Iespēja lasīt grāmatas internetā pilnā apjomā paplašinātu lasītāju loku

 

Iespēja lasīt grāmatas pilnā apmērā internetā paplašinātu lasītāju loku arī drukātajām grāmatām un pievērstu lasīšanai gados jaunus cilvēkus, liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra "SKDS" un "Ideju foruma" digitālās bibliotēkas e-biblioteka.lv kopīgi veiktais pētījums.

Pētījuma rezultāti parādījuši jau iepriekš novērotu tendenci, ka gados jauni cilvēki grāmatas lasa arvien mazāk, bet daudz vairāk informācijas iegūst internetā, tomēr 24,3%aptaujāto respondentu norādījuši, ka pieeja pie grāmatām pilnā apjomā internetā viņus stimulētu lasīt ievērojami vairāk.

Pētījumā 31% respondentu atzinuši, ka pēdējo sešu mēnešu laikā nav pilnībā izlasījuši nevienu grāmatu, tiesa, 10,6% respondenti atzīst, ka grāmatas izmantojuši izziņas nolūkiem.

Jautājumā par lasīšanas paradumiem 81,5% respondentu atzinuši, ka regulāri lasa rakstus un ziņas internetā, 73,9% lasa žurnālus un laikrakstus, bet tikai 62,3% respondentu regulāri lasa grāmatas.

Tikai 16,8% no kopējo respondentu skaita ir atzinuši, ka lasa grāmatas internetā, šis skaitlis gan ir ievērojami augstāks jauniešu vidū, jo ieradumu lasīt grāmatas internetā atzinuši 27,3% respondentu vecumā no 15 līdz 24 gadiem. E-bibliotēkas mārketinga vadītāja Liene Kupča šos datus skaidro ar faktu, ka e-bibliotēka tika atklāta tikai pagājušā gada septembrī un par iespēju lasīt grāmatas bez maksas latviešu valodā pagaidām zina salīdzinoši neliels lasītāju loks, kā arī faktu, ka gados jaunāki cilvēkiem ir daudz mazākas problēmas lasīt svešvalodās.

Iespēju lasīt grāmatas internetā atzinīgi novērtējis vairākums respondentu - 44,1% aptaujāto uzskata, ka tādējādi literatūra būs pieejama daudz plašākam lasītāju lokam, 43% respondentu uzskata, ka tas būs neatsverams palīgs mācībās, bet 35% respondentu atzinuši, ka iespēja sākotnēji ar grāmatu iepazīties internetā būtu papildus kritērijs izvēlei pirkt vai nepirkt grāmatas drukāto eksemplāru.

24,3% respondentu uzskata, ka grāmatu pieejamība internetā viņus stimulētu lasīt daudz vairāk. Savukārt iespēju lasīt grāmatas internetā negatīvi vērtē 5,7% aptaujāto, bet 29% aptaujāto labprātāk izvēlētos lasīt drukātu grāmatas eksemplāru, jo jau tā pārāk daudz laika pavada pie datora.

Pētījums tika veikts laika posmā no 15.februāra līdz 17.februārim, aptaujājot pētījumu centra "SKDS" "WEB paneļa" 700 respondentus.