Li Kecjans: Ievirzīsim Latvijas un Ķīnas draudzīgās sadarbības kuģi drošai gaitai un tāliem mērķiem

 
ĶĪNA VĒLAS VĒL PLAŠĀKU SADARBĪBU. Li Kecjans: «Ķīnas puse vēlas virzīt «Jostas un ceļa» iniciatīvas savietošanu ar Latvijas attīstības stratēģiju un izstrādāt visaugstākā līmeņa pragmatiskas sadarbības projektu. Kopīgiem spēkiem virzāma tirdzniecības liberalizācija un atvieglināšana, veicināma divpusējās tirdzniecības ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība. Latvijas piena produkti jau sekmīgi ienākuši Ķīnas tirgū, un Ķīna grib importēt vēl vairāk Latvijas augstākās kvalitātes lauksaimniecības preču, lai ķīniešu patērētājiem piedāvātu izvēles daudzveidību. Ķīnas puse mudina nozīmīgus uzņēmumus investēt Latvijā, aktīvi iesaistīties Latvijas dzelzceļa, ostu, lidostu un citu jaudīgu projektu celtniecībā, dodot jaunu impulsu abu valstu ekonomiskajai un tirdznieciskajai sadarbībai» ©Publicitātes foto

Laikā, kad svinam 25 gadus kopš Ķīnas un Latvijas diplomātisko attiecību dibināšanas, es apciemošu daiļo Latviju. Esmu ļoti pagodināts par iespēju būt pirmajam Ķīnas Ministru prezidentam, kas apmeklējis Latviju, un uz šo vizīti esmu licis vislielākās cerības.

Latvija ir nozīmīga Baltijas jūras piekrastes valsts ar ļoti izdevīgu ģeogrāfisko izvietojumu, savulaik kalpojusi par svarīgu punktu senajā Eiropas tirdzniecības Dzintara ceļā. 25 gados pēc neatkarības atgūšanas Latvija ieguldījusi neticami daudz spēku un apņēmības vispusīgi stipras un plaukstošas valsts celšanā, kļūdama par vienu no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropā. Valsts kļūst arvien spēcīgāka, cilvēku dzīves līmenis aug. Ķīnas tauta izjūt patiesu prieku par Latvijas sasniegumiem ekonomikas un sabiedrības attīstībā. Paies vēl divas nedēļas, un būsim sagaidījuši Latvijas Republikas Neatkarības dienu. Izmantoju iespēju silti sveikt un izteikt labākos vēlējumus Latvijas tautai šajos svētkos!

Ķīnu un Latviju vienmēr saistījusi savstarpēja cieņa un atbalsts. Diplomātisko attiecību pastāvēšanas 25 gados Ķīnas un Latvijas attiecības izturējušas laikapstākļu maiņām pielīdzināmās tik nepastāvīgās starptautiskās situācijas pārbaudījumus un sākušas virzīties pa stabilas un veselīgas attīstības ceļu. Kaut starp mūsu valstīm pastāv nozīmīgas atšķirības, tomēr abas vienmēr augstā godā turējušas draudzīgumu, labestību, allaž cienījušas otras puses izvēlēto savas valsts apstākļiem piemēroto attīstības ceļu, izpratušas un godājušas viena otras svarīgākās intereses un nozīmīgākās rūpes. Ķīnas puse piešķir lielu nozīmi attiecību attīstībai ar Latviju un, par pamatu liekot savstarpēju cieņu un līdztiesīgu attieksmi, vēlas spert nākamo soli visu līmeņu kontaktu stiprināšanā, spēcināt savstarpējo politisko uzticību, veicināt Ķīnas un Latvijas draudzīgā sadarbībā balstīto attiecību nepārtrauktu attīstību.

Ķīnu un Latviju vieno savstarpējais izdevīgums un abpusējs ieguvums. Diplomātisko attiecību pastāvēšanas 25 gados abpusējās tirdzniecības apjoms pieaudzis gandrīz simtkārtīgi, Ķīna ir kļuvusi par Latvijas lielāko tirdzniecības partneri ārpus Eiropas Savienības. Pagājušo piecu gadu laikā Latvijas eksports uz Ķīnu pieaudzis trīskārtīgi. Abpusēji tiek panākti arvien jauni pragmatiskas sadarbības sasniegumi tādās jomās kā ostu būvdarbi, transports un loģistika, lauksaimniecības preču tirdzniecība, ieguldījumi rūpniecībā u.c. Ķīnas puse vēlas virzīt «Jostas un ceļa» iniciatīvas savietošanu ar Latvijas attīstības stratēģiju un izstrādāt visaugstākā līmeņa pragmatiskas sadarbības projektu. Kopīgiem spēkiem virzāma tirdzniecības liberalizācija un atvieglināšana, veicināma divpusējās tirdzniecības ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība. Latvijas piena produkti jau sekmīgi ienākuši Ķīnas tirgū, un Ķīna grib importēt vēl vairāk Latvijas augstākās kvalitātes lauksaimniecības preču, lai ķīniešu patērētājiem piedāvātu izvēles daudzveidību. Ķīnas puse mudina nozīmīgus uzņēmumus investēt Latvijā, aktīvi iesaistīties Latvijas dzelzceļa, ostu, lidostu un citu jaudīgu projektu celtniecībā, dodot jaunu impulsu abu valstu ekonomiskajai un tirdznieciskajai sadarbībai.

Ķīnu un Latviju vieno kontaktu un zināšanu apmaiņa. Pēdējos gados sakari mūsu tautu starpā kļūst arvien tuvāki, savstarpējā iepazīšana un draudzība nepārtraukti padziļinās. Tādiem pasākumiem kā «Lai priecīgi Pavasara svētki», Ķīnas mākslas izstāde «Zīda ceļš», «Baltijas valstu mākslas svētki», «Latvijas dienas» u.c. ir izdevies piesaistīt spēcīgu abu valstu iedzīvotāju interesi. Konfūcija Institūts un Konfūcija klases ir iesakņojušās un turpina plaukt Latvijā, savukārt divās Ķīnas augstskolās aizsākta latviešu valodas apmācība. Šobrīd vairāk nekā 160 studentu no Latvijas mācās Ķīnas augstskolās, arī ķīniešu studenti dodas mācīties uz Latviju. Nupat Rīgā abas puses kopīgi dibinājušas Ķīnas Kultūras centru - izveidota jauna platforma kultūras apmaiņai mūsu valstu starpā. Ķīnas puse alkst pastiprināt kontaktus ar Latviju kultūrā, izglītībā, zinātnē un tehnoloģijās, tūrismā, kā arī citās cilvēku kontaktu jomās un veidot saskarsmes pamatu, lai ļautu ļaudīm iepazīt vieniem otru, lai Ķīnas un Latvijas draudzība tiktu nodota no paaudzes paaudzē.

Vēl viena būtiska programmas daļa, kura man jāveic Latvijas apmeklējuma laikā, ir dalība Piektajā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu vadītāju sanāksmē. Pirmo reizi 16+1 līderu sanāksme tiek rīkota Baltijas valstu reģionā, tādēļ šim notikumam ir īpaša nozīme. Ķīnas puse augstākajā mērā novērtē lielo Latvijas puses darbu, kas ieguldīts sanāksmes rīkošanā un 16+1 sadarbības platformas veicināšanā.

16+1 formāts ir Ķīnas izvirzīta novatoriska iniciatīva draudzīgas sadarbības veicināšanai ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Kopš iniciatīvas pasludināšanas pagājuši vairāk nekā četri gadi, 16+1 sadarbība pieņemas dienu no dienas, pamazām nonāk reālu ieguvumu fāzē un nes daudzveidīgus augļus. 2015. gadā Ķīnas tirdzniecības kopapjoms ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm sasniedzis 56,2 miljardus ASV dolāru, tātad, salīdzinot ar 2010. gadu, palielinājies par 28%, turklāt Ķīnas importa pieaugums stipri pārsniedzis Ķīnas eksporta pieaugumu. Investīciju plūsma attīstās abos virzienos, Ķīnas uzņēmumu ieguldījumu kopapjoms Centrālajā un Austrumeiropā jau pārsniedzis piecus miljardus ASV dolāru. Abu pušu sadarbība infrastruktūrā, transportā, loģistikā, finansēs, tūrismā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, tehnoloģijās, lauksaimniecībā, pašvaldību kontaktos, kā arī citās nozarēs arvien padziļinās.

Ķīnā ir teiciens: «Jo vairāk šķilu nesēju, jo augstāka liesma.» Latvijā arī ir līdzīga paruna: «Viena bite daudz medus nesanes.» Mēs ar 16 valstu vadītājiem kopīgi veidosim jaunu attīstības koncepciju, skaidrus sadarbības principus un veidus, spēcīgi virzīsim sadarbību savstarpējās savienojamības un kapacitātes jomās, rosināsim Ķīnas Eiropas zemes-jūras ekspreša un Ķīnas Eiropas starptautiskās kravu pārvadājumu līnijas celtniecību, ieviesīsim jauninājumus finanšu sadarbības veidos, stiprināsim cilvēku kontaktus un kultūras apmaiņu, veicināsim jaunu 16+1 sadarbības pakāpi, veicinot visu iesaistīto valstu, tostarp arī Latvijas, ļaužu pārticību.

16+1 formāts ir arī nozīmīgs Ķīnas sadarbības ar Eiropas Savienību pastiprinošs jaunievedums, Ķīnas - ES attiecību svarīgs elements un lietderīgs papildinājums. Ķīnas puse allaž nelokāmi atbalstījusi Eiropas integrācijas procesu un ir priecīga redzēt plaukstošu, vienotu, stabilu Eiropu. Nemainīgi balstoties atvērtības un caurspīdīguma principos, mēs virzīsim 16+1 organisku iekļaušanos četros Ķīnas - ES partnerības principos, proti: sadarbība mieram, sadarbība attīstībai, sadarbība reformām un sadarbība civilizācijai. Mēs apvienosim Ķīnas izcilo kapacitāti ar Centrālās un Austrumeiropas valstu attīstības vajadzībām un citu ES valstu progresīvajām tehnoloģijām, lai tiktu sasniegts daudzpusējs ieguvums Ķīnas, Eiropas Savienības un visu iesaistīto valstu interesēs, lai 16+1 sadarbība kļūtu par jaunu izaugsmes balstu Ķīnas un Eiropas sadarbībā.

Sasniegušas 25 gadu atzīmi, Ķīnas un Latvijas attiecības ienāk brieduma posmā, turpmāk tās gaida vēl plašākas attīstības iespējas. Ļausimies Austrumvējam, kas raiti nes uz priekšu 16+1 sadarbību, vispusīgi paplašināsim un padziļināsim abu valstu attiecības, ievirzīsim Ķīnas un Latvijas draudzīgās sadarbības kuģi nākamajiem 25 gadiem, lai tas vējam līdzi šķeļ bangas, lai tam droša gaita un tāli mērķi!

Ķīnas Tautas Republikas Ministru prezidents Li Kecjans.