ASTROLOĢIJA: Kāds ir tavs karmiskais parāds?

 
©publicitātes

Karmas teorijas piekritēji uzskata, ka katra pārdzimšana cilvēkam liek pildīt arvien jaunus uzdevumus un atstrādāt iepriekš uzkrātos parādus. Mēs varam izvēlēties: mainīt sevi, ja saprotam un jūtam, ka kaut kas nav kārtībā, vai arī uzmest kamiešos jaunu karmisko parādu nešļavu. Iespējams, pagūsim to visu atšķetināt un izpirkt šīs dzīves laikā. Bet varbūt arī ne..

Numeroloģija var pateikt priekšā, kam pievērst uzmanību, kādi talanti cilvēkam doti rokas bagāžā piedzimstot, kuras ir mūsu stiprās, bet kuras – netīkamās rakstura īpašības, kādas spējas vēl būtu jāattīsta. Nu ko, sāksim pētīt!

Tagad var sākt pētīt, ir vai nav jūsu dzīvē jārisina ar karmisko parādu saistītas problēmas un, ja karmiskais parāds ir, tad kāds.

Uz to norāda skaitļi 13, 14, 16 un 19, ja tādi parādās, saskaitot ciparus (jebkurā skaitīšanas posmā) vārdā vai uzvārdā. Piemēram, skaitot burtiem atbilstīgos ciparus vārdā, pusceļā sanāk skaitlis 13; jāturpina skaitīt, līdz iegūta visu ciparu summa. Ja saskaitot vārdā un uzvārdā karmiskie skaitļi neparādās, tad jāpārbauda kopējais skaitlis jeb vārda ciparu summa un uzvārda ciparu summa (kā redzams piemērā uzreiz zem tabulas – vārda ciparu summa ir 19), kā arī skaitļu summa vārdā un uzvārdā.

Var skaitīt uzreiz visus ciparus vārdā/vārdos un uzvārdā/uzvārdos un iegūt tikai vienu kopējo skaitli. Var skaitīt atsevišķi vārda ciparus un uzvārda ciparus un, abas summas saskaitot, iegūt kopējo summu. Var skaitīt atsevišķi viena vārda ciparus, otra vārda ciparus (ja cilvēkam ir divi vārdi), tāpat arī dubultuzvārdā, un visas iegūtās summas pēc tam saskaitīt kopā. Eksperimentējiet un pētiet, vai karmiskā parāda skaitļi nesnaiksta galvas...

Parāds netiek uzskatīts par lielu, ja liktenīgais skaitlis parādās vienu reizi kaut kādā etapā vai vienā vietā. Ja viens un tas pats skaitlis atkārtojas vairākas reizes, tātad karmiskais parāds pastāv, bet cilvēks to vēl nav «atkodis» saviem spēkiem. Ja skaitļi 13, 14, 16, 19 parādās kopējā skaitlī, tad karmas parāds vārda tiešā nozīmē izlien uz āru.

Ko atklāj karmiskie skaitļi?

13 – pieprasa cītīgu darbu ikviena uzdevuma izpildē, turklāt visu laiku kāds jums traucēs. Vienīgi miers, pacietība un savaldība, māka neiziet «no rāmjiem» palīdzēs sadarboties ar traucējošo līdzcilvēku. Nedrīkstētu sevi izšķiest daudzos projektos un uzdevumos. Arī tad, ja panākumi nenāk viegli un ātri (bet tā gribas, lai viss notiek jau rīt ap pusdienlaiku), vajag visu iesākto pabeigt, nepamest pusratā. Ja izrādīsiet neatlaidību, tad problēmu atrisināsiet.

14 – prasa pastāvīgu pielāgošanos apstākļiem. Diemžēl ir iespēja kļūt par savu seksuālo iegribu, rijības, alkohola un citu apreibinošo vielu upuri. Tāpēc visu laiku pašam sevi jāpieskata un jāuzsit pa pirkstiem, ja roka (tiešā un pārnestā nozīmē) stiepjas pēc neatļautā. Pieticība un mērenība itin visā ļaus atbrīvoties no karmiskā parāda. Pienākuma apziņa – lūk, atslēga, ar kuru aizslēgt karmiskā parāda durvis. Vislabāk būtu sevi apliecināt, nosakot kādu lielāku, ilgākā laika posmā sasniedzamu mērķi, kas nav saistīts tikai un vienīgi ar jūsu interesēm.

16 – izārdīt veco un radīt jauno. Šis skaitlis attiecināms uz augstu garīguma pakāpi. Nepieciešams būt ļoti, ļoti uzmanīgam sava egoisma izpausmēs. Jāpiebremzē tas milzu ES!

19 – palīdzība. Jāiemācās ieklausīties citos cilvēkos, viņu viedoklī. Jāsaprot, ka mēs visi, lai kādi arī būtu, esam viens vesels. Vispirms ir cilvēks, tikai pēc tam jāvērtē viņa rīcība, pat ja mums tā nepatīk. Tāpēc pašam jādzīvo atbilstoši saviem principiem, kuri tomēr nav pretrunā vispārpieņemtajai morālei un ētikai. Moto: rīkojies tā, kā gribi, lai citi izturas pret tevi.

Lai uzzinātu vairāk, var uzzīmēt kvadrātu.

(Skat. attēlu)

Katrā rūtiņā attiecīgi jāieraksta, cik vieninieku, divnieku, trijnieku utt. ir jūsu vārdā un uzvārdā (kopējās summas ciparus nevajag rakstīt, tikai tos ciparus, kas atbilst katram vārda/vārdu burtam un katram uzvārda/uzvārdu burtam). Trūkstošie cipari rūtiņās signalizē, kam būtu jāpievērš uzmanība.

Ja trūkst:

1 – jāizrāda iniciatīva, jākļūst izlēmīgākam un dažos gadījumos – pat uzstājīgākam.

2 – jāiemācās izrādīt vairāk takta, jāapgūst prasme strādāt komandā.

3 – izteikta paškritika, pesimisms un nopietnība. Jāiemācās valdīt pār savu garastāvokli.

4 – uh, haosa karalis! Pietrūkst disciplinētības un organizētības. Vajag apgūt prasmi koncentrēties un būt uzcītīgam.

5 – grūti pielāgojas apstākļiem. Piemīt maz uzticēšanās, bet daudz spītības. Jāiemācās paļauties uz citiem. Cilvēki mēdz būt labāki, nekā mēs par viņiem domājam...

6 – trūkst dvēseliska siltuma, patiesas ieinteresētības. Raksturīga virspusēja komunikācija ar cilvēkiem. Vajag iemācīties dot un ziedot (un ne vienmēr tikai mantu un naudu).

7 – nepietiek gribasspēka un vēlmes pilnveidot dabas dotos talantus un spējas. Tāpēc talanti un dotības paliek līdz galam neizmantoti. Garīguma meklējumi – lūk, jūsu ceļš.

8 – lieliskas uzņēmēja dotības, bet naudas lietās piemīt vieglprātība. Problēmas ar pašnovērtējumu.

9 – jāmācās žēlsirdība un līdzjūtība. Ļoti ambiciozs cilvēks. Piemīt ļoti liels potenciāls, lai ietekmētu gan savu, gan apkārtējo cilvēku likteņus, bet šo talantu vajag izrādīt, nevis manipulējot ar cilvēkiem, bet gan palīdzot viņiem.

Labā ziņa: cilvēkam piemīt ne tikai trūkumi un viņš tiek apkrauts ne tikai ar karmisko parādu nastu, bet viņam ir arī ar ko palepoties. Uz patīkamajām rakstura iezīmēm norāda viena un tā paša cipara atkārtošanās četras un vairāk reižu. Par ko tas liecina?

1 – darba tirgū (izmantojot šo grabošo, visaptverošo apzīmējumu) esat konkurētspējīgs un gribat būt pirmais visā, ko darāt. To pastiprina lielas darbaspējas. Spējat ietekmēt apkārtējos un dominēt. Esat karotājs un līderis, bet, ja ir vismaz pieci vieninieki, tad cilvēks var būt pretrunīga personība un – arī agresīvs un despotisks.

2 – lieliska gaume. Cilvēki jums uzticas.

3 – talantīgs cilvēks, protat likt lietā savus talantus. Spējat iedvesmot apkārtējos, bet vajag iemācīties koncentrēties. Jāuzmanās no jutekliskām baudām.

4 – esat organizēts, izlēmīgs, uz jums var paļauties. Darbs ir būtiska dzīves daļa, gadās, ka tas nonāk prioritāšu pirmajā vietā. Ja četrinieku ir vairāk nekā četri, jāpiesargās, lai nesāk parādīties sīkumainība un spītība.

5 – īpašas spējas uz valodām, rakstniecību, sabiedrisku darbošanos. Esat pārlieku jūtīgs un impulsīvs, varat kļūt par savu paradumu ķīlnieku.

6 – ir tieksme kalpot tam, kuru mīlat. Ieteicama ārsta, skolotāja u.tml. profesija. Galvenais – lai var palīdzēt! Šie cilvēki ir apzinīgi, augstsirdīgi, cēli un humāni. Neļaujiet sevi izmantot!

7 – attīstīts prāts un lieliska intuīcija. Intelektuālis. Jūsu stihija – filozofija. Bet! Pastāv iespēja kļūt par ciniķi. Jācīnās ar savu egocentrismu, melanholiju un depresiju.

8 – varat vadīt kolektīvu un labi orientējaties biznesā. Būs situācijas, kurās ir nepieciešams izrādīt vīrišķību un nebūt pārāk prasīgam un nežēlīgi stingram. Neviens nav ideāls, un katram sava uts azotē. Pat jums.

9 – esat atsaucīgs, augstsirdīgs, artistisks un tolerants cilvēks. Taču šīs īpašības nereti atklājas tikai mūža vidū vai pat nogalē. Piemīt labas oratora dotības. Veiksme pavadīs itin visā, ko darīsiet.