Vientulība – bieds vai svētlaime?

 

Vientulība ir sociāls jēdziens un nereti tiek uztverta negatīvā nozīmē. Tāpēc latviešu valodā ir arī citi vārdi – vienatne, vienpatība, kas vairāk norāda uz brīvprātīgu noslēgšanos.

 Sabiedrībā gan dominē uzskats – ja cilvēks dzīvo viens, viņš noteikti ir arī vientuļš un vispār – nevienam nevajadzīgs neveiksminieks. Taisnošanās visu padara vēl ļaunāku… Tā, protams, nav, turklāt reti kāds aizdomājas, ka vientulībai ir daudz vairāk seju nekā tikai dzīve vienatnē.

Koncentrēties uz pozitīvo

Vientulība var būt objektīva – tas ir, visiem redzama, un subjektīva jeb iekšēja. Tā var būt iedzimta jeb pastāvīga un iegūta, kas turpinās zināmu laiku. Informāciju par iedzimto vientulību var uzzināt, pētot dzimšanas jeb natālo karti, savukārt iegūto vientulību palīdz noteikt prognožu metodes, t.i., dinamiskās astroloģiskās kartes analīze. Eksistē arī četri galvenie vientulības veidi atbilstoši dzīves jomām.

Astrologs var palīdzēt noteikt vājos punktus un «sameklēt» cilvēka kartē līdzekļus, ar ko tos stiprināt. Nereti cilvēki nemaz neapzinās savu potenciālu, jo mēdz centrēties uz kaut ko vienu, piemēram, «esmu īsa auguma un neglīts, tāpēc panākumu pie sievietēm man nebūs nekad». Taču ļoti iespējams, ka šis puisis brīnišķīgi māk jokot vai sacerēt stāstus, vai spēlēt klarneti – tikai viņš pats to neuzskata par ko īpašu un vērā ņemamu. Šajā ziņā vizīte pie astrologa ir nevis spogulis, bet drīzāk savas fotogrāfijas aplūkošana – ieraugām sevi pavisam citā rakursā.

Visiem viss nekad nav bijis un nebūs, tāpēc ļoti svarīgi ir novērtēt to, kas ir, un, cenšoties sasniegt savus sapņus, tomēr pamanīt jau esošās vērtības. Arī šajā ziņā astrologs var palīdzēt, tās akcentējot. Lūk, reāls piemērs: sievietei nav savas ģimenes klasiskajā izpratnē, vecāki agri miruši, dzīvoklis – īrēts. Taču viņai ir lielisks dēls, stabils darbs ar jaukiem kolēģiem, turklāt tāds, kurā nav jāpārstrādājas, bet atliek laiks arī sev. Vai arī vīrietis, kurš strādā par pasniedzēju... visas attiecības beigušās ar pilnīgu izgāšanos, kā rezultātā viņš pat sācis baidīties no sievietēm un pilnībā nodevies pasniedzēja darbam, raksta arī metodiskos materiālus. Studenti, kaut arī zināmā mērā uzskata viņu par nedaudz nūģīgu, tomēr ļoti mīl un ciena, viņa mācību materiāli tiek ļoti augstu vērtēti.

Vientulība nav viena

Eksistē četri galvenie vientulības veidi – personīgais, ģimenes, partnerības un sociālais. Astroloģijā – atbilstoši t.s. kardinālajām mājām (par mājām jeb namiem astroloģijā dēvē sektorus kartē; katrs no tiem atbild par noteiktu sfēru).

I māja atbild par personības pašpietiekamību un neatkarību, arī par personisko vientulību, kas ir pats smagākais variants: cilvēks ir neapmierināts ar sevi, nepārliecināts, ar zemu pašvērtējumu.

IV māja ir ģimene, vecāki, mājvieta, dzimtene; šīs sfēras pozitīvs akcents nodrošina veiksmīgu ģimenes dzīvi, bet, ja tā nav – vientulību.

VII māja atbild par laulību, partnerattiecībām; harmonisks stāvoklis nodrošina cilvēkam veiksmīgas partnerattiecības, pretējā gadījumā – vientulību šajā jomā.

Ar X māju tiek saistīti sociālie panākumi; sociālās atzinības trūkums, panākumi karjerā noved cilvēku līdz sociālajai vientulībai.

Minētie konkrētie piemēri rāda, kā fiksētās un mutablās mājas mīkstina ne tik patīkamos aspektus kardinālajās mājās – ja nav vīra, ir labs dēls un darbs u.tml.

Dzīves prioritātes

Protams, katram cilvēkam dzīvē ir savas prioritātes – citam nav būtiska sociālā atzinība, bet viņš ļoti vēlas apprecēties; vēl kādam partnerattiecības nav svarīgas, bet viņš nevar dzīvot bez draugu atzinības.

Arī to, kas katram svarīgāks, astrologs var noteikt, analizējot natālo karti. Daudz ko var pateikt jau zodiaka apļa puslodes. Ja konkrētajā kartē akcentēta ir austrumu puslode, tas jau samērā skaidri norāda uz to, ka cilvēks ir diezgan pašpietiekams un neatkarīgs, zina sev cenu; viņu maz skar ārējā ietekme. Tas nozīmē, ka viņš viegli pārcieš vientulību, kas saistīta ar partnerattiecībām, bet pats trakākais viņam ir personīgā vientulība, tas ir, ticības zaudēšana sev, saviem spēkiem; arī fiziski ievainojumi, kaitējums izskatam. Savukārt akcentēta rietumu puslode norāda uz pretējo – cilvēkam ļoti svarīgas ir partnerattiecības. Tie ir cilvēki, par kuriem mēdz teikt – viņš pilnībā atsakās no sevis, saplūst ar otru, redz sevi caur otru. Partnera zaudēšana vai šķiršanās var izvērsties par īstu katastrofu, jo atslēgas vārds šajā gadījumā ir nevis «es», bet gan «mēs». Šādus cilvēkus savukārt maz uztrauc personīgā vientulība vai izskata izmaiņas saistībā ar vecumu – kamēr vien blakus ir otrs.

Akcentēta ziemeļu puslode individuālajā astroloģiskajā kartē norāda uz to, ka prioritāte ir ģimene, vecāki, mājas, tas ir, sadzīves jomas. Tādi cilvēki vairāk noskaņoti uz savu iekšējo dzīvi un tuvo apkaimi. Viņiem nav svarīga sociālā atzinība, bet dzimtenes vai ģimenes zaudējums viņus ietekmē ļoti nelabvēlīgi.

Dienvidu puslode rāda pretēju ainu – šeit būtiska ārējā realizācija. Cilvēks var mierīgi pamest dzimteni bez jelkādas nostalģijas, mēnešiem un gadiem nesazināties ar saviem tuviniekiem. Toties viņš nevar dzīvot bez atzinības, panākumiem darbā. Tie ir arī tā dēvētie pūļa cilvēki. Ja sabiedrība viņu izstumj, pārdzīvojums ir ļoti liels.

Protams, raksturi reti ir tik izteikti un skaidri, variantu ir visai daudz un dažādi.

Vēl noteikti tiek aplūkotas valdošās stihijas. Ja Uguns atbild par I māju, tai nepieciešama pašrealizācija; Ūdens – par IV māju (ģimene), Gaiss – par VII māju (partnerattiecības) un Zeme – par X māju (karjera), attiecīgi arī vientulība uzskaitītajās sfērās katrai stihijai ir visbīstamākā.

Katram sava stipruma vadzis

Astroloģe un pētniece Elmīra Gizatuļina, kas dziļi un precīzi pētījusi vientulību no psiholoģiskā un astroloģiskā aspekta, runā arī par tādu interesantu jēdzienu kā pieļaujamās vientulības koeficients (PVK). Tas ir savdabīgs individuāls slieksnis jeb līmenis, kura pārsniegšanai, pat īslaicīgai, var būt bēdīgas sekas. Neiegrimstot profesionālās detaļās – tas nozīmē, bez kā cilvēks var dzīvot un nenomirt, jo visu atņemt bez letāla iznākuma nav iespējams. Pat mūkiem, kas gadiem vientulībā sēž un meditē bez komunikācijas ar ārpasauli un ar palēninātiem dzīvības procesiem, kaut kas tomēr paliek – tā ir milzīga iekšēja pašpārliecinātība.

Katram cilvēkam ir savs PVK, tāpat kā savs jutības un izturības slieksnis, kuru nav ieteicams pārkāpt pat uz īsu mirkli. Tas ļauj izskaidrot to, kāpēc, piemēram, izdara pašnāvību vai aizmūk no mājām pusaudzis, kuram it kā taču viss ir – vecāki, turīga dzīve, labi draugi. Taču uz vienu liktenīgu mirkli kaut kas pārklājas – notiek strīds ar meiteni, skolotājs publiski pazemo, un viņš jūtas absolūti, nepanesami vientuļš. Daudzi labi zina sūro «melnās svītras» sajūtu, kad liekas – nekas un nekur neiet, dzīve ir pelēka un bezjēdzīga.

Labs astrologs, izanalizējot dinamisko karti, šādus periodus var noteikt. Svarīgākais uzdevums šajā gadījumā ir klientam parādīt, ka tie nav mūžīgi, kā arī novērst uzmanību no ieciklēšanās uz problemātisko sfēru.

Neviens nav lemts ciešanām

Viens no likumiem vēsta – konkrētam cilvēkam konkrētā laika intervālā (tas var būt gan minūte, gan gadi, gan mūžs) nevar veikties vairāk nekā trijās sfērās. Tas nozīmē, ka cilvēkam nevar būt panākumu visās četrās augstāk minētajās jomās vienlaikus. Viena panākumu joma ir iluzora. Tā dzīves laikā var mainīties. Lai cilvēks justos visnotaļ laimīgs, ar trijām pilnīgi pietiek. Ja to ir mazāk, var draudēt depresija un visas ar to saistītās nepatīkamās izpausmes. Bēgšanas veidi – alkoholisms, azartspēles, seksuālās pārmērības, narkomānija, pārmērīga ēšana vai badošanās, iepirkšanās kaislība, darbaholisms, ieniršana virtuālajā vai sapņu pasaulē – tas viss patiesībā norāda uz to, ka kaut kādā sev svarīgā jomā cilvēks jūtas ļoti vientuļš, neatzīts, nesaprasts. Depresija ir trauksmes zvans, norāde, ka cilvēkam ar steigu kaut kas dzīvē jāmaina. Ja paliek tikai viena panākumu joma, to jau var definēt kā hipervientulību.

Ja cilvēkam viss ir kārtībā, tas ir, notiek atbilstoša realizācija/panākumi trīs jomās, tad vienpatība/vientulība ir tikai dzīves sastāvdaļa, kas nāk par labu; cilvēks to pat izbauda. Ja jomas ir tikai divas vai viena, vientulība rada spēcīgu stresu un ciešanas.

Kādēļ kādās jomās neveicas – to nosaka gan natālā, gan dinamiskā karte, jo neveikties var gan visu dzīvi, gan kādu brīdi. Tomēr, pat ja dzimšanas karte ir visai smaga, saspringta, tas nenozīmē, ka cilvēks nolemts vientulībai un ciešanām. Arī tādā gadījumā viņš var dzīvot laimīgi – atsakoties no sociālajiem stereotipiem, atsakoties no bezperspektīvas skriešanas ar pieri sienā, atrodot pozitīvo it visā, apzinoties, ka viņš ir īpašs un atšķirīgs. Vientulību mierīgi iztur cilvēks, kuram ir kāds augstāks mērķis un uzdevums, kurš apzināti vai neapzināti izjūt savu misiju šajā pasaulē. Katrā no mums ir «apslēptie dārgumi», tikai jāprot un jāgrib tos atrast!

[paplašinātais paraksts atsevišķi pie Žaklīnas Cinovskas foto]

«Tādām sievietēm kā es nevajag apprecēties – vīriešiem vajag apprecēt mūs. Ja viņš nevar mani apprecēt, viņš tātad nevar izdarīt arī daudz ko citu.» Šis spārnotais TV režisores un producentes Žaklīnas Cinovskas (46) citāts no intervijas žurnālam «OK!» apskrējis, tā sakot, arī Latvijas virtuālās pasaules āres, izraisot pat zināmu ažiotāžu un, protams, visdažādākos komentārus. Kā zināms, apburošā Žaklīna nav bijusi oficiāli precējusies, lai gan ik pa laikam bulvāru prese viņu neoficiāli «salaulā» ar kādu tikpat izskatīgu vīriešu kārtas pārstāvi. Pati Žaklīna tikai pasmejas un dzīvo nost, kā pati vēlas.

[paplašinātais paraksts atsevišķi pie Džordža Klūnija foto]

Priecīga ziņa visām Džordža Klūnija (52) pielūdzējām – viņš kārtējo reizi ir brīvs! Tiesa, diez vai uz ilgu laiku. Jūlijā viņš pēc divu gadu attiecībām izšķīrās ar skaisto Steisiju Kībleri. Prese mēļo – tas bijis tāpēc, ka Steisija vēlējusies laulības un ieminējusies arī par kopīgu atvasi… Klūnija draugi saka – līdzko viņš jūtot, ka attiecības kļūst pārāk tuvas – «adjē, madam, arevuār!» – kā dziedāja Edgars Liepiņš. Klūnijs gan ir bijis oficiāli precējies – no 1989. līdz 1993. gadam viņu saistīja oficiālas saites ar aktrisi Taliju Balzamu. Vēlāk Klūnijs nozvērējies šādu kļūdu vairs neatkārtot un savu solījumu tur, arvien no jauna iekļūstot iekārojamāko vecpuišu topos.

INTERESANTI

Zodiaka zīmes un vientulība

Lai runātu par atsevišķu personu, protams, jāpēta cilvēka individuālais horoskops. Taču ir arī vispārīgas iezīmes. Piemēram, tradicionāli tiek uzskatīts, ka nosliece uz vientulību, vienatnību īpaši izpaužas Mežāžiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuru astroloģiskajās kartēs ir izteikta Saturna ietekme, Ūdens stihijas pārsvars. Arī Vēzis nereti ir vientuļš – vai nu tāpēc, ka pārāk baidās no ārējās pasaules, vai arī tāpēc, ka pārāk koncentrējas uz savām iedomām. Lauva var augstprātīgi gremdēties brīvprātīgā neatzīta vadoņa vienpatībā. Jaunava var ciest savas pārmērīgās kautrības dēļ.

Vientulības un noslēgtas eksistences apstākļus nosaka arī XII māja kartē – ja tajā ir viena vai vairākas planētas ar labvēlīgiem aspektiem, tas nereti nosaka brīvprātīgu noslēgšanos sevī, piemēram, lai atjaunotu dvēseles līdzsvaru. Saspringti aspekti ar Saturnu un Plūtonu var norādīt uz piespiedu vientulību, bet ar Urānu – uz izolāciju, ko izraisījusi pārmēru liela vēlme pēc neatkarības.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!