Intensificējies darbs ūdenssaimniecības attīstības projektā

 

Pēc līguma parakstīšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta ieviešanu sākusies aktīva tā realizācija. Šī projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot konkrētiem Rīgas mikrorajoniem pieslēgšanās iespējas centralizētajām SIA Rīgas ūdens sistēmām.

Šīs kārtas ietvaros paredzēts nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanas iespējas to iedzīvotāju mājokļiem, kuri dzīvo Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos. Projekta kopējie izdevumi ir 26 006 448 eiro, no kuriem būvniecības izmaksas ir 15 571 007 eiro. No šīm izmaksām jeb kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 63,79% tiks segti no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, nosakot šī finansējuma griestus 9 932 725 eiro apmērā. Lielākoties tas attiecināms uz kanalizācijas sistēmu izbūvi šajos rajonos. Pārējais finansējums tiks segts no SIA Rīgas ūdens līdzekļiem. Pašlaik notiek būvprojektu izstrāde, kuru noslēgšanās paredzēta 2019. gadā, bet pēc tam varēs ķerties arī pie būvniecības.

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta realizācija tika uzsākta 1996. gadā. Projekta I un II kārta tika pabeigta 2006. gadā, III kārta tika realizēta no 2006. līdz 2009. gadam, bet IV kārta - no 2011. līdz 2015. gadam. Projekta galvenais uzdevums ir radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta 4. kārtas ietvaros notika ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve un paplašināšana Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā, kā arī ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība Baltezerā. Tās rezultātā izbūvēti jauni ūdensvada tīkli ar kopējo garumu 39,8 kilometri un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 54,4 kilometri, astoņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī jau minētā ūdens sagatavošanas stacija Baltezerā. Izbūvēti arī ūdensvada pievadi un kanalizācijas izvadi no ielas vadiem līdz katra gruntsgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai, kas atvieglo īpašniekiem pievienošanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pēc Kohēzijas fonda 5. kārtas realizācijas šādas iespējas būs arī Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā un Beberbeķos dzīvojošajiem.