MILZU!: VEIKSMES STĀSTA VIENS NO BALSTIEM - LĪDZFINANSĒJUMS INOVĀCIJĀM
 

Saskaņā ar 2017.gada globālo investīciju indeksu (Ekonomikas_ministrija_Amata_28092017.pptx) Latvija kopš 2016.gada atrodas grupā “vidēji inovatori”, kas nozīmē, ka investīciju veiktspēja mūsu valstī ir 50-90% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Gan Lietuvas, gan Igaunijas rādītāji ir augstāki. Viens no veidiem, kā šo rādītāju paaugstināt, ir zinātnes un uzņēmējdarbības ciešākas mijiedarbības veicināšana.

MILZU! veiksmes stāsts

Starp Latvijas veiksmes stāstiem var minēt arī graudaugu pārslu ražotāju MILZU!. Uzņēmums ir radījis inovatīvu produktu, kas īsā laikā spējis iekarot ne tikai vietējo, bet arī eksporta tirgus. Uzņēmuma valdes loceklis Enno Ence stāsta, ka jau sākotnēji bijusi iecere radīt ko unikālu, nevis konkurēt ar esošiem produktiem: “Graudaugu pārslu bizness tika radīts, izvērtējot segmentu, un jau sākotnēji bija skaidrs, ka MILZU! nevēlas kopēt kādu citu ražotāju, bet radīt savus produktus atbilstoši savam konceptam kā inovāciju izmantojot rudzus. Koncepts bija skaidrs, taču, uzņēmumam piesaistot zinātniekus, kopā radījām uzturvērtībām bagātas produktu receptūras, tādējādi iegūstot spēcīgas konkurences priekšrocības.”

MILZU! graudaugu pārslu receptūras tika radītas sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem, un produkta inovācija ir rudzi kā alternatīva kukurūzai, rīsiem un kviešiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedza projekta līdzfinansējumu, kas palīdzēja uzņēmumam attīstīties ātrāk.

Vaicāts, kā izdevies uzsākt sadarbību ar zinātniekiem, E. Ence saka: “Par iespējām sadarboties ar zinātniekiem uzzinājām, interesējoties par atbalstu biznesa idejām. Devāmies uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti un sarunas rezultātā izveidojās veiksmīga sadarbība produktu izstrādē, kas turpinās joprojām. Mēs vērsāmies pie zinātniekiem ar savu konceptu un definētām vajadzībām, savukārt zinātnieku kompetences un izmantotās metodes sniedza spēcīgus argumentus produkta diferencēšanai. MILZU! produkti šādā veidā tika radīti kā veselīga alternatīva esošajam piedāvājumam segmentā. Uzskatu, ka vienmēr ir vērtīgi iesaistīt profesionāļus.”

Sadarbību ar zinātniekiem uzņēmums noteikti turpinās arī nākotnē. MILZU! ir saņēmis arī apbalvojumus, kas liecina par pārdomātu produkta konceptu un veiksmīgu sadarbību ar zinātniekiem: konkursa “Eksporta un inovācijas balva” kategorijā “Importa aizstājējprodukts 2015” un “Zinātniskais sasniegums Latvijā 2015”.

Veiksmīgie elektromotoru kontrolieri

Ne tik plaši izskanējis, bet ne mazāk inovatīvs ir SIA “eO”, kas ražo elektromotoru kontrolierus - šī produkta pētījumi un prototipa izstrāde notikusi LIAA Kompetenču centru programmas ietvaros. Produkta ideja ir “eO” iniciatīva, reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc jaudīgākām, videi draudzīgākām piedziņas tehnoloģijām. Sadarbībā ar zinātniekiem radīts eksportspējīgs produkts, kas tiek realizēts 2 veidos: kā brīvi stāvoša iekārta vai komplektā ar visu elektriskās piedziņas komplektu (kontrolieris, elektromotors, akumulatori, elektroinstalācija), kas šobrīd ir potenciāli veiksmīgākais virziens, jo rada papildu pievienoto vērtību SIA “eO” kompetencēm.

Kristaps Dambis

Uzņēmuma projektu vadītājs Kristaps Dambis uzskata, ka valsts atbalsts ir bijis nozīmīgs produkta izstrādē: “Sākotnēji mūsu uzņēmums veica pētījumu, izmantojot paši savus iekšējos cilvēkresursus, kā arī iepirkumu procedūras rezultātā piesaistījām elektronikas speciālistus, tā uzsākot tik nozīmīgo sadarbību ar zinātniekiem. Šobrīd cenšamies pilnveidot esošo produktu, taču nākotnē ir daudz ieceru par tā paveidu radīšanu, kas varētu notikt līdzīgu pētījumu gaitā.”

Ikviens var radīt savu veiksmes stāstu

Ikvienam mazam vai vidējam uzņēmuma, kurš vēlas izstrādāt vai attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju Latvijā, izmantojot zinātnieku pakalpojumus, noderīgu atbalstu var saņemt LIAA Tehnoloģiju pārneses programmu ietvaros.

LIAA ietvaros strādā Tehnoloģiju skautu komanda, kas izcili pārzina pētniecības organizāciju, tai skaitā universitāšu, sniegtās iespējas uzņēmumiem. Skauts ir ātrākais un efektīvākais veids kā uzņēmumam, kuram ir vēl tikai radusies ideja par jaunu vai uzlabojamu produktu vai tehnoloģiju, nonākt līdz piemērotākajam zinātniekam nozarē.

Ne mazāk būtiski uzņēmējam ir atrast finansējumu izveidotās sadarbības finansēšanai. Šim mērķim LIAA ir pieejami gandrīz 4 milj. EUR programmas "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" ietvaros. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 60% apmērā, bet ne vairāk kā 25 000 EUR.

Inovāciju vaučeri paredzēti, lai atbalstītu tādu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu kā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tostarp prototipu izgatavošana, produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Atbalsta mehānisms ir vienkāršs, ātrs un ērts, tas izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu birokrātisko procedūru slogu un būtu draudzīgs uzņēmējiem.

Finansējums inovāciju vaučeru programmai 3,74 milj. eiro apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma”).

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv.