai biroja, elektriskie svētku rotājumi un virtenes ir jāizslēdz.

Kā pārliecināties, vai elektriskos svētku rotājumus var izvietot ārpus mājas?

• Izvēloties elektriskos svētku rotājumus un apgaismojuma virtenes, jāpievērš uzmanība iekārtas marķējumam. Iekārtas marķējums IP norāda, kādos apstākļos to var izmantot.

• Marķējums IP20 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitruma izturīga.

• Marķējums IP44 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laika apstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī.

• Marķējums IP67 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga. Ziemā mājas, objektu un pagalma dekorēšanai svētku rotājumi un virtenes ar šo marķējumu būs visdrošākie.

• Par elektrisko rotājumu lietošanas apstākļiem - vai tos var lietot telpās vai ārpus tām, norāda arī simbols «mājiņa» ar bultiņām. Ja bultiņas ir vērstas uz «mājiņas» iekšpusi, rotājumi un virtenes paredzēti lietošanai telpās, bet, ja uz āru, tad tos var izmantot arī dabā.

Elektrodrošības padomi, izmantojot pagarinātājus un elektroierīces ārpus telpām

• Ārpus telpām jālieto atbilstoši pagarinātāji un tie jāizvieto tā, lai, pārvietojoties vai tīrot pagalmu no sniega, ne pagarinātājus, ne rotājumus nebūtu iespējams aizķert.

• Izvietojot pagarinātājus, to kontaktligzdas jānovieto ar virspusi uz leju vai rūpīgi jānosedz, lai to iekšpusē nenokļūst mitrums.

• Papildu drošībai ieteicams, lai elektrotīkls, pie kura tiek pieslēgti elektriskie rotājumi, būtu pievienots strāvas noplūdes automātam.

Elektrodrošības padomi, izrotājot svētku egli

• Ja dekorācijai tiek izmantota egle, jārūpējas, lai tā nenokalstu, jo sausa egle paaugstina ugunsgrēka risku.

• Egles izrotāšanai jāizmanto tikai pārbaudītas un drošas elektriskās virtenes.

• Ja dekorācijai tiek izmantota mākslīgā egle, kuras sastāvā ir metāla elementi, tās rotāšanai nedrīkst izmantot elektriskās apgaismojuma virtenes.

Elektrisko svētku rotājumu tuvumā nedrīkst atstāt bez uzraudzības bērnus!

• Svētku laikā izmantotie elektriskie eglīšu un citi mirdzoši svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi, jo bērnam var rasties vēlēšanās svētku rotājumus apskatīt, pašam tos ieslēgt, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu. Un vienīgā iespēja, kā pasargāt bērnus no elektrotraumas, ir rīkoties atbildīgi un ieslēgtu svētku rotājumu un dažādu elektroiekārtu tuvumā neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī regulāri bērniem atgādināt elektrodrošības noteikumus un brīdināt par elektrības bīstamību.

Foto no F64 Photo Agency arhīva

Kā rīkoties bīstamās situācijās?

• Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, īpašumā ir notikusi avārija, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija - vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis, tikai pēc tam var sekot īpašuma glābšanas pasākumi vai pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam! Katram - gan bērniem, gan pieaugušajiem - ir jāzina vieta savā īpašumā, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un izglābt cilvēka dzīvību!

• Par bīstamām situācijām elektroapgādes infrastruktūras tuvumā jāinformē AS «Sadales tīkls», zvanot uz bezmaksas diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112!

NB! Nepieciešamību atgādināt elektrodrošības noteikumus gan bērniem, gan pieaugušajiem apliecina AS «Sadales tīkls» reģistrētie elektrotraumu gadījumi. Elektrotraumas visbiežāk izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kad tiek izmantotas novecojušas vai bojātas elektroierīces, vai gadījumos, kad elektroierīces tiek lietotas neatbilstoši instrukcijai. Pērn elektrotraumas guva 55 cilvēki, tajā skaitā 14 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, bet šā gada desmit mēnešos uzņēmums ir reģistrējis 50 elektrotraumu gadījumus, un 20 no cietušajiem ir bērni un jaunieši.