Uzņēmumi saņems nodokļa atvieglojumus par ziedojumiem Ukrainai

© Kaspars Krafts/F64

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojumiem par ziedojumiem Ukrainai caur sabiedriskā labuma organizācijām vai budžeta iestādēm.

Likumā noteikti gadījumi, kad nodokļa maksātājs, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai vai budžeta iestādei mantu vai finanšu līdzekļus, kas tieknovirzīti uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, būs tiesīgs neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu.

To nodokļa maksātājs varēs darīt, ja vienlaikus būs izpildīti nosacījumi, ka ziedojuma mērķī ietverta tieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu novirzīšanu Ukrainai. Tāpat ziedotājam nedrīkstēs būt par 150 eiro lielāks nodokļu parāds.

Tāpat noteikts, ka nepavadītiem bērniem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana tiek turpināta līdz brīdim, kad tie var atgriezties Ukrainā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanas turpināšanai, bet ne ilgāk kā līdz personai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām.

Savukārt par bērnu, kurš slimo ar celiakiju, ir izmaksājams valsts atbalsts bērna likumiskajam pārstāvim, kas var būt arī bērna ārkārtas aizbildnis. Vienlaikus ārkārtas aizbildnim papildus viņam izmaksājamajiem speciālajiem pabalstiem, kas noteikti Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā par nepavadīto bērnu aprūpi, likumā noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, savukārt ģimenes valsts pabalsts un bērna kopšanas viņam netiek maksāts.

Pabalstu izmaksā nodrošināma vienlīdzīga pieeja pret visiem ārkārtas aizbildņiem, neatkarīgi no tā, vai ārkārtas aizbildnis ir Ukrainas civiliedzīvotājs vai persona, pie kuras nepavadītais bērns ieradies, kā arī persona, kurai Latvijā ir piešķirts aizbildņa vai adoptētāja statuss, audžuģimenes vai viesģimenes statuss, norāda LM.

Svarīgākais