Komentāri / Vēs­že­lis, Sik­spār­nis, Strel­či­ja un pā­rē­jie. Maz zi­nā­mais par bal­tu as­tro­lo­ģi­ju
 

2 komentāri

BBīdels
Baltiem bija un ir 13 mēnešu. Žīdiem 12 mēnešu mēnešreižu cikls. Šī "astroloģija" ir pieskaņota "pirmās nakts tiesībās" dzimušajiem. Jaukteņiem vai, tā sauktajiem kristītajiem, ar žīdu gēnu piejaukumu
11.maijs 2019, 22:16 Atbildēt
LLuciferu gaidot
nolādētais Sorosa mēris
13.maijs 2019, 2:29 Atbildēt