SIA Rīgas ūdens vērš uzmanību

 

SIA Rīgas ūdens vērš uzmanību, ka līdz 30. jūnijam Mārupes (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonos esošo nekustamo īpašumu īpašnieki var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma, kura sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma ierīkošanai, nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu un iesniegt to SIA Rīgas ūdens Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53. Plašāka informācija pieejama uzņēmuma mājaslapā www.rigasudens.lv vai Klientu apkalpošanas centrā. Tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv. Klientu apkalpošanas centra darba laiks ir no pulksten 8 līdz 19, brīvdienās centrs nestrādā.