GRĀMATU APSKATS: Linards Rozentāls "Visam ir nozīme. Esejas par garīgo izaugsmi"

 
©Publicitātes foto

Zvaigzne ABC

Grāmatā apkopotas Linarda Rozentāla esejas un sprediķi, kas apliecina viņa pārliecību: «... cilvēkam būt ir labi, un Dievs ir ar ikvienu no mums.» Grāmatu veido divas daļas - Svētki dvēselei un garam veltīta Baznīcas gada notikumiem (Ziemassvētkiem, Lielajai piektdienai, Lieldienām, Debesbraukšanas dienai, Vasarsvētkiem, Trīsvienību svētkiem), bet Esejas par šo un to veltīta citām nozīmīgām tēmām, kas autoru dziļi aizskārušas un raisījušas pārdomas (par Jēzus brīnumiem, par zvaigžņu bērnu vecākiem u.c.) Linards Rozentāls ir Lutera draudzes mācītājs un kapelāns Bērnu slimnīcas Vecāku mājā, kā arī Vācijas Ekumeniskās eneagrammas asociācijā sertificēts eneagrammas treneris.