Attīrīšanas stacijā Daugavgrīva rekonstruēti divi nostādinātāji

 
©Publicitātes foto

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā Daugavgrīva pabeigta divu notekūdeņu pirmreizējo nostādinātāju pārbūve. Šā projekta ietvaros atjaunotas to betona konstrukcijas, sarūsējušās metāla konstrukcijas nomainītas pret nerūsējošā tērauda materiāliem, izbūvēti jauni skrēperi, kā arī veikti citi tehnoloģiskie uzlabojumi. Nostādinātāju ekspluatācijas termiņš ir aptuveni 50 gadu, un šobrīd tas jau strauji tuvojās beigām. To atjaunošanā ieguldīti aptuveni 2,6 miljoni eiro. Katra nostādinātāja tilpums ir 4921 kubikmetrs.

Šie nostādinātāji ir nozīmīgs posms Daugavgrīvā veikto notekūdeņu attīrīšanas ķēdē. Notekūdeņi no pilsētas iesākumā pa diviem kanalizācijas spiedvadiem nokļūst attīrīšanas iekārtu pieņemšanas kamerā, pēc tam - mehāniskajās restēs, ar kuru palīdzību tiek atdalīts rupjais piesārņojums (plastmasas iepakojums, gumijas izstrādājumi u.tml.), tad - smilšķērājos, no kuriem tālāk primārajos nostādinātājos, kur noslēdzas notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas posms. Šajos dzelzsbetona baseinos notiek notekūdeņos atlikušo un vēl neizšķīdušo suspendēto vielu nostādināšana, lai pēc tam tos varētu novirzīt uz aerācijas baseiniem, kur ar aktīvo dūņu palīdzību notiek notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Pēdējais notekūdeņu apstrādes posms ir otrreizējie nostādinātāji - desmit radiālas dzelzsbetona tvertnes attīrīto notekūdeņu nostādināšanai un aktīvo dūņu hidrostatiskai atdalīšanai. Pēc tam attīrītie notekūdeņi caur kontaktrezervuāru nonāk no krasta līnijas 2,4 kilometrus attālajā attīrīšanas izlaidē, no kuras savukārt tiek izvadīti Rīgas jūras līcī - aptuveni 15 metru dziļumā.

Kopumā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā Daugavgrīva ir 16 notekūdeņu nostādinātāju - seši pirmreizējās un desmit otrreizējās. Pašlaik jau uzsākta viena notekūdeņu otrreizējā nostādinātāja pārbūve. Šos darbus plānots pabeigt 2019. gadā, šā būvniecības projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 1,6 miljoni eiro. Līdz 2024. gadam notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācijas projekta ietvaros plānots rekonstruēt visus pirmreizējos un otrreizējos nostādinātājus. Bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva attīra vidēji 130 000-140 000 kubikmetru notekūdeņu dienā, bet lietainās dienās šis apjoms var sasniegt 170 000-180 000 kubikmetru.

UZZIŅAI

Bioloģiskās attīrīšanas stacija Daugavgrīva (BASD) ir SIA Rīgas ūdens struktūrvienība, kas jau kopš 1991. gada nodrošina Rīgas pilsētas, kā arī vairāku apkārtējo pašvaldību un daļas Jūrmalas pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskā ceļā. Tās diennakts jauda ir aptuveni 200 000 kubikmetru. BASD pastāvīgi notiek tehnoloģisko procesu uzlabošana, mehānisko iekārtu uzturēšana un nomaiņa, betona būvju rehabilitācija, kā arī automatizēšanas procesu optimizācija. 2014. gadā tika pabeigta bioloģiskās attīrīšanas stacijas rekonstrukcija, kā rezultātā tika krietni samazināts slāpekļa un fosfora izmešu Rīgas jūras līcī apjoms. Līdz ar to Rīga vairs nav pilsēta, kas ar saviem notekūdeņiem veicina Baltijas jūras piesārņošanu. SIA Rīgas ūdens piedalās arī eitrofikācijas samazināšanas pilsētās projektā, apņemoties ievērot Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvencijas (HELCOM) prasības, kas ir pat vēl daudz stingrākas nekā ES noteikumi notekūdeņu attīrīšanai.

Foto: SIA Rīgas ūdens publicitātes foto

PROCESĀ. Pirmreizējais notekūdeņu nostādinātājs tiek uzpildīts pēc veiktās rekonstrukcijas

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!