PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Mīlestības un mīlētāju svētki

 
©Publicitātes foto

Nīgri ļautiņi rauc pieres: kāpēc mums svinēt svešus svētkus, piemēram, ķīniešu Jaungadu un Valentīndienu? Bet svētku un laba vēlējumu, tāpat kā mīlestības, jau nekad nevar būt par daudz!

Kādas zvaigznes Visu mīlētāju dienā

Astroloģijā attiecību tēma, protams, jāskata katra cilvēka individuālajā horoskopa kartē, kas tiek veidota pēc konkrētiem datiem. Taču Mēness novietojums zodiakā kopumā nosaka dienas fonu.

Valentīndienā, 14. februārī, mūsu Zemes pavadonis atradīsies Dvīņu zodiaka zīmē. Šī diena laba vieglai tērzēšanai, kontaktu veidošanai, ideju apspriešanai. Varētu domāt, ka tam visam nav nekāda sakara ar sirdslietām, tomēr - vieglā un nepiespiestā gaisotnē iespējama iepazīšanās, kam seko tālejošs turpinājums. Tas būtu jāņem vērā brīvajiem ļaudīm. Savukārt pāriem šāds dienas fons ļauj atklāti un viegli sarunāties, tostarp par tēmām, kas nopietnas un neizrunātas. Šajā dienā gan nevajadzētu paļauties uz solījumiem un slēgt nopietnas vienošanās. No šā aspekta raugoties, laulībām šogad Valentīndiena nav diez ko piemērota. Taču ļoti daudz kas jau ir pašu cilvēku rokās, nākotni veidojam paši, bet zvaigznes tikai palīdz vai arī rada šķēršļus. Lai ir ko pārvarēt, lai nav garlaicīgi.

Sirdslietu tēma horoskopā

Pētot mīlas attiecības cilvēka astrokartē, tiek ņemti vērā daudzi faktori. Pirmām kārtām jau katra partnera individuālais horoskops. Tur atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem: kādas partnerattiecības cilvēkam svarīgākas - brīvas vai ģimenes veidošana, kā viņš šajā jomā sevi izpauž, kāds partnera tips vēlamāks, kādi pozitīvas attīstības vai šķēršļu momenti privātajā dzīvē doti. Protams, svarīgs ir cilvēka raksturs un personības kopums. Nereti horoskopa kartē privātajā dzīvē redzami dažādi apgrūtinājumi, un bieži mīlas attiecības vai laulība mums uzliek pienākumu kaut ko šajā dzīvē iemācīties, pie kaut kā piestrādāt, aptvert, saprast un risināt.

Kad partneru horoskopi izanalizēti atsevišķi, tad tiek veidota kopējā saderības (sinastrijas) karte. Tajā parādās šo attiecību raksturs un iespējas - kā partneri var viens otru papildināt, kādas jomas otra dzīvē aktivizēt, kādi mīlestības, erotikas un garīgās, dvēseliskās saskaņas momenti doti un kur var rasties konflikti un šķēršļi.

Jāteic, ka savā praksē neesmu redzējusi laikam nevienu absolūti ideālu saderības horoskopu, bet, ja tāds atrastos, - šie partneri no garlaicības jau būtu iznīkuši vai, visticamāk, aizgājuši katrs uz savu pusi, jo attiecībās zināma deva asumiņa dod dzirksti. Kaut ko risinot un sakārtojot, mēs augam un pilnveidojamies.

Saderības horoskopos parādās arī tā dēvētās karmiskās kombinācijas, kas uzdod caur šīm attiecībām kaut ko atstrādāt, atrisināt un augt. Var, protams, sakravāt mantas un doties katrs savā virzienā, bet tā tomēr nav izeja. Pie neatrisinātajiem jautājumiem, visticamāk, kādreiz tomēr nāksies atgriezties.

Kopābūšana kā mācību stunda

Laulība vai kopdzīve ir nopietns abpusējs darbs, jo satiekas divas individualitātes, kas augušas atšķirīgās vidēs, ar atšķirīgu audzināšanu. Abiem es ir jākļūst par mēs. Dažkārt izdodas, dažkārt ne.

Diemžēl pat tad, kad at­tie­cī­bas ir sa­iru­šas, kop­dzī­ve pārvērtu­sies par ru­tī­nu un dzī­ve rit tukš­gai­tā, daudzi mē­dz ot­rā ie­kram­pē­ties ar abām ro­kām un ne­laist va­ļā. To­mēr šķir­ša­nās ir ti­kai vie­na pa­beig­ta ša­ha par­ti­ja lie­la­jā dzī­ves spē­lē, kas ļauj pa­cel­ties ci­tā lī­me­nī.

Tā­pat kā sko­lā, pa­bei­dzot vie­nu kla­si, mēs pār­ce­ļa­mies uz nā­ka­mo, lai ap­gū­tu sa­rež­ģī­tā­ku mā­cī­bu vie­lu, arī at­tie­cī­bas ir ti­kai mā­cī­bu stun­da un mēs viens ot­ram sko­lo­tā­ji, kas nāku­ši, lai viens ot­ram kaut ko bū­tis­ku ie­mā­cī­tu.

Stihiju mijiedarbība

Astroloģijā nevar skatīties, kurš ar kuru sader, tikai pēc zodiaka zīmes. Tomēr attiecību raksturu nedaudz iespējams izprast, lūkojoties uz astroloģiskajām stihijām horoskopā. Kopumā tās ir četras.

Uguns stihijas pārstāvji (Auns, Lauva, Strēlnieks) vienmēr būs līderi. Gudra Uguns stihijas dāma būs tas kakls, kas ārēji mācēs izlikties, ka piekāpjas savai otrajai pusītei, bet patiesībā būs otrādi.

Zemes stihijas pārstāvjiem (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) svarīgs materiālais moments un sadzīve. Visam jābalstās uz stabiliem pamatiem un noteiktas lietu kārtības. Bet reizumis vajag pabaudīt dzīvi un paslinkot.

Gaisa stihijas cilvēkiem (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs) svarīga informācijas apmaiņa, novatorisms, kontaktēšanās. Jādzīvo tā, lai ik dienu ir kas jauns un interesants. Rutīna nogalē mīlestību.

Ūdens stihijas cilvēkiem (Vēzis, Skorpions, Zivis) ļoti svarīga emocionālā pasaule - lai partneris izprot, uzklausa, atbalsta. Pratīs pielāgoties (Skorpionam gan grūtāk) un parūpēties.

LEĢENDAS

Par visu mīlētāju aizgādni Svēto Valentīnu zināmas divas leģendas.

Ar mīlestības lietām vistiešāk saistīts kāds priesteris Valentīns, kurš dzīvoja 3. gadsimtā un par mocekli kļuva 269. gadā Romas imperatora Klaudija II valdīšanas laikā. Imperators kareivjiem aizliedza precēties, jo uzskatīja, ka pieķeršanās un mīlestība dara tos vājus. Taču mīlētājiem palīgā nāca priesteris, kurš paslepen laulāja mīlētājus. Kad Klaudijs to uzzināja, Valentīnu nežēlīgi sodīja - viņu nomētāja ar akmeņiem un pēc tam nocirta galvu. Nāvessodu priesterim izpildīja 269. gada 14. februārī.

Otra leģenda vēsta, ka Valentīns bija vienkāršs mūks, kurš nonāca cietumā tāpēc, ka bija kristietis, kurus šajā laikā vajāja. Valentīns iemīlējās cietuma uzrauga meitā, kura nesa viņam ēdienu. Mīlestības vēstules mūks parakstīja vārdiem «Tavs Valentīns».