Izbraukuma nodarbības par 20. gs. otrās puses un mūsdienu mākslu

© Publicitātes foto

Fonds Mākslai vajag telpu informē, ka šogad turpinās programmu Izbraukuma nodarbības par 20. gs. otrās puses un mūsdienu mākslu un piedāvā Latvijas skolām pieteikties izbraukuma nodarbībām, kuru laikā jauniešus iepazīstina ar latviešu mākslas vēsturi un mūsdienu mākslas procesiem, aicinot viņus arī izteikties un artikulēt savu viedokli par mākslu.

Šogad nodarbību norisē piedalīsies jaunie mākslinieki Madara Kvēpa, Envija un Jānis Šneideri, kas ir aktīvi savā radošajā darbībā un spējuši sevi pierādīt vietējā mākslas vidē. Viņi skolēniem stāstīs par savu daiļrades pieredzi. Savukārt māk-slas izstāžu kuratore Auguste Petre izklāstīs arī īsu ievadkursu latviešu mākslas vēsturē, īpaši pievēršoties 20. gs. otrās puses un mūsdienu mākslai.

Nodarbības beigu daļā ieplānota diskusija. Tās tematu jauniešiem kopā ar savu skolotāju jāizvēlas īsi pirms nodarbības skolā. Diskusijā jaunieši tiek aicināti izteikt viedokli par dažādiem mākslas darbiem, kas tiek apskatīti prezentācijā. Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus sarunā par mākslu un patērēt to kritiski, nebaidīties no sava viedokļa, taču arī veidot to pamatotu - gan par jau esošo mākslas mantojumu, gan arī par mūsdienu mākslu. Svarīgi ir izvairīties no tā, ka jauniešiem veidojas stereotipizēts uzskats par pēdējo 70 gadu laikā radušos mākslu, tādēļ nodarbība veidota tā, ka tiek paskaidroti mākslas procesi vēsturiskā secībā, kā arī diskusija ir pakārtota vienai no piedāvātajām tēmām un tā balstās uz konkrētu darbu apskati. Pieteikties nodarbībai iespējams, sazinoties ar fonda Mākslai vajag telpu projektu vadītāju Lāsmu Gobu, rak-stot uz lasma.goba@gmail.com vai zvanot pa tālruni 26305862.