PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. TOP 10 ieteikumi savas iekšējās pasaules sakārtošanai

 
©Pixabay

Šis laiks mūs izsita no ierastā skrējiena. Daudzi strādā attālināti, neiziet no mājām, daudzi ir paizolējušies un vienatnē ar sevi. Beidzot ir laiks pievērsties izjūtām, izvērtēt un izprast. Un, protams, šādā dienu ritmā ir vieta dažādām nodarbēm, kas palīdz sakārtot iekšējo pasauli. Informācija par daudz ko rodama internetā, un patlaban tiek piedāvātas arī dažādas nodarbības attālināti. Kaut kas no tālāk minētā var ļoti noderēt.

Neirografika

«Neirografika ir radoša pasaules transformācijas metode. Uzzīmēt var visu: notikumu līnijas, dzīves apstākļu mezglus, kustību trajektoriju Laikā, grafiskus risinājumus sarežģītiem uzdevumiem komunikācijā. Uzzīmēt un pārzīmēt, noņemot iekšējos, visu dzīvi vai pat vairākās dzīvēs krātos ierobežojumus. Var radīt tādu savas dzīves zīmējumu, kuru Visums uztvers kā instrukciju, kas jāizpilda. Sekojot konkrētai algoritma secībai, iespējams izmainīt esošos neironu savienojumus par jauniem, dodot tiem uzdevumus, kuri padara realitāti daudz harmoniskāku un dzīvi - baudāmāku.
Tas ir nopietns darbs ar sevi, kurš noris trīs līmeņos - vizuālajā, psihoemocionālajā un fiziskajā. No zinātniskā viedokļa neirografiku var aplūkot gan caur analītisko psiholoģiju, geštaltpsiholoģiju, neiropsiholoģiju un kinezioloģiju, arī psihosintēzes un kibernētikas prizmām.
Laimīga dzīve ir neironu kods, neironu zīmējums smadzenēs, un mēs to varam izzīmēt uz papīra, pārzīmēt un «ielikt» atpakaļ, tā valdot pār saviem kodējumiem,» saka psihologs Pāvels Piskarjovs.

Neirografikas principi:
• Tēli integrē domu;
• Doma koncentrē uzmanību;
• Problēma pamodina prātu;
• Lēmumam ir bionikas īpašības;
• Harmonija rada apmierinātību;
• Visums spēj iemiesoties zīmuļa spicē;
• Jebkura problēma ir grafisks zīmējums;
• Zīmējuma plašumam nav robežu;
• Pasaule sastāv no līnijām un figūrām;
• Zīmēt ir vienkārši.

Internetā tiek piedāvātas neirografikas apmācības.

Dabas baudīšana

Atrašanās dabā (arī, protams, ievērojot distanci) palīdz uzkrāt spēkus, līdzsvaroties, padomāt par svarīgo. Ja raugāmies no astroloģiskā skatupunkta, tad Ūdens stihijas pārstāvjiem (Vēžiem, Skorpioniem, Zivīm) labāk patiks pastaiga gar jūras krastu vai atrašanās pie kādiem citiem ūdeņiem. Zemes stihijas cilvēki (Vērši, Jaunavas, Mežāži) novērtēs aktivitātes mežā vai dārza darbus, Uguns (Auni, Lauvas, Strēlnieki) var sarīkot pikniku ar ugunskuru sev vienam - dārzā vai tam atļautajās vietās. Savukārt Gaisa stihijas pārstāvjiem (Dvīņiem, Svariem, Ūdensvīriem) patiks izbaudīt plašumu, kas rodams arīdzan pie jūras vai kādā augstākā kalnā.

Meditatīvā gleznošana

Tā ir ļaušanās, kas vada tavu roku un mākslas darbā atstāj sajūtas, noskaņas, dvēseles priekus vai bēdas. Nav jābūt māksliniekam, vienkārši - jāpamēģina, jo meditatīvā gleznošana:

* palīdz atbrīvoties no vēlmes kontrolēt situāciju;
* māca atbrīvoties no sevis kritizēšanas, pieņemt sevi un būt «šeit un tagad», sajūtot mirkli caur radošo procesu;
* mudina pieņemt savas kļūdas un virzīties uz priekšu;
* harmonizē un līdzsvaro.

«Sākot praktizēt meditāciju, saskaramies ar visām mūsu robežām, ilūzijām, to, ko sev neļaujam. Sākam saprast, kas vispār ir ļaušanās. Kad sākas ļaušanās, arī gleznošanā, tad saprotam, cik daudz mēs neļaujam sev izpausties, cik daudz mūsos ir apkārtējās pasaules standartu, ierobežojumu.

Emociju pasaule ir ļoti interesanta. Es redzu to kā instrumentu, ar ko darboties. Visas emocijas ir noderīgas, iepazīstot sevi, tās visas var praktiski izmantot. Mākslinieki tā dara, lai radītu, un arī uzrada kaut ko skaistu un lietderīgu pasaulei. Svarīgi ir neieslīgt destruktīvā formā un nemocīt sevi ar to visu.

Krāsas ataino mūsu emociju un sajūtu pasauli. Tā ir krāsu terapija un radošs process, kas virza uz iznākumu. Jāļauj visam notikt brīvi - ja gribas, jāraud, ja gribas zīmējumu sadedzināt, arī to var. Drīkst darīt visu. Un vērtīgi ir pavērot sevi, jebkuru reakciju no malas un ļaut izjust. Tad būs skaidrs, kādi ir rīcības iemesli, secinājumi, risinājumi. Kad cilvēks to sev ļauj, prāts atslābst, cilvēks nonāk saiknē ar sevi, un tas notiek dabiski. Var apjaust, kas notiek tevī, kā ar to tikt galā,» savulaik intervijā «Praktiskajai Astroloģijai» stāstīja māksliniece Anete Puga.

Gongu meditācija

Gongu meditācijas īstenais efekts, protams, izbaudāms, esot līdzās. Kad skaņa ievibrē ķermeni, ļaujot sajust saikni starp debesīm un zemi. Bet patlaban un varbūt vēl kādu laiku tas nebūs iespējams. Izeja ir. Atkal jau - pameklēt internetā un pieslēgties. «Youtube.com» par šo tēmu ir daudz klipu.

«Skaņu terapijai ir vairāki virzieni, bet gonga terapija tiek pieskaitīta pie vibroakustiskās masāžas. Uz organismu tā iedarbojas divējādi - kā akustika un vibrācija. Liekas, kas gan var būt, tā ir tikai skaņa. Bet uz ultraskaņas terapiju cilvēki iet, vai ne? Arī tā ir skaņu terapijas nozare. Gongam ir spēcīgas vibrācijas. Gonga skaņu iedarbības pamatā ir šūnu elpošanas aktivizācija. Iedarbība notiek metafiziskā līmenī, ko mēs nevaram atpazīt, un psihofizioloģiskā līmenī. To nodrošina spēcīgas dažādu amplitūdu skaņu svārstības. Gonga skanējuma laikā mainās asins bioķīmija, tas nozīmē, ka palielinās eritrocītu spēja piegādāt skābekli audiem un orgāniem. Pētījumi pierāda, ka notiek iedarbošanās uz imūnsistēmu un muskuļu relaksāciju, smadzenēs rodas teta un delta viļņi. Vibroakustiskā iedarbība ir arī arfai, bet vibrācijas ir vājākas. Arfa der emocionālā stāvokļa atslābināšanai, bet skaņas neietekmēs organismu kopumā. Mūsdienu pētījumi parāda, ka gonga terapiju var izmantot baiļu, fobiju ārstēšanā, ir labi rezultāti narkomānu rehabilitācijas procesā, arī ar bezmiegu var ļoti labi strādāt,» intervijā «Praktiskajai Astroloģijai» savulaik skaidroja skaņu terapeite Ilze Pastare.

Ļaušanās kristāla trauku skaņām

Gongu un Tibetas dziedošo trauku skaņu efektam līdzinās arī kristāla trauku meditācijas. Klipi atrodami «Youtube.com». Ļoti daudz un burvīgi.

Drīkst neticēt, bet kristāli/minerāli ir spēcīgi enerģijas nesēji. Par universālu «akmeni» tiek uzskatīts kalnu kristāls - tas attīra, uzlādē, aizsargā.

Gon­gam ir me­tā­la ska­ņa, un, lai ska­nē­tu la­bāk, to vei­do no da­žā­du me­tā­lu sa­kau­sē­ju­ma īpa­šās pro­por­ci­jās. Tā­pēc ska­ņas vil­nis sa­tur me­tā­la vib­rā­ci­jas. Kā­pēc gon­ga me­di­tā­ci­jās dau­dziem kļūst bail? Jo tā ir me­tā­la vib­rā­ci­ja, bet me­tāls mū­su šū­nās ie­rak­stīts kā bīs­tams, kā ie­ro­cis, ar ko cil­vē­ku var no­ga­li­nāt. To­ties kris­tā­la ska­ņa ir ļo­ti rad­nie­cī­ga mū­su ķer­me­nim, jo tā pēc bū­tī­bas ir ze­mes ska­ņa. Kvar­ca smilts tem­pe­ra­tū­rā tiek ap­strā­dā­ta un iz­vei­do­ta trau­ka for­mā, tā­pēc trau­ka jeb kris­tā­la vib­rā­ci­ja sa­tur smilts ska­ņu. Mēs zi­nām dau­dzus mi­ne­rā­lus. Ja sāk­tu pē­tīt for­mu­las, tad lie­lā­kā da­ļa ir kvar­ci. Tie ir ne­pie­cie­ša­mi mū­su or­ga­nis­mam, jo kvarcs pie­šķir pa­pil­du ener­ģi­ju. Sa­vu­kārt ska­ņas vil­nis pār­nes ener­ģi­ju, un, ja gon­gam jeb me­tā­lam tā ir auk­sta, ie­ro­be­žo­jo­ša, lai arī vie­du­ma pil­na, tad kvar­cam - at­tīs­tī­bu un ener­ģi­ju sa­tu­ro­ša.

Paņem savu krāsu pudelīti

Krāsu pudelītes kā noskaņas, problēmu un iespēju izgaismotājs. Ja nevaram doties pie speciālista, tad pastāv arī iespējas konsultēties attālināti, kā arī iegādāties savu «aura somas» komplektiņu internetā. Ko ar tām darīt?

Nosaukums «aura soma» paskaidro, ka ir darīšana ar cilvēka smalkajiem ķermeņiem. Aura - tā ir vibrācija, starojums, bet soma ir ķermenis. Latviski varētu teikt - starojošais ķermenis. Šī sistēma ir paša izvēle bez iejaukšanās, tas nozīmē, ka cilvēks izvēlas konkrētas krāsu kombinācijas, paskatoties uz tām. Tās daudz ko izskaidro par viņa dvēseli, jo katrā no mums ielikta krāsu simbolika. Dvēselē ir visas atbildes, bet bieži vien mēs netiekam tām klāt. Šī ir viena no metodēm, kā izdzirdēt atbildes un pietuvoties dvēselei. Krāsu terapija ļoti labi sader ar astroloģiju, homeopātiju, ājurvēdu, ar visām lielākajām sistēmām, kas pēta cilvēka dvēseli.

Dainu spēks

Salīdzinoši nesen Latvijā parādījās termins «dainu meditācija». Kā zināms, latviešiem dainas ir spēka dziesmas, kas visos laikos daudzus pildījušas ar enerģiju un palīdzējušas pārvarēt grūtus laikus. Kopā pulcēties nevar, bet varam sadziedāties katrs no savas mājas vai atrast internetā motīvus, kas uzrunā.

Iesiet mezglā vēlēšanos

Ir mums tautasdziesmas par kamolā tīšanu, un eksistē tāds novirziens kā mezglu maģija. Mezglu siešana kā nodarbe tiešām nomierina. Varam domāt arī labas domas un iesiet mezglos vēlēšanās.

Mācības un dārza darbi

Šis laiks ir dots arī tam, lai pilnveidotos. Netērējam to «sēdēšanai» internetā un neauglīgai komentāru rakstīšanai, bet pamēģinām iemācīties kaut ko jaunu. Interneta vidē šobrīd ir diezgan liels piedāvājums. Savukārt, ja ir dārzs, tad pavasara darbi nomierinās. Darbošanās ar zemi vairo iekšējās stabilitātes izjūtu.

Mandalu zīmēšana

Daudziem tīk mandalu zīmēšana un krāsošana. Grāmatnīcās ir nopērkamas mandalu grāmatas, bet, tā kā šobrīd daudzi nevar (un nevajag) turp doties, mandalu izkrāsošanas sagataves atrodamas arī internetā. Ir arī paskaidrojumi, kā tas darāms. Varat vienkārši «ieguglēt» «mandalas krāsošanai» un izdrukāt vai palūgt kādu tuvinieku, lai palīdz/atnes, ja mājās nav printera.

Hinduismā un budismā mandala ir gan simbols, gan mākslas darbs, kas apzīmē Visumu. (Tulkojumā no sanskrita - aplis.) XIV dalailama ir skaidrojis, ka mandala ir svarīga tantriskā budisma sastāvdaļa. Tibetiešiem tās ir svētas, un tiek uzskatīts, ka tām ir spēcīga simboliskā nozīme.

Vēsturiski daudz mandalu ir saistītas ar tantriskajām praksēm, kurās adepti no skolotāja saņēma slepenās mācības. Mūsdienās šis slepenības plīvurs vairumā gadījumu ir zudis, tādējādi radot gūzmu ar kļūdainiem un spekulatīviem mandalas skaidrojumiem un praksēm Rietumos. (Dalailama aicinājis interesentus izmanot autentiskus avotus, lai izvairītos no pārpratumiem un kļūdām saistībā ar mandalām.)

Tradicionāli mandalu zīmēja vai veidoja mūki, bet mūsdienās cilvēki sāk improvizēt, vairāk atklājot iekšējo pasauli. Mandala, tēlaini izsakoties, ir kā dvēseles rentgens. Kad tiek zīmēta mandala, var sākt saprast, kas cilvēkā notiek, un lasīt to kā stāstu. Vieni cilvēki mandalu zīmē meditējot, citi - konkrētam mērķim.