Sieviešu uzņēmējas Latvijā kritizē valstī īstenoto nodokļu politiku
 
©Publicitātes foto

Biedrības “Līdere” sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Latvijas Fakti” īstenotajā pētījumā “Sievietes uzņēmējdarbībā” konstatēts, ka 95 % sieviešu uzņēmēju nenožēlo savu lēmumu darboties biznesā, tomēr negatīvi vērtē biznesa vidi Latvijā.

Vairāk nekā puse - 62 % aptaujāto sieviešu - biznesa vidi vērtē kā nelabvēlīgu un biznesa attīstību traucējošu. Tas ir par 24 % vairāk nekā 2012. gadā veiktajā pētījumā. Galvenais iemesls kritiskajam vērtējumam - valsts īstenotā nodokļu politika.

Aptaujāto sieviešu skatījumā pārliecinoši aktuālākā problēma ir augstie nodokļi. 82 % respondenšu to ierindo trīs nozīmīgāko problēmu vidū, kas kavējušas uzņēmuma attīstību. Vēl starp trim nozīmīgākajām problēmām uzņēmējas min nesakārtoto likumdošanu (49 %) un kvalificēta darbaspēka trūkumu (32 %). Aktuāla problēma ir arī kontrolējošo institūciju lielais skaits un kontroļu formālais raksturs.

“Latvija ir starp Eiropas līderiem pēc sieviešu īpatsvara uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā. Esmu pārliecināta, ka sieviešu aktivitāte un uzdrošināšanās veidot profesionālo un biznesa karjeru ir viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmes virzītājspēkiem, tāpēc aicinu ieklausīties sieviešu uzņēmēju balsī par to, kas būtu nepieciešams uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, lai mūsu motivācija darboties biznesā neapsīktu,” uzsver Aiva Vīksna, uzņēmēja un biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja. “Domāju, ka kritisku vērtējumu šī gada pētījumā īpaši veicināja 2017. gadā īstenotās izmaiņas nodokļu politikā, kur vēl joprojām ir ļoti daudz neskaidrību un neziņas. Savukārt esmu gandarīta par to, ka sievietes arvien labāk iemācās sabalansēt darbu un privāto dzīvi, atrod laiku bērniem un aktīvāk dala mājas pienākumus ar dzīvesbiedriem.”

Svarīgākie iemesli uzņēmējdarbības sākšanai ir iespēja darīt darbu, kas pašai patīk (88 %), iespēja būt neatkarīgai (85 %) un iespēja realizēt sevi (82 %). Kaut gan 75 % sieviešu uzskata, ka nav atšķirības, vai biznesu uzsāk sieviete, vai vīrietis, tomēr puse (48 %) domā, ka sievietēm veidot karjeru ir grūtāk, nekā vīriešiem.

Pētījumā konstatēts, ka 95 % no uzņēmējām saņem ģimenes atbalstu, kaut gan joprojām lielākā daļa ģimenes un saimniecības rūpju gulstas uz sievietēm - tā uzskata 72 % aptaujāto. Tomēr šajā jomā vērojami uzlabojumi - pirms 10 gadiem 83 % sieviešu uzskatīja, ka uz viņām gulstas lielākā daļa mājas rūpju. Tāpat šajā laikā samazinājies to sieviešu skaits, kuras uzskata, ka darbs paņem visu viņu brīvo laiku - šobrīd tā domā 49 % uzņēmēju, pirms 10 gadiem - par 20 % vairāk (69 %)!

Biedrība “Līdere” jau 15 gadus apvieno sociāli atbildīgas uzņēmējas un vadītājas, kuras ir gatavas veltīt savu laiku iekļaujošas biznesa vides un kultūras veidošanai un jauno uzņēmēju mentoringam.

Pētījums “Sievietes uzņēmējdarbībā” šogad īstenots jau septīto reizi un sniedz ieskatu sieviešu uzņēmēju uzskatu dinamikā kopš 2003. gada. Pētījumā telefonintervijās tika aptaujātas 200 Latvijas sievietes uzņēmējas.

Informācijai: