PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Natālās kartes nozīme sinastriskajā astroloģijā. III daļa

 
©Depositphotos.com

(Turpinājums. Iepriekšējās publikācijas žurnāla maija un jūnija numuros.) Līdz šim, runājot par divu vai vairāku personu saderības izvērtēšanu, proti, sinastrisko astroloģiju, nodarbojāmies tikai ar analīzi kosmogrammu līmenī, tas ir, ņemot vērā planētu izvietojumu zīmēs un to savstarpējos aspektus personu piedzimšanas brīdī. Taču liela un reizēm pat izšķiroša nozīme attiecībās ir arī divu (vai vairāku) personu natālajām kartēm un namu izvietojumam tajās.

Protams, lai sekmīgi strādātu ar natālajām kartēm, astrologam ir jābūt pārliecinātam, ka piedzimšanas brīdis precīzi zināms. Ja tā nav un ja neizdodas veikt precīzu rektifikāciju jeb precīza ascendenta grāda noteikšanu, jāpaliek vien pie kosmogrammām.

Natālās kartes loma

Ja runājam par divu personu saderību laulībā, tad natālajām kartēm var būt ļoti svarīga loma. Jo tieši cilvēka natālajā kartē var ieraudzīt, vai kartes «saimniekam» laulība vispār iespējama un vai tā būs harmoniska, vai arī gluži pretēji - vētraina un konfliktu pilna. Natālajā kartē ieraugāms arī, kāda tipa partneri cilvēks sliecas sev piesaistīt un ko pats vēlas ieguldīt un saņemt no partnerattiecībām.

IV un VII nams partneru kartēs. Viens no klasiskajiem astroloģijas pamatpostulātiem ir šāds - laimīga (respektīvi, tāda, ar ko cilvēks pats ir apmierināts un subjektīvi jūtas laimīgs) laulība cilvēkam lemta, ja VII namā atrodas kāds no labdabīgajiem debesu spīdekļiem - Saule, Jupiters, Venera - vai kad labdabīgās planētas atrodas IV namā.

Vislabāk, ja tās atrodas gan VII, gan IV namā. Ja gadījumā vienam no laulātajiem ir šāda natālā karte, bet otram VII un IV namā nav labdabīgo planētu, laulība, protams, var pastāvēt un būt stabila, taču tikai viens no partneriem - tas, kura VII un IV namā ir «labās» planētas - to izjutīs kā izdevušos un laimīgu. Otram šādu sajūtu var arī nebūt.

Ascendents, descendents, IC un MC. Vairumā veiksmīgi laulāto karšu starp ascendentiem ir harmonisks aspekts - sekstils vai trins. Bieži vien laulātajiem ascendenti atrodas blakus zīmēs. Ja starp ascendentiem ir, piemēram, kvadrāts, šādi ļaudis parasti nemaz nenonāk līdz laulību ceremonijai. Ascendentu atrašanās blakus zīmēs vai vienā zīmē tad arī izskaidro to, kāpēc laimīgi precēts pāris bieži vien vizuāli sāk izskatīties līdzīgi. Savukārt gadījums, par kuru saka «viena ābola divas pusītes», ir tas, kurā viena partnera ascendents sakrīt ar otra descendentu jeb VII nama kuspisu. Piemēram - sievai ascendents atrodas Aunā, savukārt vīrs pēc ascendenta ir Svari.

Bieži laimīgā savienībā mēdz būt arī tā, ka viena laulātā descendenta zīme ir tā, kurā atrodas otra Saule, piemēram, sievai descendentā ir Vēzis, savukārt vīram Saule atrodas Vēža zīmē.

Daudzgadīgās stabilās savienībās bieži vien novērojama arī IV nama, resp., IC, «pieslēgšanās». Piemēram, sievietei IC atrodas Ūdensvīrā, bet descendents - Vērsī, bet vīram ascendents atrodas Ūdensvīrā, bet Saule - Vērsī.

V nams un laulība mīlestības dēļ

Lai laulība būtu laimīga, vēlams, lai arī V nams būtu harmoniski aspektēts, lai gan - pats par sevi šis nav obligāts priekšnosacījums. Ne velti astroloģijā par mīlestību atbild V, bet par laulāto attiecībām cits nams - VII. Laikmetā, kad radās un attīstījās Rietumu astroloģija, laulība tikai mīlestības dēļ faktiski nepastāvēja. Cilvēki laulājās ģimenes sakaru labad, saimnieciska izdevīguma dēļ un dažādu citu praktisku apsvērumu vadīti. Protams, bija jauki, ja dzīvesbiedrs bija tīkams un ar laiku iemīlams, bet tas drīzāk bija tāds kā papildu bonuss cilvēka dzīves vissvarīgākajam darījumam - laulībām.

Taču laulībai mīlestības dēļ, proti, tādai, kas sākas ar iemīlēšanos un «tauriņiem vēderā», bez jau iepriekš minētajiem nosacījumiem nepieciešami arī harmoniski aspekti starp V un VII nama elementiem.

Atgādinām, ka par «nama elementu» dēvē visas tās planētas, kam ir saikne ar konkrēto namu natālajā kartē. Tātad tās ir visas planētas, kuras atrodas namā, kā arī planēta, kas ir nama pārvaldnieks (tie var būt vairāki). Ja gadījumā nams ir «tukšs», proti, tajā nav planētu, tam tomēr ir vismaz viens elements - tās zīmes, kurā atrodas nams, pārvaldošā planēta. Teorētiski ir iespējams arī, ka par nama elementiem var kļūt pat visas desmit planētas uzreiz - tādā gadījumā, ja tās atrodas tuvu cita citai viena nama robežās. Ja personas natālajā kartē starp V un VII nama elementiem ir trīs un vairāk harmoniski mažorie aspekti (sekstils, trins) - laulība mīlestības dēļ teju garantēta, šis cilvēks spēj būt mīlošs dzīvesbiedrs. Arī analizējot partneru sinastriskos aspektus, proti, aspektus, kas veidojas starp abu natālo karšu planētām, svarīgi pievērst uzmanību aspektiem, ko veido abu V un VII nama elementi pret otra attiecīgo namu elementiem. Ja ir harmoniski aspekti - abu starpā iespējama mīlestība un laulība.

Kas personas natālajā kartē norāda uz laulību Harmoniski aspekti starp VII un I nama elementiem. Cilvēks radīts laulības dzīvei. Laulības partnera atrašana parasti problēmas nesagādā, laulībā šāds cilvēks īsteno sevi, pilnveidojas.

Harmoniski aspekti starp VII un II nama elementiem. Laulība, kuras pamatā ir materiāli apsvērumi. Laulība naudas dēļ. Par laulāto izvēlas cilvēku, kurš var finansiāli uzturēt, apgādāt.

Harmoniski aspekti starp VII un III nama elementiem. Laulība ar kaimiņu, caur radiniekiem, iepazīstoties internetā, pēc sludinājuma, komandējumā.

Harmoniski aspekti starp VII un IV nama elementiem. Caur laulību cilvēks realizē savu tieksmi pēc ģimenes ligzdas veidošanas - mājokļa iekārtošanas, bērnu dzemdēšanas. Var norādīt arī uz laulību nekustamā īpašuma dēļ.

Harmoniski aspekti starp VII un V nama elementiem. Pats romantiskākais laulību variants - laulības mīlestības dēļ.

Harmoniski aspekti starp VII un VI nama elementiem. Laulība saistīta ar darbu, dienesta vietu. Partneris - kolēģis, dienesta biedrs.

Harmoniski aspekti vairāku VII nama elementu starpā. Laulība laulības dēļ - «tāpēc, ka tā pieņemts».

Harmoniski aspekti starp VII un VIII nama elementiem. Partneris - oligarhs, turīgs cilvēks, baņķieris.

Harmoniski aspekti starp VII un IX nama elementiem. Laulība ar ārzemnieku, svešas kultūras pārstāvi. Norāda arī uz laulību ar radošu personību, zinātnieku, augstskolas pasniedzēju, filosofu. Savukārt iepazīties ar partneri var ārzemēs vai augstākajā mācību iestādē.

Harmoniski aspekti starp VII un X nama elementiem. Veiksmīgas aprēķina laulības statusa un karjeras apsvērumu dēļ. Partneris - ietekmīga persona. Sekretārei, kura apprec priekšnieku, natālajā kartē, visticamāk, ir šāda kombinācija. Var norādīt arī uz laulību ar gados stipri vecāku personu.

Harmoniski aspekti starp VII un XI nama elementiem. Laulības pamatā - draudzība. Iepazīšanās draugu lokā. Var norādīt arī uz laulību ar atraitni.

Harmoniski aspekti starp septītā un divpadsmitā nama elementiem. Laulības ar ārzemniekiem, tālu no mājām. Slepenas laulības. Laulātie iepazinušies sanatorijā, pansionātā.

Taču kas notiek, ka aspekti starp namu elementiem ir saspringti? Tādā gadījumā paredzamais dzīves notikums var atgadīties, taču - nākt caur problēmām, lielu piepūli, konfliktiem. Tēlaini salīdzinot - ja harmonisko aspektu radītā enerģija ir līdzena, mierīga, plūstoša un viss notiek it kā pats no sevis, tad saspringto aspektu enerģijas plūsma mēdz būt nevienmērīga, impulsīva, vairāk liek piepūlēt sevi, strādāt. Tāpēc nereti ir tā, ka saspringto aspektu «īpašnieks» dzīvē sasniedz vairāk nekā «harmoniskais». Taču saspringto aspektu saimnieka dzīvē daudz vairāk konfliktu, cīņas, riska, un tikpat labi iznākums var būt arī bēdīgs.

Piemēram, ja starp VII un VI nama elementiem aspekti ir saspringti, tas visdrīzāk nozīmēs, ka laulība tiek slēgta ar personu, kas sociālajā ziņā atrodas zemākā statusā - tas ir ceha priekšnieks, kurš apprec strādnieci. (Savukārt šai strādniecei pilnīgi noteikti būs harmoniski aspekti starp VII un X namu - tāds tādu atrod.) Ja starp VII un VI nama elementiem ir gan harmoniski gan konfliktu aspekti, tas var nozīmēt laulības ar stipri gados jaunāku cilvēku.

Cits piemērs: saspringti aspekti starp VII un VIII nama elementiem. Tas var nozīmēt, ka turīgais dzīvesbiedrs bankrotē, kā arī, cita starpā, var norādīt uz iracionālu naidu pret pretējo dzimumu (VIII nams saistīts arī ar seksualitāti, slēptām dziņām). Savukārt, ja VII nama elementiem natālajā kartē nav citu, harmonisku aspektu pret pārējo namu elementiem, tikai šis saspringtais VII-VIII, tad, visticamāk, šādas kartes īpašnieks būs pārliecināts vientuļnieks, kurš neprecas principā. Uz nelaimīgu laulību norāda saspringti aspekti starp VII un XII nama elementiem. Ja šādi aspekti ir vairāki, tas nozīmē, ka laulātais var būt alkoholiķis, narkomāns, noziedznieks vai laulību afērists, iespējams arī, ka partneris slēpj kādus nepatīkamus apstākļus, kuri vēlāk nāk gaismā.

Ja VII nams ir «tukšs», ja tam ir tikai viens pārvaldnieks un tas neveido harmoniskus aspektus vai vispār neveido nekādus mažoros aspektus, tad iespējama situācija, ka cilvēks neapprecas vispār. Lai cik jauka nebūtu iecerētās otras puses sinastrija ar šo cilvēku, laulību nebūs.

Darījumu attiecības

Tāpat kā laulībā, arī citu veidu partnerattiecībās ir būtisks natālās kartes VII nams. Vispārinot - VII nams atbild par visu veidu «es - tu» attiecībām. Labām lietišķām attiecībām, līdzīgi kā laulībā, vēlami harmoniski aspekti starp iesaistīto personu VII nama elementiem, kā arī VI namu (darbs), X namu (karjera), II namu (vērtības, ienākumi) VIII namu (lielais bizness), III namu (komunikācija, informācijas apmaiņa). Lietišķo attiecību gadījumā labi ir, ja harmoniski aspekti ir starp partneru «nopietnajām planētām» - Saturnu, Jupiteru, Sauli. Savukārt labi aspektēts Merkurs nodrošinās sekmīgu komunikāciju, pret Veneru harmonija sniegs kopīgu izpratni par vērtībām un gaumi, kas īpaši svarīgi, piemēram, dizaina un skaistumkopšanas jomā.

Piemērs: Džonijs Deps un Vanesa Paradī

Lai gan pāris oficiāli nesalaulājās, abi kopā nodzīvoja 14 gadus; šīs bija līdz šim ilgākās attiecības Depa dzīvē. Viņiem ir meita un dēls. Pirms šīs kopdzīves Depam bijusi neilga laulība ar grima mākslinieci Loriju Anni Elisonu (1983-1985), kā arī vairākas attiecības ar kolēģēm, no kurām zināmākā ir amerikāņu aktrise Vinona Raidere. Diezgan ilgstošas bijušas arī attiecības ar supermodeli Keitu Mosu (1994-1998). Franču dziedātāju un aktrisi Vanesu Paradī Deps satika filmēšanās laikā Francijā 1998. gadā. Savukārt pēc šķiršanās no Vanesas Deps nekavējoties uzsāka jaunas attiecības un pat apprecējās - šoreiz gluži oficiāli - ar par sevi stipri jaunāko aktrisi Amberu Hērdu. Tomēr šī laulība tika šķirta jau pēc gada un ar skandālu - Hērda apsūdzēja eksvīru fiziskā varmācībā. Šobrīd dzeltenā prese baumo, ka Deps tiekoties un pat gatavojoties precēties ar kādu krievu modeli.

Ekrānuzņēmums

Aplūkojot Džonija Depa natālo karti, uzreiz krīt acīs, ka VII nams ir problemātisks. Pirmkārt, VII nama kuspisa jeb descendents atrodas brīvību mīlošajā Ūdensvīra zīmē - tradicionāli pastāv uzskats, ka tas nozīmē pēkšņu partneru maiņu un nespēju ilgstoši būt kopā ar vienu cilvēku. Turklāt arī Depa VII namā atrodas Saturns, kas tāpat nesola veiksmīgas laulības. Saturns VII namā tradicionāli nozīmē laulības šķiršanu vai kādus šķēršļus laulības noslēgšanā. Depa VII nama elementi ir šādi: Saturns kā planēta, kas atrodas namā, Urāns kā Ūdensvīra zīmes un līdz ar to - nama pārvaldnieks un Neptūns kā Zivju zīmi pārvaldošā planēta. Neptūna ietekme uz Depa VII namu gan ir maznozīmīga, jo Zivju zīme namā aizņem tikai mazliet vairāk nekā četrus loka grādus. Redzam, ka Saturns atrodas kvadrāta aspektā ar X nama planētām Veneru un Merkuru un veido kvadrātu arī ar VII nama līdzvaldnieku Neptūnu, kurš šajā kartē atrodas IV namā. Savukārt ar VII nama galveno valdnieku Urānu Saturns veido opozīciju, kuru sasprindzina un vēl konfliktējošāku dara ar Urānu savienojumā esošais Marss. Secinājums - ir vismaz trīs norādes uz konfliktu pilnām attiecībām un laulības šķiršanu. Labākā situācijā gan atrodas Depa VII nama līdzvaldnieks Neptūns - tam ir harmonisks aspekts ar VI namā esošo Mēnesi un II namā esošo Plūtonu, kurš savukārt kā Skorpiona zīmes valdošā planēta šeit ir IV nama pārvaldnieks. Tātad ikdienas rūpes par ģimenes ligzdu un emocionāla tuvība laulībā kādā brīdī aktierim tomēr varētu būt arī svarīgas, tomēr Neptūns viens pats nespēj «izvilkt» Saturna un Urāna sastrādāto.

*

Vanesai Paradī pirms tikšanās ar Depu arī bijušas vairākas visai nopietnas attiecības, kas tomēr nav vainagojušās ar oficiālu laulību. Pēc šķiršanās no Depa Vanesa īslaicīgi tikusies ar kādu franču dziedātāju, bet pēc tam sāka tikties ar scenāristu, režisoru un aktieri Semjuelu Benčetritu, ar kuru 2018. gadā beidzot stājās arī oficiālā laulībā.

Ekrānuzņēmums

Vanesas VII nama kuspisa atrodas Vērša zīmē, līdz ar to nama pārvaldniece ir Venera. Vērā ņemamu nama daļu aizņem arī Dvīņi, tātad Vanesas VII nama līdzvaldnieks ir Merkurs. Diemžēl arī Vanesas VII namā - gan pašās nama beigās - atrodas Saturns. It kā varētu to neņemt vērā, jo tas atrodas burtiski pusotru grādu no nama beigām un līdz ar to ir vairāk attiecināms uz nākamo - VIII namu, tomēr tas tur ir un ar to ir jārēķinās. VII nama galvenā valdniece Venera atrodas I namā - cilvēks tiecas veidot harmoniskas partnerattiecības, ir patīkams un pievilcīgs attiecībās. Arī līdzvaldnieks Merkurs atrodas I namā, tā pastiprinot norādi uz personības prasmi veidot attiecības. Savienojumā ar Veneru un Merkuru šeit atrodas IV nama (Zivis!) pārvaldnieks Neptūns, kas norāda, ka cilvēkam svarīga māju un ģimenes tēma. Diemžēl Saturns, būdams opozīcijā Merkuram (bet ne Venerai un Neptūnam!), šo jauko ainu izjauc. Tomēr jāsecina, ka šajā gadījumā VII nama elementu attiecībās ar citiem namiem vairāk ir harmoniskā nekā konfliktu un šis ir cilvēks, kurš spējīgs dzīvot ilgstošās attiecībās.

Secinājums - Džonija Depa un Vanesas Paradī kopdzīve izjuka drīzāk pēc Džonija, ne Vanesas iniciatīvas.

Tagad skatāmies pāra sinastrijas karti.

Ekrānuzņēmums

Vispirms aplūkosim abu attiecības kosmogrammas līmenī - proti, vai starp abu t.s. konfliktu planētām (Marss, Jupiters, Saturns, Plūtons) ir konfliktu aspekti, kas varētu novest pie attiecību izjukšanas. Par šo metodi saderības noteikšanā jau esam rakstījuši iepriekš. Zīmējam tabulu, kur augšējā rindā atrodas Džonija konfliktu planētas, bet kreisajā pusē - Vanesas planētas. Tad atzīmējam, starp kurām planētām veidojas konfliktu aspekti: tādi ir divi (skat. tabulu). Tātad - konfliktu iespēja nozīmīga. Ņemot vērā natālās kartes - izskatās, ka šo konfliktu ierosinātājs ir Džonijs. Kas liek tā domāt - proti, Džonija Marss un Saturns (tabulā iezīmēti ar sarkanu) jau paši par sevi ir īpaši konfliktējoši, «ievainoti», jo atrodas savstarpējā spriedzes aspektā savā natālajā kartē. Saturna/Marsa kvadrāts natālajā kartē norāda, ka personai ir tendence konfliktēt, turklāt šie konflikti var būt arī fiziski vardarbīgi. Savukārt Vanesas Marss, Jupiters, Saturns un Plūtons natālajā kartē konflikta aspektus savā starpā neveido.

Ekrānuzņēmums

Otra lieta, ko varam izpētīt kosmogrammas līmenī - kādus aspektus veido pāra seksuāli nozīmīgās planētas. Par planētu aspektiem sinastrijā plašāk rakstījām pagājušajā numurā, tāpēc atgādināsim tikai, ka par «seksuālajām» planētām uzskata: sievietēm Marsu un Sauli, vīriešiem: Mēnesi un Veneru. Šeit redzam, ka Depa Mēness aspektus ar Vanesas Marsu un Sauli neveido. Toties Depa Mēness atrodas savienojumā ar Vanesas Jupiteru, kas nozīmē t.s. laimes zīmogu - attiecības ar Vanesu Depu dara laimīgu. Depa Venera gan veido opozīciju ar Vanesas Marsu, kas norāda uz intensīvu seksuālu vilkmi abu starpā. Savukārt Depa Veneras un Vanesas Mēness harmoniskais aspekts norāda uz savstarpēju patiku emocionāli psiholoģiskā un gaumes līmenī.

Diemžēl šī pāra sinastrijā ir arī t.s. nelaimes zīmogs - proti, Depa Saulei «uzgūlies» Vanesas Saturns. Tas nozīmē, ka brīžam attiecības ar Vanesu Depam šķitušas ierobežojošas, apnicīgas, traucējošas, smagas. Ja pārim ir gan laimes (Mēness/Saules-Jupitera harmoniskie aspekti, tajā skaitā savienojums), gan nelaimes (Mēness/Saules-Saturna spriedzes aspekti, tajā skaitā - savienojums) zīmogi, viņu kopdzīvei ir izteikti «laimīgie» un «nelaimīgie» periodi - atkarībā no aktuālajiem tranzītiem. Ja pārim ir smago konfliktu aspekti un ja kādam no viņiem natālā karte paredz šķiršanos, šis nelaimes zīmogs ir šķiršanos veicinošs faktors.

Kas attiecas uz pāra ascendentiem un MC, šeit redzam diezgan izplatīto gadījumu, kad vīra ascendents ir tuvu sievas MC, savukārt sievas ascendents ir tuvu vīra IC.

Secinājums - pāra šķiršanās bija gandrīz neizbēgama, taču, Džonijam veltot vairāk pūļu, savienību būtu bijis iespējams noturēt. (Par 100% neizbēgamu to varētu dēvēt tikai tad, ja starp abu t.s. konfliktu planētām būtu trīs un vairāk smagu konfliktu aspektu, turklāt arī Vanesas konfliktu planētas būtu «ievainotas».)Tomēr, ņemot vērā Džonija natālo karti, jāsecina, ka citāds iznākums laikam nav bijis iespējams. Izskatās, ka kopdzīvi lielā mērā noturējusi daudz harmoniskākā un mierīgākā Vanesa, līdz beidzot vētrainais Džonijs vienā brīdī «norāvies». __

Nākamajā numurā - par kompozītkartes izmantošanu sinastriju analīzē un par to, kā izvēlēties labāko datumu laulības reģistrācijai.

 

Rīgas namu pārvaldnieks