No neizlietoto asignējumu rezerves sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pieprasījuši 1,77 miljonus eiro

© Dmitrijs Suļžics/MN

No neizlietoto asignējumu rezerves ministrijas pieprasījušas 57 659 091 eiro, tajā skaitā Saeima 882 tūkstošus eiro, Ministru kabinets 722 tūkstošus eiro, sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi - 1,77 miljonus eiro, liecina izskatīšanai otrdienas Ministru kabineta sēdē iesniegtais rīkojuma projekts.

Likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā “Apropriācijas rezerve” apstiprināta apropriācija 11 589 490 euro apmērā, lai nodrošinātu līdzekļus projektu uzturēšanas apropriācijas rezervei un neizlietoto asignējumu rezervei LBFV un valsts budžeta likumā paredzētajos gadījumos, teikts likumprojekta anotācijā.

2023. gadā pavisam kopā slēgti asignējumi 266,6 miljoni eiro apmērā, tajā skaitā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās 173,4 milj. euro apmērā un valsts pamatfunkciju īstenošanas programmās 93,2 milj.euroapmērā, no tā 0,3 milj. eiro ministriju programmās 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.
No neizlietoto asignējumu rezerves ministrijas pieprasījušas 57 659 091 eiro.

tai skaitā:

Valsts prezidenta kanceleja 299 689
Saeima 882 243
Ministru kabinets 721 786
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 35 902
Sabiedrības integrācijas fonds 135 515
Ārlietu ministrija 638 945
Aizsardzības ministrija 763 892
Ekonomikas ministrija 1 477 752
Finanšu ministrija 8 807 987
Iekšlietu ministrija 20 355 148
Izglītības un zinātnes ministrija 901 290
Zemkopības ministrija 510 887
Satiksmes ministrija 617 358
Labklājības ministrija 1 121 214
Tieslietu ministrija 11 036 237
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1 203 494
Kultūras ministrija 2 377 086
Valsts kontrole 174 190
Veselības ministrija 1 871 381
Prokuratūra 1 879 121
Satversmes tiesa 57 602
Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi 1 770 372
Radio un televīzijas regulators 20 000
Ņemot vērā saņemtos ministriju pieprasījumus no neizlietoto asignējumu rezerves 57 659 091 euro apmērā, pieejamais finansējums programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” ir nepietiekošs visu pieprasījumu nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu, paredzot palielināt apropriāciju budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” atbilstoši ministriju pieprasījumu apmēram no neizlietoto asignējumu rezerves 57 659 091 euro. Par to otrdien lems Ministru Kabinets.

Svarīgākais