Komentāri: Režisors Aleksandrs Morfovs. Dzīvojam sabiedrībā, kas lēnām pašiznīcinās